Obsah

 

Promazala jsem stránku domácí úkoly - vše co mělo být hotové . Pokud jsi něco nestihl a musíš ještě doplnit, zde je odkaz. březen -  Předešlé úkoly

duben - Předchozí úkoly - duben

květen - předchozí úkoly - květen

 

 

Zeměpis do 3.6.

-vyplň a pošli kvíz (Státy a obyvatelstvo světa) na přiloženém odkazu -odkaz platí do 2.6. (včetně) poté odkaz slouží ke kontrole tvých odpovědí

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=-8gICkveSkardTdxjQP9a1J3AREwwnZImYgYWzyz8nRUQjBFRkZVRVJEMFBBOTJMTUJPVlZDOU1PNC4u

 

Dějepis do 4.6.

-vyplň a pošli kvíz (Československo v letech 1945-1989) na přiloženém odkazu

odkaz platí do 4.6. (včetně) poté odkaz slouží ke kontrole tvých odpovědí, je to tvá poslední 

práce z dějepisu, dej si prosím záležet

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=-8gICkveSkardTdxjQP9a1J3AREwwnZImYgYWzyz8nRURVQyUU1TVVk4UUY3S0kzNVpJWjE2S1MzNC4u

     

M9 - úkol na období 1.6.- 5.6.2020
Z kapitoly 5.3:
- zapiš do sešitu poslední barevný proužek (rámeček) v písmenku B
- zapiš do sešitu čtyři barevné proužky (rámečky) v písmenku C

 

     

ČJ9 na období 1.6.-5.6. 2020

1) Jelikož je v pondělí Den dětí, rozhodla jsem se vám tento týden trochu odlehčit a pojmout češtinu spíše hravou formou. Přikládám tedy TÝDENNÍ VÝZVU  v podobě PL, který si ale můžete upravit podle sebe, můžete zvolit i papírovou podobu, kam budete kreslit, lepit, psát apod. Každý den si během týdne vybereš jeden úkol (nemusí jít popořadě) a pokusíš se splnit a zdokumentovat, můžeš vkládat i fotky. Výsledná práce nemusí mít tedy podobu původního PL, je to jen vzor. Na konci týdne mi pošleš mailem, nebo vložíš do složky na OneDrive svou práci. I když se jedná o hravou záležitost, práce je povinná a nahrazuje běžné učivo.

2) BONUS - (dobrovolná práce) - chceš-li zabojovat o jedničku, splň všechny úkoly z přiloženého PL, nezapomeň řešení číslovat. Podmínkou je poslat všechna řešení najednou v jednom dokumentu nejpozději do 5.6. Na pozdější odpovědi nebudu brát zřetel. Upozorňuji, že práce nebudu vracet k opravě a doplnění, proto si důkladně odpovědi promysli. U 11. úkolu je potřeba uvést nejméně 5 položek. ČJ HRAVĚ - PL

3) Tento týden využijte také k doplnění prací, které jste ještě neposlali. 

 

NJ7 na období 1.6.-5.6. 2020

Ti, kteří v předchozích týdnech poctivě pracovali a včas odesílali práce, si mohou tento týden od NJ odpočinout.

Kdo má ještě nějaké resty, využije týden k doplnění chybějících prací. 

     

Fyzika do 05.06.2020

v rámci Office 365 je nasdílený (ve složce  "F9 a vaše příjmení") pracovní list

"Sluneční soustava"  pracuj s učebnicí str.150 - 153. Doplň odpovědi  do sešitu

Vytištěný pracovní list(do 05.06. 2020) je možné vyzvednout ve vstupu do hlavní budovy.

 

Angličtina do 5.6.

- učebnice poslech https://elt.oup.com/student/project/level5/unit06/audio?cc=cz&selLanguage=cs

str. 71/6a - do sešitu napiš odpovědi

- slovíčka lekce 6 A,B - naučit

- WB 56/1

Poslat: cvičení 71/6a, WB 56/1 do 5.6.

 

Důležitá informace

Dnes 4.6. jste všichni ode mě dostali e-mail. Prosím o jeho přečtení a splnění.

Děkuji

     
Fyzika do 15.06.2020
Vyplň kvíz (od 08. 06.) a odešli nejpozději do 15. 06. (16 hod).  
     
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=-8gICkveSkardTdxjQP9a-nnX3vVgDFBlNKKXbwZGmRUREo1STlFME9NMENUVVg4NE9HMjVZRURYSy4u       
       

ČJ9 na období 8.6.-12.6.2020

JV – Skladba – opakování a procvičování

1) na stránce https://www.skolasnadhledem.cz/game/848 zpracuj cvičení na rozvíjející větné členy, postup si přečti před spuštěním cvičení – zašli na mail screen z výsledného hodnocení

2) na stránce https://www.skolasnadhledem.cz/game/604 procvič souvětí souřadné a podřadné – zašli na mail screen z výsledného hodnocení

3) na stránce https://www.skolasnadhledem.cz/game/386 se zaměř na grafy souvětí – zašli na mail screen z výsledného hodnocení

