Navigace

Obsah

Organizace zápisu k povinné školní docházce do ZŠ pro školní rok 2024/2025

Zápis bude probíhat s osobní přítomností dětí ve škole

Registrace k zápisu bude spuštěna od 25. 3. do 5. 4. 2024 na webových stránkách školy (aplikace zajistí, že se během zápisu nebudou ve škole hromadit čekatelé a budete co nejrychleji odbaveni ve vámi vybraném čase)

Zápis 5. 4. 2024

Zveřejnění výsledků: 8. 4. 2024

Postup:

  1. Zákonní zástupci od 25. 3. 2024 do 5. 4. 2024 navštíví webové stránky školy (www.zsprobostov.cz ), kliknou ZDE nebo na úvodní stránce v levém sloupci níže na barevný odkaz "Online zápis" a zobrazí se jim registrační formulář, kde si vyberou jednu k zápisu nabízených místností, vhodný čas zápisu dne 5. 4. 2024 a vyplní zde potřebné osobní a kontaktní údaje. Na rodiči uvedený email následně dorazí editovatelný formulář Žádosti o zápis dítěte do 1. ročníku. Je potřebné zkontrolovat, že automaticky odeslaná zpráva nespadla do Nevyžádané pošty, do Spamu nebo do Hromadné pošty. Po vyplnění formuláře je potřeba formulář vytisknout a opatřit podpisem obou *zákonných zástupců dítěte*. S rodným listem, občanským průkazem a touto žádostí se ve vybraném čase zákonní zástupci dostaví 5. 4. 2024 do školy (budova 1. stupně v Krátké ulici). Aplikace termín zápisu před jeho konáním ještě připomene.

* Pokud žadatel není zákonným zástupcem dítěte, doloží své oprávnění dítě zastupovat.

V případě technických komplikací se rodiče v den zápisu v čase vybraném v aplikaci dostaví do školy a žádost vyplní a podepíší na místě.

  1. V den zápisu provede škola kontrolu údajů uvedených v žádosti.
  2. Seznam registračních čísel přijatých žáků bude zveřejněn na dveřích budovy 1.stupně a na webových stránkách školy. Předpokládané datum vyvěšení seznamu je 8. 4. 2024.
  3. Na webových stránkách bude po zápisu uveden i náhradní termín zápisu pro děti, které by byly dne 5. 4. 2024 nemocné. Zákonní zástupci tyto děti nově zaregistrují na dodatečně vypsaný termín.

Žádost je možné do školy dodat i následovně:

  1. do datové schránky školy : tbwpeft
  2. do poštovní schránky školy (budova Kpt. Jaroše 130 u zastávky)
  3. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!) na langerova@zsprobostov.cz
  4. poštou na adresu Základní škola Proboštov, Kpt. Jaroše 130, 417 12 Proboštov
  5. osobním podáním v úředních hodinách školy (pondělí – pátek od 8.00 do 14.00 hodin)

 

Odklad povinné školní docházky

Doporučujeme naslouchat informacím paní učitelek v MŠ. Odhadnou připravenost Vašich dětí na školu nejlépe. V případě jejich negativních informací zvažte podání Žádosti o odklad. Pomůžeme Vám s ní.

Pokud budete žádat o odklad, vyplňte žádost o přijetí, kde vyplníte kolonku, že budete žádat o odklad školní docházky a přineste v termínu zápisu i Žádost o odklad, nejlépe již včetně dokumentace ze školského poradenského zařízení a doporučujícího posouzení od odborného lékaře nebo klinického psychologa (může být dodáno později).

Žádost o odklad ZDE (466.46 kB)   - žádost si můžete stáhnout a vytisknout pro doplnění a následně jí doručte do školy v den zápisu nebo postupy uvedenými výše.