Obsah

úkoly na dobu od 11.3. do 18.3

Dějepis

vypracovat pracovní listy str. 30 a 31

výpisky učebnice str. 86 -90, kapitoly Osvobozování území ČSR, Židé v protektorátu

- ti, co nemají pracovní listy, je najdou v  office 365, ve složce sdílené a vypracují  

Angličtina

projekt Austrálie - vypracovat na čtvrtku A3 zajímavosti, základní údaje, obrázky........ o Austrálii + papír o Austrálii ( je opět na sdílené  office 365)

slovíčka Lekce 4

ČJ - práce na období 11. 3. - 20. 3.

- i nadále trénujte pravopis na kontrolní diktát

http://cestina.diktaty.cz/

http://www.diktaty.cz/

https://www.umimecesky.cz/diktaty

https://www.pravopisne.cz/category/pravopisna-cviceni/souhrnna-cviceni/

JV - Základní a rozvíjející větné členy

uč. str. 60-61 - zopakuj si poznatky o Př a Po, do ŠS dopiš tab. str. 61, projdi si cv. 1-6 na zmíněných stranách, můžeš pracovat s fólií, řiď se zadáním jednotlivých cv.

- stáhni si z odkazu https://dum.rvp.cz/materialy/vetne-cleny.html soubor ve wordu, zkus si vypracovat jednotlivá cv., součástí je i řešení pro tvou kontrolu (kdo má možnost, může si vytisknout)

SL - Úvaha

uč. - str. 119 - zpracovat modrou tab. do sešitu, přečíst text 119/1 a projdi si všechny úkoly k danému textu a následně napiš do sešitu úvahu na základě cv. 120/1e - (bude to hodnoceno)

LV- Literatura 2. pol. 20. stol.

- prostuduj si materiál v přiloženém souboru (viz odkaz) 

- zapiš si do sešitu hlavní body a nauč se je

http://www.zsstrani.cz/dum/Digitalni%20Ucebni%20Materialy/2_stupen/Cesky%20jazyk/9.%20rocnik/15)13.%20LITERATURA%202.%20POLOVINY%2020.%20STOLETI%20%20A)Svetova%20literatura%202.%20poloviny%2020.%20stoleti/15)13.%20LITERATURA%202.%20POLOVINY%2020.%20STOLETI%20%20A)Svetova%20literatura%202.%20poloviny%2020.%20stoleti.pdf

 

NJ - práce na období 11.3.- 20. 3.

Sport - Sportarten

- naučit se slovní zásobu k jednotlivým druhům sportů podle dříve rozdávaného PL

Sport - PL

- pusť si videa, trénuj porozumění textu, naposlouchej si i výslovnost

https://www.youtube.com/watch?v=4r1Nrva-JVw

https://www.youtube.com/watch?v=yB1vbPL6Sp8

https://www.youtube.com/watch?v=tui9m_aqY84

pro zajímavost:

https://www.youtube.com/watch?v=KG4Le0rSh1g

Projekt: vyber si jakéhokoli známého sportovce/sportovkyni, najdi si k němu obrázky, zajímavosti, osobní informace, zpracuj NĚMECKY buď formou prezentace nebo jako plakát (minimální formát A4) - používej krátké věty v němčině, představ daného sportovce, jaký sport provozuje, jeho úspěchy, jméno, věk, země, jaké sportovní potřeby využívá apod. (tato práce bude hodnocena po příchodu do školy!!!)

 

Zeměpis práce na období od 11.3. - 20.3.

Vyplň vytištěné pracovní listy nebo zapiš řešení úloh do sešitu - PL uloženy na office 365 

 

Matematika - práce na období 11.3. - 18. 3.

Do ŠS vždy piš před vypracované cvičení - číslo strany/číslo cvičení!!
Do školního sešitu geometrie napiš nadpis: PRÁCE OD 11.3.2020, pak vypracuj:

- tabulku str. 3 "JEHLAN" - vše co je v tabulce včetně textu., potom na zvláštní papír tužnou (né do sešitu) 4/1 (nová uč.6/1) - drž se nápovědy

- str. 4 (nová uč. str. 6) /cv. 2,3,4 (ve čv. 4 jehlany nepřekresluj, jen si to představ)

- str. 5/5 A, B (nová str. 6 nebo 7/ cvičení 5)

- tabulku str. 5 (nová 6 nebo 7) "PRAVIDELNÝ ČTYŘBOKÝ JEHLAN" - celou+text

 

ČJ - doplńkově

Plánovaný projekt České televize by mohl posloužit i vám v rámci přípravy na přijímací zkoušky.  https://www.lupa.cz/aktuality/ct-reaguje-na-zavreni-skol-od-16-brezna-spusti-na-ct2-projekt-ucitelka/

