Obsah

Vzdělávací aktivity pro žáky 2. stupně od 8.6.2020

Typ: ostatní
informace pro rodiče a žáky II.stupně

Na základě mimořádného opatření MZČR ze dne 25. 5. 2020  je od 8. 6. 2020 umožněna přítomnost žáků 2. stupně ve škole za účelem konzultací či třídnických hodin. Distanční vzdělávání bude probíhat i nadále.

Při prvním vstupu do školy předloží žák čestné prohlášení (tištěné je volně k dispozici u hlavního vchodu nebo ke stažení na odkazu). Každý žák musí mít roušku. Čestné prohlášení můžete vyplnit i předem a vhodit jej do schránky školy nebo oskenované zaslat emailem na langerova@zsprobostov.cz.

Vzhledem k probíhající výstavbě tělocvičny a umístění skupin žáků 1. stupně i v budově  2. stupně nabízíme při zajištění bezpečnostních opatření vzdělávací aktivity pro žáky 2. stupně od 8.6.2020 následovně:

1. TŘÍDNÍ SKUPINY:

-  třídnické záležitosti, komunikační aktivity, skupinová konzultace, zjišťování potřeb žáků (objasnění nebo upevnění učiva, dovysvětlení zadání vyvěšeného na webu školy), domluvení podmínek získání doplnění známek žákům, kteří mají ohrožené hodnocení ve 2. pololetí, socializační aktivity,…

Termíny:termínyNa třídní skupiny se dostavte o 5 minut dříve k zadnímu vchodu do budovy 2. stupně (přístup pro žáky). Prosíme o dochvilnost.

      2. KONZULTAČNÍ HODINY V HLAVNÍCH PŘEDMĚTECH:

Konzultační dny

Čas konzultace

 

Úterý

8.30 -9.30

konzultace a dovysvětlování látky předmětů pí uč.Fenclové

Středa

8.30 -9.30

konzultace a dovysvětlování látky předmětů pí uč.Pavelkové

Středa

8.30 -9.30

konzultace a dovysvětlování látky předmětu pí uč.Popperové

Čtvrtek

8.30 -9.30

konzultace a dovysvětlování látky předmětů pí uč.Tomášové

Pátek

8.30 -9.30

konzultace a dovysvětlování látky předmětů pí uč.Spálové

Pátek

9.30-10.30

konzultace technických problémů s IT a předmětů p.uč.Mahnerta

Na konzultace se dostavte 5 minut předem k zadnímu vchodu do budovy 2. stupně (přístup pro žáky). 

Školní stravování bude žákům umožněno od 13:00 hodin a to pouze ve dnech fyzické přítomnosti na třídnických hodinách. V případě zájmu si nahlaste obědy podle pokynů uvedených ZDE. Paní vedoucí s Vámi probere i případné přeplatky, které na stravném máte ještě z měsíce březen.

3. DISTANČNÍ VÝUKA BUDE I NADÁLE PROBÍHAT.

Žádáme rodiče, aby dohlédli na zapojování svých dětí do vypsaných hodin vzdálené výuky (AJ, M, ČJ, F,…) přes počítač nebo mobilní telefon (pozvánky mají ve školních emailech a kalendářích Teams), Zároveň prosíme o plnění úkolů zadaných na zakladni-skola/domaci-ukoly/ 

 

UČEBNICE:

Žáci IX. třídy a ostatní vycházející žáci v rámci třídnických hodin 19.6. a 26.6. odevzdají i učebnice. Ostatní žáci si učebnice ponechají přes prázdniny. V září budeme učivo za březen – červen opakovat. Ostatní vycházející a případní přestupující žáci učebnice odevzdají poslední třídnické hodiny.

VYSVĚDČENÍ:

Předání vysvědčení proběhne 30.6.2020 podle rozpisu uvedeného u třídnických hodin. Připomínáme, že podmínkou vstupu do školy je předání čestného prohlášení.


Příloha

Vytvořeno: 29. 5. 2020
Poslední aktualizace: 2. 6. 2020 09:07
Autor: Správce Webu