Obsah

Školní jídelna od 1. 9. 2017

Strávník          Cena oběda

7-10 let           20 Kč

11-14 let         22 Kč

od 15 let         29 Kč

cizí strávník    60 Kč

Kontakt

Tel: 417 560 001

Vedoucí ŠJ: Irena Tvrdá
Hlavní kuchařka: Ludmila Žambochová 
Kuchařka: Zdeňka Krejzová

PROVOZ ŠJ

Výdejní doba  pro žáky a pedagogy:  11:50 - 14:15 hodin

Výdej pro cizí strávníky, provozní zaměstnance a výdej nemocným žákům do jídlonosičů : 11:30 -11:45 hodin

Pracovní doba:  7:00 - 15:30 hodin

Přihlašování obědů:

Obědy je nutné přihlásit den předem, nejpozději však do 7:15 hodin daného dne ráno (telefonicky na 417 560 001 nebo osobně).

V případě platby na účet je nutné získat u vedoucí školní jídelny variabilní symbol (přidělen po vyplnění přihlášky zákonným zástupcem) a platbu připsat na účet školy. Platba pro nový měsíc musí být připsána na účtu školy 1060462359/0800 nejpozději poslední pracovní den končícího měsíce.

Odhlašování obědů:

Obědy je nutné odhlásit den předem a nejpozději do 7:15 hodin daného dne ráno (telefonicky na 417 560 001 nebo osobně).

Termíny placení obědů

Termíny placení obědů jsou vždy vyvěšeny v budovách školy školy, na webu školy a u vstupu do jídelny. Zpravidla je termín placení poslední 3 dny v měsíci. Nemá-li strávník zaplacený oběd do posledního pracovního dne v měsíci, nemá nárok na oběd první pracovní den dalšího měsíce. Pokud strávník zaplatí oběd později, dostane oběd až následující den. Přeplatky stravného jsou vyúčtovány v příštím měsíci.

Za neodhlášený a neodebraný oběd se neposkytuje věcná ani finanční náhrada.

Svátky a prázdniny jsou automaticky odhlášeny. Při provozu o prázdninách musí být docházka nahlášena předem.

budovaŠJ šj P1080363