F - do 20.3.2020 

Do šk. sešitu napiš nadpis: PRÁCE OD 11.3.2020, pak vypracuj:

- učebnice str.41, cv. 6 (zadání, vzorec, výpočet, odpověď)

- nadpis : transformátory   - obr., popis, elektrotechnická značka, transformační poměr, uč.str.44, cv. 7 (zadání, vzorec, výpočet, odpověď)

- nadpis : rozvodná elektrická síť  sepsat "model - cestu " rozvodné elektrické sítě + zapsat transformace z jakého napětí na jaké napětí

ČJ, NJ - Prosím v tomto týdnu (do 20.3.2020) zasílat průběžně do nasdílené složky "ČJ,NJ Příjmení" na OneDrive (v rámci Office 365), popř. po dohodě v případě technických obtíží na e-mail: pavelkova@zsprobostov.cz, plnění vašich úkolů. Stačí pořídit fotky zápisů v sešitech nebo projektu (NJ).  Děkuji J. P.

 

Prosím do 19.3. poslat do nasdílené složky "Z,D,Aj a vaše příjmení" na OneDrive (v rámci office 365)  nafocené 1. Projekt Austrálie    2. pracovní listy z dějepisu (str.30 a 31). Děkuji Mgr. Spálová

Při potížích nebo dotazech mě kontaktujte na bakaláře nebo napište e-mail: spalova@zsprobostov.cz

Dějepis práce do 25.3.

- vyplnit pracovní list " Poválečné uspořádání", a poslat vyplněný zpět. Tento pracovní list slouží zároveň jako výpisky, po vyplnění vytisknout nebo přepsat do sešitu.
Vyplněný pracovní list  poslat do 25.3.

M - Prosím nejpozději do 20.3.2020 zasílat ofocené vypracované vypočítané úkoly, které byly za DÚ do 18.3. na e-mail: tomasova@zsprobostov.cz 

Angličtina práce do 25.3.
- učebnice
45/4   46/2,3,4   47/5a,b  - napsat do školního sešitu

- WB   1. mluvnice na staně 70/4.1 - Question form   - přepsat do sešitu

            2. cvičení na str. 34 - 37

- CD z WB  lekce 4      a) vocabulary 1. Jobs  2. The media

                                       b) culture     2 Can I ask..

                                        c) grammer  1,2,3,4

                          - procvičujte si, jsou tam i správná řešení

  do 25.3. poslat vyfocený školní sešit s cvičeními a mluvnicí ( nejlépe na OneDrive)

DÚ PŘÍRODOPIS (za 17.3.2020)
Do sešitu nadpis
VNĚJŠÍ GEOLOGICKÉ DĚJE = geologické děje probíhající  na zemském povrchu
 1. Činnost větru - opsat zápis z tohoto odkazu http://davidkova.machovka.cz/prirodopis/mineralogie-a-petrografie/vnejsi-geologicke-deje/geologicka-cinnost-vetru

+ do sešitu zpracovat toto cvičení (stačí uvést dvojice písmenka a čísla)činnost větru

DÚ PŘÍRODOPIS (za 24.3.2020)
- pokračujeme v zápisu:
 2. Činnost vody - opsat zápis z tohoto odkazu https://www.zs-nucice.cz/UserFiles/File/eu_271-300/VY_32_INOVACE_285.pdf
+ nakreslit z posledního snímku obrázek a popsat horní, střední a dolní tok 
+ do sešitu zpracovat toto cvičení (vypiš charakteristiky od sešitu a přiřaď části toku řeky)
činnost vody

Pozn.: Stále platí referát na zadané sopky. Zasílat na email fenclova@zsprobostov.cz. Žáci, kteří nebyli během zadávání referátů ve škole, mě budou kontaktovat na tento email nebo messenger Niki Fenclová. Dostanou zadání a informace ke splnění úkolu na známky. 

Domácí úkoly z přídopisu včetně referátů posílat do 25.3.2020. 

M - Nejpozději do 20.3.2020 zasílat ofocené vypracované vypočítané úkoly, které byly za DÚ do 18.3. na e-mail: tomasova@zsprobostov.cz 

M - práce na období od 18.3.- do úterý 24.3.  (prodlužuji termín zaslání do 27.3.)
Vypracované a očíslované cv. ofotit a zaslat na 
e-mail: tomasova@zsprobostov.cz

- 6/7 (8/7)  A, B narýsuj do ŠS podle postupu v rámečku s názvem "Rýsujeme pravidelný čtyřboký jehlan", je k tomu potřeba úhloměr (sestrojit 45 stupňů)
- do ŠS celý rámeček s názvem "PLÁŠŤ JEHLANU" včetně textu pak cv. 6/8 (8/8)

