Obsah

Práce dětí v odpolední skupině dobrovolného vzdělávání.

Slunečnici si děti vyrobily nejdříve z papíru a poté si vysely opravdovou do nazdobených květináčků.