Obsah

Pilotování

Pro školní roky 2010/2011 a 2001/2012 byla naše I. třída vybrána mezi 40 škol v České republice, které budou ověřovat nový typ písma Comenia Script.

Naše škole je pilotní školou pro ověřování vědomostních testů SCIO.