Obsah

POSTUP PLACENÍ OBĚDŮ PRO NOVÝ ŠKOLNÍ ROK

Přihlášky ke stravování

Přihlášky ke stravování jsou k dispozici u vedoucí školní jídelny nebo ke stažení ZDE. Je možné je po vyplnění vhodit do schránky školy.

Postup pro nové strávníky (1. třída, žáci, kteří do jídelny dříve nechodili a žáci, kteří nastupují na naši školu od 1.9.2020):

Rodiče se zastaví v úředních hodinách u vedoucí školní jídelny v ulici Meziškolská 145 pro přihlášku, pro elektronický čip (záloha 102,- Kč), přístupové údaje do účtu strávníka a pro variabilní symbol dítěte pro platbu přes internet. Je nutné se rozhodnout, zda budou rodiče platit bankou nebo v hotovosti a toto pravidelně dodržovat.

Postup pro stávající strávníky (chodili již na obědy po 1.9.2019):

  1. Je nutné odevzdat vyplněnou přihlášku ke stavování (ke stažení ZDE) a odevzdat ji v kanceláři vedoucí nebo vhodit do schránky školy.
  2. A) Pokud budete pravidelně platit v hotovosti, zajděte vždy koncem měsíce v odpoledních hodinách k okénku kanceláře vedoucí školní jídelny a uhraďte zde domluvené obědy.

    B) Rodiče platící pravidelně bankou mohou zaplatit s loňským variabilním symbolem. POZOR máme však nové číslo účtu 2401807779/2010. Po včasném připsání platby bankou jsou obědy automaticky přihlášeny. Přihlášením do účtu strávníka si upravte, od kdy chcete obědy skutečně odebírat. Zejména toto doporučujeme zkontrolovat pro 1. školní den, kdy mají děti pouze jednu vyučovací hodinu. Pokud o tento nebo jiný oběd nebudete mít zájem, odhlaste jej. V případě, že nemůžete najít údaje pro přihlášení do účtu strávníka, na počkání vám je vedoucí školní jídelny znovu vytiskne, stejně tak i variabilní symbol. Korekci objednávek je možné provést také v odpoledních hodinách s vedoucí školní jídelny po telefonu (417 560 001).

 

DŮLEŽITÉ! Pro tento školní rok je nutné si zvolit stálý způsob plateb. Rozhodnout se pro platbu bankou nebo pro platbu v hotovosti.

DOPORUČENÍ:

Pro platbu bankou můžete nastavit trvalý příkaz od 25.8.2020 do 25.5.2021 ve výši v tabulce (zařazení podle věku dítěte dosaženého do 31.8.2021). Obědy se vám pak vždy automaticky přihlásí. Nestane se vám tak, že bude dítě na počátku nového měsíce bez oběda.

Strávník   

Cena oběda

Maximální měsíční částka

7-10 let           

20 Kč      

420 Kč

11-14 let         

22 Kč   

462 Kč

od 15 let         

29 Kč   

609 Kč

Případné přeplatky na konci školního roku vrátíme.

Pozn. Svátky a prázdniny jsou automaticky odhlášeny. Za neodhlášený a neodebraný oběd se neposkytuje věcná ani finanční náhrada.

Způsob elektronického přihlašování a odhlašování je podrobně uveden na tomto odkazu:

skolni-jidelna/jak-na-prihlaseni-do-uctu-stravnika/