Obsah

Opatření k organizaci zápisu k povinné školní docházce do ZŠ pro školní rok 2020/2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021. Zápisy budou probíhat v dubnu a bez osobní přítomnosti dětí ve škole.

V termínu od 3. do 17. 4.2020 proběhne v ZŠ Proboštov pouze formální část zápisu, motivační část se neuskuteční. Po ukončení mimořádných opatření uspořádáme setkání se zapsanými dětmi zaměřené na seznámení se s prostředím školy, vzdělávacím programem, učiteli a prostory školy (motivační část). Nyní však nebude součástí zápisu.

 

V naší škole proběhne zápis následovně:

  1. Rodiče navštíví webové stránky naší školy, kliknou na v tuto chvíli ještě připravovaný odkaz "Online zápis" a zobrazí se jim formulář, kde vyplní potřebné osobní údaje včetně kontaktních informací. Po vyplnění formuláře zbývá pouze dokončení formální části, a to podpis *zákonných zástupců dítěte *. Rodič si může vyplněný pdf soubor vytisknout, přiložit prostou kopii rodného listu a do naší školy ho v uvedeném termínu doručit či odeslat poštou. Podepsat ho lze ale i elektronicky (je nutné mít zřízený uznávaný elektronický podpis) a zaslat e-mailem nebo datovou schránkou.

V případě technických komplikací si rodiče telefonicky (tel. č. 417 560 037) domluví osobní podání a žádost vyplní a podepíší v úředních hodinách ve škole. K žádosti rodiče přiloží prostou kopii rodného listu. Stačí její doložení dálkovým způsobem.

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné dokument do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z níže uvedených způsobů.

  1. do datové schránky školy : tbwpeft
  2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!) – zasílat na langerova@zsprobostov.cz
  3. poštou – Základní škola Proboštov, Kpt. Jaroše 130, 417 12 Proboštov
  4. osobním podáním v úředních hodinách školy (pondělí – pátek od 8.00 do 14.00 hodin)

 

  1. Škola bezprostředně přidělí registrační číslo žádosti a sdělí toto číslo zákonným zástupcům (datovou schránkou, e-mailem, při osobním převzetí).
  1. Škola provede kontrolu údajů uvedených v žádosti.
  1. Seznam registračních čísel přijatých žáků bude zveřejněn na úřední desce školy a na webových stránkách školy.

 

* Pokud žadatel není zákonným zástupcem dítěte, doloží své oprávnění dítě zastupovat.

 

Odklad povinné školní docházky

 

Vzhledem k tomu, že nebude realizován motivační pohovor s dítětem, dobře zvažte způsobilost ke školní docházce. Doporučujeme naslouchat informacím Vašich paní učitelek z MŠ. Odhadnou připravenost Vašich dětí na školu nejlépe. V případě jejich negativních informací zvažte podání Žádosti o odklad. Pomůžeme Vám s ním.

Pokud budete žádat o odklad, vyplňte a pošlete v termínu zápisu zveřejněnou Žádost o odklad, nejlépe již včetně dokumentace ze školského poradenského zařízení a doporučujícího posouzení od odborného lékaře nebo klinického psychologa (může být dodáno později).

Žádost o odklad ZDE   - žádost si můžete stáhnout a vytisknout pro doplnění,

                                           následně jí doručte do školy postupy uvedenými výše