Obsah

PRODEJ OBĚDŮ NA  DUBEN  2023 - termíny a výše plateb

  • Středa            29.03.2023    12.00 - 15.00 hodin v kanceláři vedoucí ŠJ
  • Čtvrtek           30.03.2023    12.00 - 15.00 hodin v kanceláři vedoucí ŠJ
  • Pátek             31.03.2023    12.00 - 15.00 hodin v kanceláři vedoucí ŠJ                     
  • Pondělí          03.04.2023    12.00 - 15.00 hodin v kanceláři vedoucí ŠJ

Elektronicky je možné obědy potvrdit nebo objednat na tel. 417 560 001 od 7.00 do 14.00 hodin. V září 2022 však pouze po vyplnění přihlášky ke stravování (675.29 kB) ve školním roce 2022/2023.

POZOR! Po připsání platby přes účet se automaticky objednají obědy do výše kreditu, ale až následující den po přijetí částku na účet školy. Platby proto posílejte s dostatečným předstihem.

UPOZORNĚNÍ:

Při zahájení nového školního roku 2022/2023 nebudou přihlášky obědů na měsíc září prováděny automaticky, ale až po vyplnění přihlášky ke stravování (675.29 kB), po odevzdání ve školní jídelně a nahlášení data, od kdy požadujete obědy objednat. Toto datum musí být  zároveň vyplněné i na přihlášce ke stravování. Přihlášku si můžete stáhnout na této stránce, vyzvednout u vedoucí školní jídelny nebo si ji vyzvednout 1. září u své třídní učitelky.

DŮLEŽITÉ:  

  • Do jídlonosičů se vydává pouze v první den nemoci, ostatní obědy je nutné odhlásit.
  • Platit obědy je možné v kanceláři, doporučujeme však stálou platbu po dobu max. 10 měsíců na účet školy s variabilním symbolem dítěte.
  • Objednání obědů je možné provést osobně v kanceláři vedoucí školní jídelny, přes internet nebo telefonicky denně do 7.15 hodin. Zkontrolujte prosím finanční prostředky na účtu  vašich dětí  a i v případě vyššího přeplatku je nutné provést objednávky obědů.

 

Platby na DUBEN  2023 podle věku, kterého dosáhnou do konce školního roku do 31.8.2022 (dle vyhlášky o školním stravování):

7-10 let 414,- Kč
11 - 14 let 450,-Kč
15 let a výše 576,- Kč

---------

DŮLEŽITÉ INFORMACE pro rodiče nových žáků:

Poprvé je nutné přijít k objednávacímu okénku vedoucí školní jídelny v přízemí budovy školní družiny v Meziškolské ulici (hlavní vchod ŠD), vyplnit a podepsat přihlášku ke stravování, uhradit stravné a nahlásit model docházky na obědy v aktuálním školním roce a domluvit stálý, neměnný způsob placení stravného. Zároveň bude rodičům proti záloze 102,- Kč předán čip, kterým bude dítě u výdejního terminálu ve školní jídelně prokazovat uhrazené stravné a svůj nárok na oběd. Rodiče dostanou přihlašovací údaje ke stravovacímu účtu dítěte, aby sami mohli v případě potřeby obědy odhlašovat a získají platný variabilní symbol pro platby přes internet. Na stravovacím účtu dítěte mohou rodiče získat informaci o žákem skutečně odebraných obědech.

POZOR! : Při platbě na účet školy uvádějte variabilní symbol dítěte. Poznámku  nevyplňujte! Nebude vidět. Po zaplacení částky na bankovní účet školy se dítěti obědy objednají automaticky na další dny podle nahlášeného modelu docházky na obědy v daném školním roce.

V případě bezhotovostní platby prováděné v dalších měsících musí být tato platba připsána na účet školy  na číslo 2401807779/2010 nejpozději  do 30. dne v měsíci. Bez variabilního symbolu nebude platba přiřazena k dítěti a oběd nebude mít nahlášený. U sourozenců je nutné zadávat platbu za každého sourozence zvlášť s jeho jedinečným variabilním symbolem. Jinak nebude platba identifikována.