Obsah

prvňáčciCo škola nabízí?

 • kvalitní výuku
 • výuku oblíbenou genetickou metodou čtení
 • ve vybraných třídách výuku matematiky Hejného metodou
 • anglický jazyk od 1. třídy
 • bezpečné rodinné prostředí pro žáky
 • výuku ve třídě vybavené interaktivní tabulí
 • péči logopedické asistentky
 • dyslektickou ambulantní nápravu pro žáky se SVP
 • nové multifunkční hřiště
 • přestávky venku (za příznivého počasí)
 • školní družinu po celou dobu docházky na 1. stupeň
 • školy v přírodě
 • návštěvu kulturních akcí
 • zapojení do společenského dění v obci
 • úzkou spolupráci s místní knihovnou
 • úzkou spolupráci s pedagogicko-psychologickou poradnou
 • úzkou spolupráci se speciálně pedagogickým centrem
 • spolupráci se ZUŠ (výuka klavíru a flétny přímo ve škole)
 • kvalitní stravování ve školní jídeně
 • výuku v počítačové učebně
 • výuku v keramické dílně
 • odborné učebny
 • příjemné prostředí
 • a další