Obsah

Školní jídelna od 1. 9. 2019

Strávník          Cena oběda

7-10 let           20 Kč

11-14 let         22 Kč

od 15 let         29 Kč

cizí strávník    60 Kč

Kontakt

Tel: 417 560 001

Vedoucí ŠJ: Irena Tvrdá
Hlavní kuchařka: Ludmila Žambochová 
Kuchařka: Zdeňka Krejzová

PROVOZ ŠJ

Výdejní doba  pro žáky a pedagogy:  11:50 - 14:15 hodin

Výdej cizím strávníkům (zatím nebude umožněno), provozním zaměstnancům a výdej nemocným žákům do jídlonosičů: 11:00 -11:30 hodin. Rodičům není v jiném čase vstup do školní jídelny umožněn. 

Cizí osoby nesmí být v jídelně v kontaktu s dětmi.               

Přihlašování obědů:

1. Přijít odpoledne k vedoucí jídelny v ulici Meziškolská, přístup k okénku je vchodem do školní družiny. Vyplnit přihlášku ke stravování na daný školní rok a zaplatit stravné.

2. Vedoucí u dítěte nastaví model jeho docházky na obědy.

3. Proti záloze 102,- Kč obdržíte elektronický čip, kterým bude díte u výdejního okénka na čtečce prokazovat svůj nárok na oběd (stravenky nejsou). Čip se nenabíjí. Je automaticky spárován se stravovacím systémem.

4. Od vedoucí ŠJ obdržíte přihlašovací údaje k účtu dítěte. Přistupovat k němu budete po kliknutí na odkaz na pravé straně webových stránek školy (Z-WARE). Rodiče si mohou vyžádat i variabilní symbol pro případné platby na účet.

Platby na další měsíce:

Pokud má již Vaše dítě zavedený elektronický účet ve stravovacím systému, můžete platby pro následující období posílat na účet naší základní školy 2401807779/2010 s variabilním symbolem, který byl dítěti přidělen při výdeji čipu, a to nejpozději do předposledního dne předcházejícího měsíce. Pokud neuvedete správný variabilní symbol, nemůže být platba spárována s elektronickým účtem dítěte ve stravovacím systému.

Odhlašování obědů:

1. možnost: Obědy je možné odhlašovat přes elektronický účet dítěte do 14.00 hodin předcházejícího dne.

2. možnost: Telefonicky den předem, nejpozději však do 7:15 hodin daného dne ráno (na tel. 417 560 001).

První den nemoci si mohou rodiče oběd odebrat v jídlonosiči od 11.00 do 11.30 hodin. V tomto případě zvonit ze dvora u zadního vchodu do školní družiny na zvonek kuchyň na budově jídelny. V jiném čase nebude odběr umožněn. Ostatní dny je nutné odhlásit.

Za neodhlášený a neodebraný oběd se neposkytuje věcná ani finanční náhrada. 

Svátky a prázdniny jsou automaticky odhlášeny. Při případném provozu o prázdninách musí být docházka nahlášena předem.

 nová stravovací místnost stravovací místnostivýdejní místovýdejní místnostmísto pro použité nádobíšatna školní jídelny šatna 2