Obsah

PRODEJ OBĚDŮ NA KVĚTEN  2021 - termíny a výše plateb

  • Středa       28.04.2021    12.00 - 15.00 hodin v kanceláři vedoucí ŠJ
  • Čtvrtek      29.04.2021    12.00 - 15.00 hodin v kanceláři vedoucí ŠJ
  • Pátek         30.04.2021    12.00 - 15.00 hodin v kanceláři vedoucí ŠJ.
  • Pondělí      03.05.2021    12.00 - 15.00 hodin v kanceláři vedoucí ŠJ

Telefonicky je možné obědy  potvrdit nebo objednat na tel. 417 560 001 od 7.00 do 14.00 hodin.

DŮLEŽITÉod 12.4.2021 byly z důvodu vydání nových opatření žákům 6. až 9. třídy automaticky odlášeny obědy (provedeno 12.4.2021). Žákům 1. až 5. třídy na měsíc květen musí rodiče již nahlásit obědy samy v kanceláři u vedoucí,telefonicky na čísle ŠJ nebo přes internet.

Pokud rodiče žáků distanční výuky na obědech trvají, obědy svým dětem opětovně přihlásí (na podzim tuto možnost využívalo několik rodičů) a děti si je mohou obebírat do jídlonosičů ve stanoveném čase 12.00 - 13.30 hodin po zazvonění na zadní vchod do kuchyně z ulice Krátká. Do jídelny jim není vstup umožněn. Navštěvují ji pouze žáci prezenční výuky.

Platby na KVĚTEN 2021 podle věku, kterého dosáhnou do konce školního roku do 31.8.2021 (dle vyhlášky o školním stravování):

7-10 let 420,- Kč
11 - 14 let 462,- Kč
15 let a výše 609,- Kč

---------

DŮLEŽITÉ INFORMACE pro rodiče nových žáků:

Poprvé je nutné přijít k objednávacímu okénku vedoucí školní jídelny v přízemí budovy školní družiny v Meziškolské ulici (hlavní vchod ŠD), vyplnit a podepsat přihlášku ke stravování, uhradit stravné a nahlásit model docházky na obědy v aktuálním školním roce. Zároveň bude rodičům proti záloze 102,- Kč předán čip, kterým bude dítě u výdejního terminálu ve školní jídelně prokazovat uhrazené stravné a svůj nárok na oběd. Rodiče dostanou přihlašovací údaje ke stravovacímu účtu dítěte, aby sami mohli v případě potřeby obědy odhlašovat a získají platný variabilní symbol pro platby přes internet. Na stravovacím účtu dítěte mohou rodiče získat informaci o žákem skutečně odebraných obědech.

POZOR! : Při platbě na účet školy uvádějte variabilní symbol dítěte. Poznámku  nevyplňujte! Nebude vidět. Po zaplacení částky na bankovní účet školy se dítěti obědy objednají automaticky na další dny podle nahlášeného modelu docházky na obědy v daném školním roce.

V případě bezhotovostní platby prováděné v dalších měsících musí být tato platba připsána na účet školy  na číslo 2401807779/2010 nejpozději  do 30.04.2021. Bez variabilního symbolu nebude platba přiřazena k dítěti a oběd nebude mít nahlášený. U sourozenců je nutné zadávat platbu za každého sourozence zvlášť s jeho jedinečným variabilním symbolem. Jinak nebude platba identifikována.