Obsah

PRODEJ OBĚDŮ NA ČERVEN  2024 - termíny a výše plateb

  • Pondělí       27.05.2024    12.00 - 15.00 hodin v kanceláři vedoucí ŠJ
  • Úterý           28.05.2024    12.00 - 15.00 hodin v kanceláři vedoucí ŠJ
  • Středa        29.05.2024     12.00 - 15.00 hodin v kanceláři vedoucí ŠJ                     
  • Čtvrtek       30.05.2024    12.00 -  15.00 hodin v kanceláři vedoucí ŠJ
  •                                              12.00 - 15.00 hodin v kanceláři vedoucí ŠJ

Elektronicky je možné obědy objednat od 7.00 do 14.00 hodin předcházejícího dne nebo objednat na tel. 417 560 001. V září 2023 však pouze po vyplnění přihlášky ke stravování (693.48 kB)  ve školním roce 2023/2024.

Po připsání platby přes účet se automaticky objednají obědy do výše kreditu, ale až následující den po přijetí částky na účet školy. Platby proto posílejte s dostatečným předstihem.

UPOZORNĚNÍ:

Při zahájení nového školního roku 2023/2024 budou objednávky obědů na měsíc září prováděny do výše volného kreditu sice automaticky, ale platné budou až po odevzdání vyplněné přihlášky s uvedením data zahájené stravování. Přihlášku si můžete stáhnout na této stránce výše nebo ji vyzvednout od 28. 8. 2023 u vedoucí školní jídelny.

DŮLEŽITÉ:  

  • Do jídlonosičů se vydává pouze v první den nemoci, ostatní obědy je nutné odhlásit.
  • Platit obědy je možné v kanceláři, doporučujeme však stálý platební příkaz po dobu 10 měsíců na účet školy s variabilním symbolem dítěte.
  • Objednání obědů je možné provést osobně v kanceláři vedoucí školní jídelny, přes internet po přihlášení do účtu strávníka nebo telefonicky do 7.15 hodin.
  • Kontrolujte prosím dostatečné finanční prostředky na účtu vašich dětí.  

Platby na ČERVEN  2024 podle věku, kterého dosáhnou do konce školního roku do 31.8.2024 (dle vyhlášky o školním stravování):

Děti do 6 let 560,- Kč
7-10 let 600,- Kč
11 - 14 let 640,-Kč
15 let a výše 760,- Kč

                         

DŮLEŽITÉ INFORMACE pro rodiče nových žáků:

Poprvé je nutné přijít k objednávacímu okénku vedoucí školní jídelny v přízemí budovy školní družiny v Meziškolské ulici (hlavní vchod ŠD), vyplnit a podepsat přihlášku ke stravování, uhradit stravné, nahlásit model docházky na obědy v aktuálním školním roce a domluvit stálý, neměnný způsob placení stravného. Zároveň bude rodičům proti záloze 102,- Kč předán čip, kterým bude dítě u výdejního terminálu ve školní jídelně prokazovat uhrazené stravné a svůj nárok na oběd. Rodiče dostanou přihlašovací údaje ke stravovacímu účtu dítěte, aby sami mohli v případě potřeby obědy odhlašovat a získají platný variabilní symbol pro platby přes internet. Na stravovacím účtu dítěte mohou rodiče získat informaci o žákem skutečně odebraných obědech.

POZOR! : Při platbě na účet školy uvádějte variabilní symbol dítěte. Poznámku  nevyplňujte! Automatický systém s ní nepracuje.. Po zaplacení částky na bankovní účet školy se dítěti obědy objednají automaticky na další dny podle nahlášeného modelu docházky na obědy v daném školním roce.

V případě bezhotovostní platby prováděné v dalších měsících musí být tato platba připsána na účet školy  na číslo 2401807779/2010 nejpozději  do 30. dne v měsíci. Bez variabilního symbolu nebude platba přiřazena k dítěti a oběd nebude mít nahlášený. U sourozenců je nutné zadávat platbu za každého sourozence zvlášť s jeho jedinečným variabilním symbolem. Jinak nebude platba identifikována.