Navigace

Obsah

 

 1.-14. září

 - opakování učiva 4. ročníku

M: písemné dělení, písemné násobení dvojciferným činitelem (opakovat malou násobilku)

     číselný obor do milionu 

ČJ: vzory podstatných jmen, mluvnické kategorie (rod, číslo,pád, vzor)

      slovesa