Obsah

ŠKOLNÍ JÍDELNA:

  • Ve školní jídelně se mohou od 18.11.2020 prezenčně stravovat pouze žáci v prezenční výuce (1. a 2.ročník) a zaměstnanci školy přítomní na pracovišti.
  • Ostatní žáci a zaměstnanci školy si mohou stravu odebrat výdejním okénkem. (V případě naší školní jídelny přichází distančně se vzdělávající žáci s jídlonosiči a zvoní na vstup do kuchyně z ulice Krátká).
  • Žáci mají v době povinné distanční výuky nárok na dotovaný oběd.
  • Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit roušky, s výjimkou doby konzumace stravy.

POZOR!!! Obědy nejsou automaticky přihlášené. Nahlaste dětem včas obědy přes účet strávníka nebo v kanceláři vedoucí školní jídelny každý den od 12.00 do 15.00 hodin. Telefon. 417 560 001. 

Vymezený čas oběda  

Třída  

Pondělí - pátek 

12.00-13.15  

I. – II.třída 

Prezenční stravování 

13.30-14.00  

III.- IX.třída 

Výdej obědů pouze do jídlonosičů - zadní vstup do kuchyně z ulice Krátká