4) na stránce https://www.skolasnadhledem.cz/game/375 procvič druhy VV – zašli na mail screen z výsledného hodnocení

5) na stránce https://www.skolasnadhledem.cz/game/598 urči významové poměry mezi větami – screenopět zašli na můj mail

SL- Funkční styly

Vypracuj následující dvě online cvičení a pošli formou screenů jejich výsledky:

https://www.skolasnadhledem.cz/game/678

https://www.skolasnadhledem.cz/game/3969

LV - v rámci vlastní četby pokračuj ve čtení vybrané knihy

 

NJ9 na období 8.6.-12.6.2020

Freizeit - Hobbys

- vytvoř prezentaci s níže uvedeným počtem slidů na téma volný čas, hobby

- tvým úkolem bude vybrat si 10 různých volnočasových aktivit

- do středu snímku vlož vždy obrázek ilustrující vybranou činnost, pojmenuj ji německy, okolo v podobě obrázků doplň vždy alespoň 3 položky, které s danou činností/koníčkem souvisí, nebo je k vykonávání činnosti potřebujeme (nezapomeň popsat německy – slovíčko se členem)

1) Název práce, jméno, třída, datum zpracování

2-11) Snímky s jednotlivými obchody a zbožím

12) Pokud budeš obrázky čerpat z jiných míst než ze svého fotoalba, pak uvedeš zdroje / prameny (nutné!)

 

M9 na období 8.6.-12.6.2020 - opakování
Nejdříve si otevři Poštu (Outlook) a nech ji otevřenou se svým jmenem na horníí liště
Vypracuj následující dvě online cvičení a pošli formou screenů jejich výsledky,

https://www.skolasnadhledem.cz/game/5825
https://www.skolasnadhledem.cz/game/5792

 

DÚ PŘÍRODOPIS (DO 18.6.2020)
Miniprojekt na téma VÝVOJ PLANETY ZEMĚ
Zpracovat projekt v rámci prezentace dle následujících pokynů:
1. snímek - titulní strana - nadpis VÝVOJ PLANETY ZEMĚ + jméno a příjmení
2. snímek - PŘEDGEOLOGICKÉ OBDOBÍ
3. snímek - PRAHORY
4. snímek - STAROHORY
5. snímek - PRVOHORY
6. snímek - DRUHOHORY
7. snímek - TŘETIHORY
8. snímek - ČTVRTOHORY
9. snímek - zdroje (odkud jste čerpali informace, odkud jste čerpali obrázky, nepište jen goggle, wikipedie, ale kopírujte přímo adresní řádek). 

Jako zdroje využijte učebnici, internet...ale nekopírujte mi bloky textu, ale udělejte jen stručný přehled daného období (jako výpisky).

Na každém snímku bude zpracováno jedno období vývoje Země - informace budou přes odrážku, zaměřit se na éry, na které je dané období zpracováno, na vývoj živočichů a rostlin, na změny planety Země. Doprovodit obrázky. V prezentaci budou animace (animace obrázků, přechody snímků). Hotové prezentace posílat na email fenclova@zsprobostov.cz

 

Angličtina do 12.6.

1. mluvnice Say and tell - přečti si, nauč se  Say and Tell nebo WB str. 73

2. učebnice 74/1,2,3,5 poslech + vypracovat do sešitu 

https://elt.oup.com/student/project/level5/unit06/audio?cc=cz&selLanguage=cs

3. WB 56/2

poslat: práci v sešitě + WB do 12.6.

   

 

NJ9 na období 15. 6.-19. 6. 2020

- opakuj a procvičuj si dosud probíranou slovní zásobu, kdo neposlal některé předchozí práce, doplní a pošle

 

ČJ9 na období 15. 6.-19. 6. 2020

JV – Pravopis – procvičování

Tento týden procvičuj pravopis. Připomeň si základní pravopisná pravidla. Každé cvičení si doplň, pokud budeš mít slabé výsledky při prvním pokusu, zopakuj si cvičení alespoň ještě jednou. PODMÍNKOU pro UZNÁNÍ splněného úkolu/cvičení  je nejméně 75%.

SCREENY ze všech vyplněných cvičení pošli na můj mail, nebo vlož do složky na OneDrive. Připiš, o která cvičení se jedná, někdy to není z tabulky patrné (stačí pořadí cvičení podle zadání níže).

CÍLEM NENÍ UDĚLAT VŠECHNA CVIČENÍ NAJEDNOU, PRÁCI SI ROZLOŽ.

