Obsah

Aktuality

16.10.2021

Vzdělávací projekt Příběhy našich sousedů

Žáky IX. třídy 15. 10. 2021 navštívila koordinátorka projektu, paní Honová, aby děti seznámila se vzdělávacím projektem Příběhy našich sousedů, do něhož se naše škola zapojila.

Detail INFORMACE

11.10.2021

Regionální veletrh středního vzdělávání ŠANCE 2021 - IX. třída

Dne 11. 10. 2021 měli žáci IX. třídy možnost navštívit v Teplicích Regionální veletrh středního vzdělávání ŠANCI 2021, kde získali řadu informací o možnostech a studijních oborech na školách v Ústeckém kraji, a mohli si tak ujasnit představu o své budoucí cestě. Více ve fotogalerii školy.

Detail INFORMACE

11.10.2021

Návštěva muzea v Teplicích - IX. třída

Žáci IX. třídy navštívili 8. 10. 2021 v rámci výuky výstavu Mineralogie Teplicka. Nové poznatky jistě využijí v hodinách přírodopisu. Více ve fotogalerii školy.

Detail INFORMACE

10.09.2021

Ředitelské volno 27.9.2021

informace pro zákonné zástupce a žáky

Detail INFORMACE

03.09.2021

Slavnostní zahájení nového školního roku

Dne 2.9. proběhlo na školním dvoře slavnostní zahájení nového školního roku. Žáci se seznámili s novými vyučujícími a představili se nám noví prvňáčci. Fotografii prvňáčků naleznete zde, ostatní ročníky poté ve fotogalerii.

Detail INFORMACE