Navigace

Obsah

PRODEJ OBĚDŮ NA KVĚTEN 2022 - termíny a výše plateb

Telefonicky je možné obědy  potvrdit nebo objednat na tel. 417 560 001 od 7.00 do 14.00 hodin.

POZOR! Po připsání platby přes účet se automaticky objednají obědy do výše kreditu,ale až následující den po přijetí částku na účet školy.

Platby proto posílejte s dostatečným předstihem.

 

 

DŮLEŽITÉ:  

Do jídlonosičů se vydává pouze v první den nemoci,ostatní obědy je nutné odhlásit.

Platit obědy je možné v kanceláři, doporučujeme však stálou platbu na účet do banky. Objednání obědů je možné provést osobně v kanceláři ved.školní jídelny, přes internet nebo telefonicky denně do 7.15 hodin. Zkontrolujte prosím finanční prostředky na účtu  vašich dětí  a i v případě vyššího přeplatku je nutné provést objednávky obědů.

 

Platby na KVĚTEN  2022 podle věku, kterého dosáhnou do konce školního roku do 31.8.2022 (dle vyhlášky o školním stravování):

7-10 let 506,- Kč
11 - 14 let 550,- Kč
15 let a výše 704,- Kč

---------

DŮLEŽITÉ INFORMACE pro rodiče nových žáků:

Poprvé je nutné přijít k objednávacímu okénku vedoucí školní jídelny v přízemí budovy školní družiny v Meziškolské ulici (hlavní vchod ŠD), vyplnit a podepsat přihlášku ke stravování, uhradit stravné a nahlásit model docházky na obědy v aktuálním školním roce a domluvit stálý, neměnný způsob placení stravného. Zároveň bude rodičům proti záloze 102,- Kč předán čip, kterým bude dítě u výdejního terminálu ve školní jídelně prokazovat uhrazené stravné a svůj nárok na oběd. Rodiče dostanou přihlašovací údaje ke stravovacímu účtu dítěte, aby sami mohli v případě potřeby obědy odhlašovat a získají platný variabilní symbol pro platby přes internet. Na stravovacím účtu dítěte mohou rodiče získat informaci o žákem skutečně odebraných obědech.

POZOR! : Při platbě na účet školy uvádějte variabilní symbol dítěte. Poznámku  nevyplňujte! Nebude vidět. Po zaplacení částky na bankovní účet školy se dítěti obědy objednají automaticky na další dny podle nahlášeného modelu docházky na obědy v daném školním roce.

V případě bezhotovostní platby prováděné v dalších měsících musí být tato platba připsána na účet školy  na číslo 2401807779/2010 nejpozději  do 29.04.2022. Bez variabilního symbolu nebude platba přiřazena k dítěti a oběd nebude mít nahlášený. U sourozenců je nutné zadávat platbu za každého sourozence zvlášť s jeho jedinečným variabilním symbolem. Jinak nebude platba identifikována.