Obsah

Informace k provozu školy, školní jídelny a školní družiny od 18. 11. 2020

Typ: ostatní
aktualizováno-důležité informace pro rodiče

ŠKOLA:

 • Od 18.11.2020 je povolena osobní přítomnost žáků 1. a 2. ročníků základních škol. Pro tyto žáky se tedy obnovuje povinná prezenční výuka.
 • Pro ostatní žáky pokračuje povinné vzdělávání distančním způsobem.
 • Jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník), u kterých může být přítomen zákonný zástupce žáka. O organizaci konzultací rozhoduje ředitel školy s ohledem na vzdělávací potřeby žáka.
 • Prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd se neslučují, ani jinak neprolínají).
 • Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.
 • Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání.
 • Za podmínky zachování homogenity skupiny je možné realizovat vzdělávací činnosti ve venkovních prostorách i mimo areál školy.
 • Doporučuje se během dne zařadit pobyt žáků na čerstvém vzduchu podle možností školy.

Vstup do školy:

Z důvodu zamezení vzájemného kontaktu skupin budou všechny povolené třídy vstupovat do školy v čase 7.40- 7.50 hodin a to z následujících různých míst. Časy pro vstup do školy je nutné dodržovat.

 • I. třída : hlavní vstup do budovy 1. stupně

hlavní vchod budovy 1.stupně

 • II.A:        zadní vstup do tělocvičny (brankou přes hřiště)

zadní vchod do tělocvičny z hřiště

 • II.B:        hlavní vstup do tělocvičny

hlavní vchod do nové tělocvičnyPři pozdním příchodu zvoňte na učebnu a po zazvonění vyčkejte, až se vás ujme některý z pedagogů. Žáci II.A budou po dobu tohoto opatření v době výuky zvonit na zvonek III. třídy.

Rozvrhy tříd zůstávají stejné jako před uzavřením školy.

ŠKOLNÍ DRUŽINA:

 • Za dodržení podmínky homogenity skupiny žáků jedné třídy je umožněn provoz školní družiny.

Ranní družina od 6.00 hodin v budově 1.stupně. Prosíme o využívání v nezbytných případech. Odpolední družina do 16.00 hodin. Prosíme o využívání  koncového času v nezbytných případech.

I. třída : do 15.00 hodin činnosti v budově Meziškolská (1.oddělení), poté jsou zbývající žáci převedeni do budovy 1. stupně. Po 15. hodině zvonit na zvonek 3.oddělení.

II.A: po celou dobu ve 3.oddělení v budově 1.stupně. Zvonit na zvonek 3.oddělení.

II.B: do 15.00 hodin činosti v budově Meziškolská (2.oddělení), poté jsou zbývající žáci převedeni do budovy 1. stupně. Po 15. hodině zvonit na zvonek 3.oddělení.

ŠKOLNÍ JÍDELNA:

 • Ve školní jídelně se mohou prezenčně stravovat pouze žáci v prezenční výuce (1. a 2.ročník) a zaměstnanci školy přítomní na pracovišti.
 • Ostatní žáci a zaměstnanci školy si mohou stravu odebrat výdejním okénkem. (V případě naší školní jídelny přichází distančně se vzdělávající žáci s jídlonosiči a zvoní na vstup do kuchyně z ulice Krátká).
 • Žáci mají v době povinné distanční výuky nárok na dotovaný oběd.
 • Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit roušky, s výjimkou doby konzumace stravy.

Vymezený čas oběda  

Třída  

Pondělí - pátek 

12.00-13.15  

I. – II.třída 

Prezenční stravování 

13.30-14.00  

III.- IX.třída 

Výdej obědů pouze do jídlonosičů - zadní vstup do kuchyně z ulice Krátká 

Pozn. Nahlaste včas obědy přes účet strávníka nebo v kanceláři vedoucí školní jídelny každý den od 12.00 do 15.00 hodin. Telefon. 417 560 001.


Vytvořeno: 12. 11. 2020
Poslední aktualizace: 13. 11. 2020 15:17
Autor: Správce Webu