Navigace

Obsah

Kritéria k přijímání dětí k plnění školní docházky

Základní škola Proboštov, okres Teplice

Kpt. Jaroše 130, Proboštov 

_______________________________________________________________________________________

Kritéria k přijímání dětí k plnění školní docházky

Základní škola Proboštov stanoví následující kritéria, podle kterých bude postupovat ředitel základní školy při rozhodování o přijetí dětí do 1. ročníku školy k plnění povinnosti školní docházky v případech, kdy počet přijatých žádostí, podaných zákonnými zástupci dětí, překročí stanovenou kapacitu počtu žáků v první třídě základní školy.

Plnění povinnosti školní docházky je stanoveno v ust. §§ 36, 37 a 38 zákona č. 561/2004 Sb.,o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Povinná školní docházka se vztahuje na státní občany České republiky a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů. Dále se povinná školní docházka vztahuje na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale, mají povolení k dlouhodobému pobytu nebo vízum s délkou pobytu nad 90 dnů a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.

Maximální počet žáků přijímaných do prvních tříd základní školy stanoví ředitel základní školy podle ust. § 165 odst. 1 písm. a) školského zákona. 

Kapacita prvních tříd školního roku 2024/2025 je 30 žáků.

 

Do první třídy se přednostně přijímají děti podle kritérií:

1. děti s místem trvalého pobytu v Proboštově,

2. děti s místem trvalého pobytu v jiné obci, jejichž sourozenec je již žákem této základní školy, nebo navštěvuje místní mateřskou školu,

3. děti s místem trvalého pobytu mimo Proboštov (kromě bodu 2 a 3).

 

Poznámka:

Není rozhodující časové pořadí u zápisu !

U cizinců se za trvalý pobyt považuje též vízum s délkou pobytu nad 90 dnů nebo povolení k dlouhodobému pobytu.

 

V Proboštově 1. 9. 2023

                                                                                                 Mgr. Pavlína Langerová