Obsah

Školní jídelna od 1. 9. 2019

Strávník          Cena oběda

7-10 let           20 Kč

11-14 let         22 Kč

od 15 let         29 Kč

cizí strávník    60 Kč

Kontakt

Tel: 417 560 001

Vedoucí ŠJ: Irena Tvrdá
Hlavní kuchařka: Ludmila Žambochová 
Kuchařka: Zdeňka Krejzová

PROVOZ ŠJ

Výdejní doba  pro žáky a pedagogy:  11:50 - 14:15 hodin

Výdej cizím strávníkům (zatím nebude umožněno), provozním zaměstnancům a výdej nemocným žákům do jídlonosičů: 11:00 -11:30 hodin. Rodičům není v jiném čase vstup do školní jídelny umožněn.                

 

Přihlašování obědů:

Z důvodu zavádění nového elektronického systému výdeje obědů je pro obědy v září 2019 nutný následující postup:

1. Přijít odpoledne k vedoucí jídelny v ulici Meziškolská, přístup k okénku je vchodem do školní družiny. Vyplnit přihlášku ke stravování na daný školní rok a zaplatit stravné.

2. Vedoucí u dítěte nastaví model jeho docházky na obědy.

3. Proti záloze 102,- Kč obdržíte elektronický čip, kterým bude díte u výdejního okénka na čtečce prokazovat svůj nárok na oběd (stravenky již nebudou). Čip se nenabíjí. Je automaticky spárován se stravovacím systémem.

4. V průběhu září získáte přihlašovací údaje k účtu dítěte. Přistupovat k němu budete po kliknutí na odkaz na webových stránkách školy, který se zde objeví také v průběhu měsíce září. Zároveň rodičům předáme variabilní symbol pro případné platby na účet.

 

Platby na říjen a další měsíce:

Pokud již máte v září dítě zavedené ve stravovacím systému, můžete platby pro následující období posílat s variabilním symbolem dítěte na účet školy 1060462359/0800, a to nejpozději do předposledního dne předcházejícího měsíce. Pokud neuvedete variabilní symbol, nebude platba spárována s dítětem.

 

Odhlašování obědů:

Obědy je možné po zpřístupnění elektronického účtu dítěte odhlásit zde do 14.00 hodin den předem. Nebo telefonicky do 7:15 hodin daného dne ráno (na tel. 417 560 001). První den nemoci si mohou rodiče oběd odebrat v jídlonosiči od 11.00 do 11.30 hodin. V jiném čase nebude odběr umožněn.

Za neodhlášený a neodebraný oběd se neposkytuje věcná ani finanční náhrada. 

Svátky a prázdniny jsou automaticky odhlášeny. Při provozu o prázdninách musí být docházka nahlášena předem.

 nová stravovací místnost stravovací místnostivýdejní místovýdejní místnostmísto pro použité nádobí