Navigace

Obsah

Odklad povinné školní docházky

Odklad povinné školní docházky

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Pokud tedy máte v úmyslu požádat o odklad povinné školní docházky Vašeho dítěte, je třeba tak učinit v době školským zákonem stanovené pro zápis k povinné školní docházce, tedy od 1. do 30. dubna. Žádost (466.46 kB) je podávána k řediteli základní školy, standardně spádové školy dítěte, nicméně o odkladu může rozhodnout ředitel jakékoliv základní školy.

K žádosti je třeba doložit:

- Doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení (psychologicko-pedagogické poradny)

- Doporučující posouzení odborného lékaře nebo klinického psychologa (psychologa ve zdravotnictví)

Bude-li mít žádost veškeré náležitosti a přílohy, rozhodne ředitel o odkladu povinné školní docházky.

V případě, že ředitel školy rozhodne o odkladu povinné školní docházky, je zákonný zástupce povinen zajistit dítěti předškolní vzdělávání v mateřské škole nebo v přípravné třídě základní školy.

Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

Pozn.

Pojem "odborný lékař" :

V situacích, kdy k doporučení odložení začátku školní docházky dojde z důvodu celkové tělesné nezralosti, častého onemocnění apod. je to dětský lékař nebo praktický lékař pro děti a dorost.

V případě, že je dítě v lékařské péči především z důvodu jiných zdravotních potíží, je vhodné, aby takové posouzení provedl ten odborný lékař, který se na tuto konkrétní oblast specializuje, tedy např. alergolog, neurolog, kardiolog atd.