Obsah

PRODEJ OBĚDŮ NA ŘÍJEN  2020 - termíny a výše plateb

termíny  telefonického objednání obědů,prodej stravenek v hotovosti  na září 2020 a informace o platbách :

POZOR! Máme nové číslo účtu: 2401807779/2010

den datum od do
čtvrtek 24.09.2020 12.00 15.00
pátek 25.09.2020 12.00 15.00
úterý 29.09.2020 12.00 15.15
středa 30.09.2020 12.00 15.15

 

 

     
     

 

Kategorie žáků podle věku, kterého dosáhnou do konce 31.8.2021  (dle vyhlášky o školním stravování) :

7-10 let 380,-Kč
11 - 14 let 418,- Kč
15 let a výše 551,- Kč


DŮLEŽITÉ INFORMACE pro rodiče:

Poprvé je nutné přijít k objednávacímu okénku vedoucí školní jídelny v přízemí budovy školní družiny v Meziškolské ulici (hlavní vchod ŠD), vyplnit a podepsat přihlášku ke stravování, uhradit stravné a nahlásit model docházky na obědy v aktuálním školním roce. Zároveň bude rodičům proti záloze 102,- Kč předán čip, kterým bude dítě u výdejního terminálu ve školní jídelně prokazovat uhrazené stravné a svůj nárok na oběd. Rodiče dostanou přihlašovací údaje ke stravovacímu účtu dítěte, aby sami mohli v případě potřeby obědy odhlašovat a získají platný variabilní symbol pro platby přes internet. Na stravovacím účtu dítěte mohou rodiče získat informaci o žákem skutečně odebraných obědech.

POZOR! : Při platbě na účet školy uvádějte variabilní symbol dítěte. Poznámku  nevyplňujte! Nebude vidět. Po zaplacení částky na bankovní účet školy se dítěti obědy objednají automaticky na další dny podle nahlášeného modelu docházky na obědy v daném školním roce.

V případě bezhotovostní platby prováděné v dalších měsících musí být tato platba připsána na účet školy  na číslo 2401807779/2010 nejpozději  do 27.09 .2020. Bez variabilního symbolu nebude platba přiřazena k dítěti a oběd nebude mít nahlášený. U sourozenců je nutné zadávat platbu za každého sourozence zvlášť s jeho jedinečným variabilním symbolem. Jinak nebude platba identifikována.