Obsah

Přístupové údaje do stravovacího systému, přihlášky a podklady pro platby na účet

V týdnu od 28. 8. 2023 od 12.00 hodin každý den je možné si v ulici Meziškolská 145 (budova ŠD v přízemí) vyzvednout  a odevzdat přihlášky ke stravování, přístupové údaje do stravovacího systému (login a heslo) a podklady pro platby obědů přes účet (variabilní symbol dítěte).

Přístupové údaje a variabilní symbol dítěte zůstávají pro loňské strávníky i nadále v platnosti. Pouze je nutné odevzdat novou přihlášku pro nový školní rok. Ztracené údaje Vám bez problémů na počkání opětovně vytiskneme.

Pracovní doba vedoucí stravování mimo stanovené dny k prodeji stravenek pro rodiče je denně od 12.00. - 15.00 hodin. Pokud není v tuto dobu k zastižení v kanceláři, je v kuchyni. Zvoňte, prosím, na zvonek kuchyně z ulice Krátká.

Obědy v první den nemoci se vydávají do jídlonosičů, zvoňte v čase 11.15 - 11.30 hodin na zvonek  KUCHYŇ, vchod z ulice  KRÁTKÁ .

Máme číslo účtu: 2401807779/2010

POZOR! Po připsání platby se automaticky objednají obědy do výše kreditu. Zkontrolujte si, zda skutečně chcete všechny automaticky přihlášené obědy. Případně je odhlašte. 

kontakt na vedoucí školní jídelny: tvrda@zsprobostov.cz