Obsah

Školní jídelna od 1. 9. 2020

Strávník          Cena oběda

7-10 let           20 Kč

11-14 let         22 Kč

15 let         29 Kč

cizí strávník    60 Kč (nyní není poskytováno)

Kontakt

Tel: 417 560 001

Vedoucí ŠJ: Irena Tvrdá
Hlavní kuchařka: Ludmila Žambochová 
Kuchařka: Zdeňka Krejzová

PROVOZ ŠJ

Výdejní doba  pro žáky a pedagogy:  11:50 - 14:15 hodin

Výdej cizím strávníkům (zatím nebude umožněno), provozním zaměstnancům a výdej nemocným žákům do jídlonosičů: 11:00 -11:30 hodin. Rodičům není v jiném čase vstup do školní jídelny umožněn. 

Cizí osoby nesmí být v jídelně v kontaktu s dětmi.               

Odhlašování obědů:

1. možnost: Obědy je možné odhlašovat přes elektronický účet dítěte do 14.00 hodin předcházejícího dne.

2. možnost: Telefonicky den předem, nejpozději však do 7:15 hodin daného dne ráno (na tel. 417 560 001).

První den nemoci si mohou rodiče oběd odebrat v jídlonosiči od 11.00 do 11.30 hodin. V tomto případě zvonit  na zvonek  KUCHYŇ  z ulice KRÁTKÁ.  V jiném čase nebude odběr umožněn. Ostatní dny je nutné odhlásit.

Za neodhlášený a neodebraný oběd se neposkytuje věcná ani finanční náhrada. 

Svátky a prázdniny jsou automaticky odhlášeny. Při případném provozu o prázdninách musí být docházka nahlášena předem.

 nová stravovací místnost stravovací místnostivýdejní místovýdejní místnostmísto pro použité nádobíšatna školní jídelny šatna 2