Obsah

Vážení rodiče,

ve čtvrtek 26.8.2021 se od 14.00 hodin uskuteční avizovaná motivační schůzka s předškoláky, která bude zaměřená na seznámení se s vyučujícími, kteří budou Vaše děti blížící se školní rok vzdělávat, děti poznají prostředí a prostory školy, dozví se, co hezkého je čeká. Schůzka proběhne v čase 14.00-14.45 hodin a Vaše děti na schůzku pouze doprovoďte. Ve 14.45 hodin Vám děti u vchodu do budovy 1. stupně (zelenožlutá budova) opět předáme. Pokusíme se připravit Vaše děti na pohodový vstup do školy.

Vzhledem k epidemiologické situaci prosíme 1.9.2021 o následující postup:

  • Rodiče mohou své dítě 1. školní den doprovodit.
  • Respirátory pro doprovod jsou povinné a u vchodu použijte, prosím, dezinfekci.
  • Žáci používají ve společných prostorech školy roušky.
  • Minimalizujte počet osob, které se půjdou na Vaše dítě 1. školní den podívat.
  • Do budovy 1.stupně vstupujte až po vyzvání ke vstupu žáků 1. třídy a jejich doprovodu .
  • Předpokládaný čas, kdy Vám umožníme vstup do budovy je 7.55 hodin, kdy už bude většina žáků 1. stupně usazená ve svých třídách (Snažíme se minimalizovat kontakt všech dětí s osobami, se kterými nebudou trávit vyučování).

Děkujeme za pochopení. Děláme to pro zdraví dětí.

Pozn. V naší obci je dlouholetou tradicí kornout, který prvňáčci dostávají od svých rodičů pro tento slavnostní den. Přimlouváme se za děti.