Obsah

Školní rok 2018/2019

Zaměstnanci školy 2018/2019

Vedení školy
Ředitelka školy Mgr. Pavlína Langerová
Zástupkyně ředitelky Mgr. Jiřina Klašková
   
Třídní učitelé
 
I. Mgr. Monika Bachmaierová
II. Mgr. Stanislava Filipová
III. Mgr. Kateřina Jelínková
IV. Mgr. Petra Vyšatová
V.A Mgr. Petra Jíchová
V.B Mgr. Vladimíra Hejduková
VI. Mgr. Jaroslava Pavelková
VII. Ing. Václava Tomášová
VIII. Mgr. Petra Spálová
IX. Mgr.  Nikola Fenclová
   
Další pedagogičtí pracovníci
Aj 2.st, D, Inf Mgr. Petr Pěnička
Aj 1.st. Mgr. Andrea Tutková
Hv Lucie Houfková, dipl.um.
Asistentka pedagoga Bc. Andrea Drexler
Asistentka pedagoga Bc. Jarmila Macháčková
Asistentka pedagoga Martina Bínová
Asistentka pedagoga Andrea Hušková
Vychovatelka ŠD - 1. odd. Jiřina Tomešová
Vychovatelka ŠD - 2. odd. Jana Havlová
Vychovatelka ŠD - 3. odd. Markéta Konrádová
   
Specializované pozice
Výchovná poradkyně Mgr. Jiřina Klašková
Školní metodička prevence Mgr. Monika Bachmaierová
Koordinátor ICT Mgr. Pavlína Langerová
Koordinátor ŠVP Mgr. Jiřina Klašková
Metodik ICT Mgr. Pavlína Langerová
   
Provoz
Školník Rajko Stanić
Hospodářka Jindřiška Holmanová
Uklizečka 1.st. Jiřina Valentová
Uklizečka ŠD, ŠJ Jarmila Hlaváčová
Uklizečka 2.st. Božena Buková
   
Školní jídelna
Vedoucí ŠJ Irena Tvrdá
Hlavní  kuchařka Ludmila Žambochová
Kuchařka Zdeňka Krejzová