Obsah

prvňáčciCo škola nabízí?

 • kvalitní výuku
 • bezpečné rodinné prostředí pro žáky
 • výuku oblíbenou genetickou metodou čtení
 • od školního roku 2020/2021 výuku v nové tělocvičně
 • anglický jazyk od 1. třídy
 • výuku ve třídách vybavených deseti interaktivními tabulemi
 • péči logopedické asistentky
 • pedagogickou intervenci pro žáky se SVP
 • nové multifunkční hřiště
 • přestávky venku (za příznivého počasí)
 • školní družinu po celou dobu docházky na 1. stupeň
 • školy v přírodě
 • návštěvy kulturních akcí
 • zapojení do společenského dění v obci
 • úzkou spolupráci s místní knihovnou
 • úzkou spolupráci s pedagogicko-psychologickou poradnou
 • úzkou spolupráci se speciálně pedagogickým centrem
 • spolupráci se ZUŠ (výuka klavíru a flétny přímo ve škole)
 • kvalitní stravování v nové školní jídeně
 • výuku v počítačové učebně
 • výuku v keramické dílně
 • výuku v zahradní učebně
 • odborné učebny
 • příjemné prostředí
 • a další