Obsah

PRODEJ OBĚDŮ NA ČERVEN  2021 - termíny a výše plateb

  • Čtvrtek      27.05.2021    12.00 - 15.00 hodin v kanceláři vedoucí ŠJ
  • Pátek         28.05.2021    12.00 - 15.00 hodin v kanceláři vedoucí ŠJ
  • Pondělí      31.05.2021    12.00 - 15.00 hodin v kanceláři vedoucí ŠJ.
  • Úterý          01.05.2021    12.00 - 15.00 hodin v kanceláři vedoucí ŠJ

Telefonicky je možné obědy  potvrdit nebo objednat na tel. 417 560 001 od 7.00 do 14.00 hodin.

DŮLEŽITÉ:  od  24.05.2021 při obnovení  prezenční výuky pro  I. a II. stupeň  základní školy, přechází i režim stravování a výdej obědů dle rozvrhu žáků, do běžného provozu na jídelně.

Do jídlonosičů se vydává pouze v první den nemoci,ostatní obědy je nutné odhlásit.Platit obědy je možné v kanceláři nebo na účet do banky. Objednání obědů je možné provést osobně v kanceláři ved.školní jídelny, přes internet nebo telefonicky denně do 7.15 hodin. Zkontrolujte prosím finanční prostředky na účtu  vašich dětí  a i v případě vyššího přeplatku je nutné provést objednávky obědů.

 

Platby na ČERVEN 2021 podle věku, kterého dosáhnou do konce školního roku do 31.8.2021 (dle vyhlášky o školním stravování):

7-10 let 440,- Kč
11 - 14 let 484,- Kč
15 let a výše 638,- Kč

---------

DŮLEŽITÉ INFORMACE pro rodiče nových žáků:

Poprvé je nutné přijít k objednávacímu okénku vedoucí školní jídelny v přízemí budovy školní družiny v Meziškolské ulici (hlavní vchod ŠD), vyplnit a podepsat přihlášku ke stravování, uhradit stravné a nahlásit model docházky na obědy v aktuálním školním roce. Zároveň bude rodičům proti záloze 102,- Kč předán čip, kterým bude dítě u výdejního terminálu ve školní jídelně prokazovat uhrazené stravné a svůj nárok na oběd. Rodiče dostanou přihlašovací údaje ke stravovacímu účtu dítěte, aby sami mohli v případě potřeby obědy odhlašovat a získají platný variabilní symbol pro platby přes internet. Na stravovacím účtu dítěte mohou rodiče získat informaci o žákem skutečně odebraných obědech.

POZOR! : Při platbě na účet školy uvádějte variabilní symbol dítěte. Poznámku  nevyplňujte! Nebude vidět. Po zaplacení částky na bankovní účet školy se dítěti obědy objednají automaticky na další dny podle nahlášeného modelu docházky na obědy v daném školním roce.

V případě bezhotovostní platby prováděné v dalších měsících musí být tato platba připsána na účet školy  na číslo 2401807779/2010 nejpozději  do 28.05.2021. Bez variabilního symbolu nebude platba přiřazena k dítěti a oběd nebude mít nahlášený. U sourozenců je nutné zadávat platbu za každého sourozence zvlášť s jeho jedinečným variabilním symbolem. Jinak nebude platba identifikována.