Obsah

PRODEJ OBĚDŮ NA LISTOPAD 2019 - termíny a výše plateb

termíny prodeje pro listopad:

den datum od do
       
středa 23.10 12.00 15.15
čtvrtek 24.10 12.00 15.15
pátek 25.10 12.00 15.00
čtvrtek 31.10 12.00 15.15
pátek 01.11 12.00 15.00

 

Kategorie žáků podle věku, kterého dosáhnou do konce 31.8.2020  (dle vyhlášky o školním stravování) a platby pro říjen:

7-10 let 420,- Kč
11-14 let 462,- Kč
15 let a výše 609,- Kč

 

DŮLEŽITÉ INFORMACE pro rodiče:

Poprvé je nutné přijít k objednávacímu okénku vedoucí školní jídelny v přízemí budovy školní družiny v Meziškolské ulici (hlavní vchod ŠD), vyplnit a podepsat přihlášku ke stravování, uhradit stravné a nahlásit model docházky na obědy v aktuálním školním roce. Zároveň bude rodičům proti záloze 102,- Kč předán čip, kterým bude dítě u výdejního terminálu ve školní jídelně prokazovat uhrazené stravné a svůj nárok na oběd. Rodiče dostanou přihlašovací údaje ke stravovacímu účtu dítěte, aby sami mohli v případě potřeby obědy odhlašovat a získají platný variabilní symbol pro platby přes internet. Na stravovacím účtu dítěte mohou rodiče získat informaci o žákem skutečně odebraných obědech.

POZOR! : Při platbě na účet školy uvádějte variabilní symbol dítěte. Poznámku  nevyplňujte! Nebude vidět. Po zaplacení částky na bankovní účet školy se dítěti obědy objednají automaticky na další dny podle nahlášeného modelu docházky na obědy v daném školním roce.

V případě bezhotovostní platby prováděné v dalších měsících musí být tato platba připsána na účet školy 1060462359/0800  do  25.10.2019. Bez variabilního symbolu nebude platba přiřazena k dítěti a oběd nebude mít nahlášený. U sourozenců je nutné zadávat platbu za každého sourozence zvlášť s jeho jedinečným variabilním symbolem. Jinak nebude platba identifikována.