Obsah

Školní rok 2020/2021

Zaměstnanci školy 2020/2021

Vedení školy
Ředitelka školy Mgr. Pavlína Langerová
Zástupkyně ředitelky Mgr. Jiřina Klašková
Třídní učitelé
 
I. Mgr. Petra Vyšatová
II.A Mgr. Petra Jíchová
II.B Mgr. Vladimíra Hejduková
III. Mgr. Monika Bachmaierová
IV. Mgr. Stanislava Filipová
V. Mgr. Kateřina Jelínková
VI. Mgr. Petra Spálová
VII. Mgr.  Nikola Fenclová
VIII. Mgr. Jaroslava Pavelková
IX. Ing. Václava Tomášová
Další pedagogičtí pracovníci
Aj 1.st. Mgr. Andrea Tutková
Aj 2.st. Mgr. Daniela Poperová
Inf Filip Mahnert
Hv Lucie Houfková, dipl.um.
VkO,... Bc. Jarmila Macháčková
Asistentka pedagoga Bc. Andrea Drexler
Asistentka pedagoga Bc. Jarmila Macháčková
Asistentka pedagoga Veronika Pospíchalová
Asistentka pedagoga Lucie Labaštová
Vychovatelka ŠD - 1. odd. Jiřina Tomešová
Vychovatelka ŠD - 2. odd. Bc.Andrea Drexler
Vychovatelka ŠD - 3. odd. Markéta Konrádová
   
Specializované pozice
Výchovná poradkyně Mgr. Jiřina Klašková
Školní metodička prevence Mgr. Monika Bachmaierová
Koordinátor ICT Mgr. Pavlína Langerová
Koordinátor ŠVP Mgr. Jiřina Klašková
Metodik ICT Mgr. Pavlína Langerová
   
Provoz
Školník Rajko Stanić
Hospodářka Ing.Jitka Klašková
Účetní Jindřiška Holmanová
Uklizečka ŠD, ŠJ Božena Buková
Uklizečka 2.st. Jiřina Valentová
Uklizečka 1.st. Lenka Buková
Školní jídelna
Vedoucí ŠJ Irena Tvrdá
Hlavní  kuchařka Ludmila Žambochová
Kuchařka Zdeňka Krejzová