Navigace

Obsah

Způsob přihlašování do účtu strávníka:

  1. V mobilu nebo v počítači zadat: www.zsprobostov.cz
  2. Na pravé straně webu zvolit ikonu Z-WARE - viz. obrázek

odkaz

  1. Zobrazí se místo pro zadání přihlašovacích údajů (vpravo): 

místo pro přihlášení

  1. Zobrazené údaje

Po zadání přihlašovacích údajů (vedoucí školní jídelny vám je vytiskne na počkání) se vám zobrazí stránka, kde nahoře uvidíte kredit dítěte, uprostřed jídelníček, volby pro odhlašování, volby pro přihlašování ve výši kreditu a můžete si zde kontrolovat, zda si vaše dítě oběd odebralo. V mobilu je zobrazení zjednodušené.

Odhlášení na 2. den je v tomto účtu možné pouze do 14.00 hodin předchozího dne. Pokud budete chtít dítě odhlásit po 14.hodině, zavolejte do školní jídelny. Nejpozději však v 7.15 hodin odhlašovaného dne.

položky