Obsah

Aktualizované údaje ke vzdělávání I.stupně

Typ: ostatní
rozšířené možnosti pro nezapojené žáky

MŠMT vydalo k 27. 5. 2020 aktualizovaný manuál pro školy

Nejdůležitější jsou dvě změny s dopadem pro výuku I. stupně: 

1) Ředitel školy může zařadit žáka do školní skupiny i dodatečně, ale nesmí být překročen maximální počet žáků ve skupině  a musí být jinak dodržena neměnnost složení skupin. 

2) Již je možné za dodržování aktuálních mimořádných opatření (zejm. platných pravidel pro nošení roušek) chodit se žáky mimo areál školy. O pohybu mimo areál školy by měli být informováni zákonní zástupci žáků. Má se jednat o místa, kde se nepohybuje příliš mnoho osob a je tedy minimální riziko přenosu viru. 

Ostatní pravidla pro prezenční výuku žáků I. stupně zůstávají nezměněna.

Naše vzdělávací skupiny budou příležitostně chodit na vycházky do přilehlého Panského lesa a to do částí mimo pohyb veřejnosti.

Rodiče, kteří budou mít dodatečný zájem o zařazení do již běžících vzdělávacích skupin, mohou kontaktovat ředitelku školy na tel. č. 417 560 037 a v případě volného místa ve skupinách (při splnění podmínek konkrétní skupiny) jim může být do naplnění počtu patnácti žáků vyhověno.

 


Vytvořeno: 28. 5. 2020
Poslední aktualizace: 28. 5. 2020 15:01
Autor: Správce Webu