Obsah

Školní rok 2017/2018

Zaměstnanci školy 2017/2018

Vedení školy
Ředitelka školy Mgr. Pavlína Langerová
Zástupkyně ředitelky Mgr. Jiřina Klašková
   
Třídní učitelé
 
I. Mgr. Stanislava Filipová
II. Mgr. Kateřina Jelínková
III. Mgr. Petra Vyšatová
IV.A Mgr. Monika Svobodová
IV.B Mgr. Monika Bachmaierová
V.A Bc. Andrea Grossová
V.B Andrea Hušková
VI. Ing. Vendula Tomášová
VII. Mgr. Petra Spálová
VIII. Mgr.  Nikola Fenclová
IX. Mgr. Jaroslava Pavelková
   
Další pedagogičtí pracovníci
Aj 2.st, D, Inf Mgr. Petr Pěnička
Aj 1.st. Mgr. Andrea Tutková
Hv Lucie Houfková, dipl.um.
Asistentka pedagoga Martina Bínová
Asistentka pedagoga Monika Šrédlová, Nikola Vítová
Asistentka pedagoga Bc.Jarmila Macháčková
Vychovatelka ŠD - 1. odd. Jiřina Tomešová
Vychovatelka ŠD - 2. odd. Jana Havlová
Vychovatelka ŠD - 3. odd. Markéta Konrádová
   
Specializované pozice
Výchovná poradkyně Mgr. Jiřina Klašková
Školní metodička prevence Mgr. Monika Bachmaierová
Koordinátor ICT Mgr. Pavlína Langerová
Koordinátor ŠVP Mgr. Jiřina Klašková
Metodik ICT Mgr. Pavlína Langerová
   
Provoz
Školník Rajko Stanić
Hospodářka Jindřiška Holmanová
Uklizečka 1.st. Jiřina Valentová
Uklizečka ŠD, ŠJ Jarmila Hlaváčová
Uklizečka 2.st. Božena Buková
   
Školní jídelna
Vedoucí ŠJ Irena Tvrdá
Hlavní  kuchařka Ludmila Žambochová
Kuchařka Zdeňka Krejzová