1) psaní mě/mně – doplňování https://www.skolasnadhledem.cz/game/533

2) psaní předložek s/z a předpon s-/z-/vz- - kvíz https://www.skolasnadhledem.cz/game/532

3) pravopis v koncovkách – ANO/NE https://www.skolasnadhledem.cz/game/1002

4) problematické tvary podstatných jmen – doplňování https://www.skolasnadhledem.cz/game/835

5) psaní předpon – přetahování https://www.skolasnadhledem.cz/game/588

6) pravopis cizích slov – doplňování https://www.skolasnadhledem.cz/game/825

7) shoda Př s Po – ANO/NE https://www.skolasnadhledem.cz/game/1003

SLs ohledem na rozsah práce z JV a LV nezadávám

     - pokud někdo neodevzdal práci ze slohu minulý týden, doplní a pošle

LV – Komiksy českých a světových autorů

Vytvoř prezentaci v PoverPointu na téma: „Komiks“ o daném počtu stránek (slidů) s následujícím obsahem:

1) Název prezentace, jméno a příjmení, třída, školní rok

2) Stručná historie komiksu (max. 1 str.)

3) Formy komiksu (v jaké podobě se s komiksy můžeme setkat – stručně vysvětli rozdíly) – max. 1 str.

4-8) Vyber si 5 současných nebo již zesnulých českých autorů komiksů (ideálně pro děti a mládež)každému věnuj 1 stránku, na níž bude jméno autora, jeho fotografie, období kdy žil, alespoň 3 ukázky z jeho tvorby (nejlépe titulní stránky knih, které ilustroval).

9-13) Vyber si 5 současných nebo již zesnulých světových autorů komiksů, opět věnuj každému po 1 stránce

          a zpracuj podobně jako předchozích 5 stran (viz výše).

14) Uveď názvy 3 českých filmů natočených podle komiksu, uveď jejich režiséra a připoj ilustrační obrázek.

       Uveď názvy 3 zahraničních filmů natočených podle komiksu, uveď jejich režiséra a připoj ilustrační obrázek.

15) Seznam použitých zdrojů / pramenů

      - pokud použiješ tištěné zdroje, je nutné uvést název knihy, jméno autora, nakladatelství, rok a místo vydání

      - pokud použiješ internetové zdroje, nelze napsat pouze název stránky, je potřeba uvést celý odkaz na konkrétní

        stránku, ze které jsi informace čerpal(a) – hledej jinde než na Wikipedii

     - veškeré obrázky, které nejsou pořízeny tebou, musí být také uvedeny v pramenech – pozor, nestačí napsat

       název vyhledávače (Google, Bing apod.), ale musíš přejít na stránku s obrázkem a odkaz na danou stránku uvést.

Hotovou prezentaci pošli na můj mail nebo nahraj do složky na OneDrive.

Upozorňuji, že neuznám prezentace zkopírované z internetu, jednalo by se o plagiátorství!

Práci budu hodnotit.
 

M9 na období 15. 6.-19. 6. 2020
1) Zopakuj jsi převody jednotek: délkyobsahuobjemu
Potom si procvič převody v řádku, který se jmenuje: 
Jednotky délky (A)

Jednotky obsahu (A) 
Jednotky objemu
v tomto odkazu:
https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?id=2157&action=show#selid 

2) Každé procvičování na konci dej "Zkontrolovat". Až budeš mít všechny výsledky správně, vyfoť obrazovku tvého počítače. Pošli mi tyto tři obrazovky poštou.  POZOR: před vyfocením (skrýnem obrazovky) otevři svou "Poštu", tak aby na horní liště byla vidět záložka s názvem "Pošta"-tvé jméno"

 

Angličtina do 19.6.

- opakování 6 lekce,slovíčka, gramatika

- CD Grammer U6/1 - 5

         Vocabulary U6/2,3

         Situation  U6/ 1,2

 

INFORMACE K PŘÍŠTÍMU TÝDNU (22.6.-26.6.)- ČJ, NJ

S ohledem na uzavírání klasifikace a závěrečnou pedagogickou radu již na příští týden nebudu zadávat úkoly z ČJ a NJ. Práce, které byly zaslány k dnešnímu dni (21.6.), eviduji jako splněné a odevzdané. Podobně na příští týden již neplánuji online výuku. Všechny, kteří během distanční výuky poctivě pracovali a snažili se plnit zadané úkoly, moc chválím a nemalý dík patří i všem rodičům za skvělou spolupráci. Společně jsme to všichni zvládli. 👍🙂 I nadále jsem všem dětem a rodičům plně k dispozici. J. P.

 

Sebehodnocení - povinné

Vzhledem ke končícímu se školnímu roku a snad i ke konci této neobvyklé doby bychom byli rádi, kdybyste se touto cestou chvilku zamysleli a zhodnotili jednak svou dosavadní úroveň v několika základních oblastech týkajících se vzdělávání a jednak také, abyste se vyjádřili k současné situaci a zejména výuce v ní. Chceme znát váš názor a vzít si z toho ponaučení, pokud by obdobná doba znovu nastala a zároveň je to příležitost pro vás odhalit a uvědomit si své silné a slabé stránky a tím pádem i cesty pro svůj další osobní růst. Nemusíte mít obavy, vaše odpovědi nebudou mít vliv na hodnocení a známky, nicméně vyplnění je součástí vaší výuky na škole a tudíž i povinné. 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?

id=-8gICkveSkardTdxjQP9a1J3AREwwnZImYgYWzyz8nRURVEwRk9RSENFODJCWTY3VUtSTlBaMUdMSi4u