Obsah

Školní rok 2019/2020

Zaměstnanci školy 2019/2020

Vedení školy
Ředitelka školy Mgr. Pavlína Langerová
Zástupkyně ředitelky Mgr. Jiřina Klašková
   
Třídní učitelé
 
I.A Mgr. Petra Jíchová
I.B Mgr. Vladimíra Hejduková
II. Mgr. Monika Bachmaierová
III. Mgr. Stanislava Filipová
IV. Mgr. Kateřina Jelínková
V. Mgr. Petra Vyšatová
VI. Mgr.  Nikola Fenclová
VII. Mgr. Jaroslava Pavelková
VIII. Ing. Václava Tomášová
IX. Mgr. Petra Spálová
Další pedagogičtí pracovníci
Aj 1.st. Mgr. Andrea Tutková
Aj 2.st. Mgr. Daniela Poperová
Inf Jaroslav Tvrdík
Hv Lucie Houfková, dipl.um.
VkO,... Bc. Jarmila Macháčková
Asistentka pedagoga Bc. Andrea Drexler
Asistentka pedagoga Bc. Jarmila Macháčková
Asistentka pedagoga Andrea Hušková
Vychovatelka ŠD - 1. odd. Jiřina Tomešová
Vychovatelka ŠD - 2. odd. Jana Havlová
Vychovatelka ŠD - 3. odd. Markéta Konrádová
   
Specializované pozice
Výchovná poradkyně Mgr. Jiřina Klašková
Školní metodička prevence Mgr. Monika Bachmaierová
Koordinátor ICT Mgr. Pavlína Langerová
Koordinátor ŠVP Mgr. Jiřina Klašková
Metodik ICT Mgr. Pavlína Langerová
   
Provoz
Školník Rajko Stanić
Hospodářka Ing.Jitka Klašková
Účetní Jindřiška Holmanová
Uklizečka ŠD, ŠJ Božena Buková
Uklizečka 2.st. Jiřina Valentová
Uklizečka 1.st. Lenka Buková
Školní jídelna
Vedoucí ŠJ Irena Tvrdá
Hlavní  kuchařka Ludmila Žambochová
Kuchařka Zdeňka Krejzová