Z kapitoly 1.2 Síť a povrch jehlanu
-písmeno A
- odpověď zapiš do ŠS
- do ŠS zapsat pouze první větu z rámečku s názvem "SÍŤ JEHLANU" 
- do ŠS napiš ze str. 8  (10) definici "Stěnová výška je...."...na konec definice doplň: "...a je kolmá na podstavnou hranu", k této definici připoj i oba náčrtky stěnové výšky, tak jak jsou v rámečku u definice.
- pod to napši do rámečku: Opakování vzorečku pro výpočet obsahu trojúhelníku: podstavná hrana krát výška stěnová to celé lomeno 2 (vzoreček zapiš zlomkem)
- do ŠS vypracuj celou tabulku (včetně textu) str. 8 (10) "POVRCH JEHLANU"
- 9/4 (11/4) A, B - vždy náčrtek tužkou (podstavnou hranu pojmenuj písmenem a), zápis podtrhnout (jsou to písmenka s údaji v cm), vzorec, dosazení do vzorce (za obsah podstavy dosaď a . a, za obsah pláště dosaď 4 "krát" obsah trojúhelníku)

Zopakuj si Pythagorovu větu (výpočty přepony a odvěsen), pak do SŠ:
- 10/8 (11/6) náčrtek, zápis, vzorec, dosazení do vzroce a výpočet, odpověď
- 10/9 (12/7) náčrtek, zápis, vzorec, dosazení do vzroce a výpočet, odpověď

Z kapitoly 1.3 Objem jehlanu
- do ŠS rámeček ze str. 12 (13) "OBJEM JEHLANU" včetně vzorce - u "výška jehlanu" připiš do závorky slovo "tělesová"
- do ŠS 12/1 (13 nebo 14 /1) náčrtek, zápis, vzorec, výpočet, odpověď
- do ŠS 13/4 (14/4) A, B  náčrtek, zápis, vzorec, výpočet, odpověď
- do ŠS str. 14 (15) Úlohy na závěr  cv. 1, 2, 4, 5,  ve sloupcích A i B

Fyzika - do 20.03.2020

Vypracované domácí úkoly posílejte na e-mail: klaskova@zsprobostov.cz

(zatím poslán pouze jeden)

nebo poslat do nasdílené složky "F9 a vaše příjmení" na OneDrive (v rámci office 365) 

Zeměpis  práce do 26.3.

- výpisky stáhnout zde nebo na Onedrive ve společné složce "Z,D,AJ" a nalepit do sešitu nebo si je opsat

Státy světa podle původu a počtu obyvatel  

- pracovní list  Obyvatelstvo světa vyplnit nebo odpovědi napsat do sešitu, používej atlas nebo internet

poslat: vypracovaný pracovní list nebo ofocený sešit do 26.3.

 

M - výklad látky JEHLAN - POVRHCH A OBJEM najdete na:
Přihlásit se do "Bakaláři" - v levém sloupci "Výuka" - pak "Výukové zdroje" - vybrat "Strom" (v oválu vpravo nahoře) - pak vybrat z "Výukové zdroje z předmětu":  "M- Matematika" - v levém sloupci "Stereometrie"  - pak "Jehlan" - pak v pravém sloup soubor v s názvem "Výpočet objemu a povrchu pravidelného čtyřbokého jehlanu

 

ČESKÝ JAZYK - období 23.3.-30.3.

JV - Větné členy základní a rozvíjející

Pomocí videí (viz odkazy níže) procvičuj rozbor věty jednoduché, souvětí a současně se zaměř na výklad k větnému členu - doplňku. Věty i s grafy z videí si piš do ŠS a zkoušej si určovat za pomoci videa , kde máš současně vysvětlení a postup.

https://www.youtube.com/watch?v=cL78fuDsXCU&t=263s – větné čeny – základní pojmy

https://www.youtube.com/watch?v=j9h7CorajcU – rozbor věty jednoduché

https://www.youtube.com/watch?v=llfQhPzWYAE&list=PLT5OcYhJUHgaMnK62HYLdJgEb_ORWnvoA – doplněk

https://www.youtube.com/watch?v=llfQhPzWYAE&list=PLT5OcYhJUHgaMnK62HYLdJgEb_ORWnvoA – rozbor věty jednoduché

https://www.youtube.com/watch?v=590YoZMpM1o – rozbor souvětí a určování větných členů

SL - Úvaha

Napiš mi do mailu pavelkova@zsprobostov úvahu / zamyšlení nad tím, jak ty sám / sama prožíváš období, kdy je v důsledku pandemie uzavřena škola. Jak se mění tvé hodnoty, postoje, na co myslíš, jak trávíš čas, jak vypadá tvůj režim dne atd. Co se v tvém životě změnilo. Ovlivnila daná situace tvůj život?

LV - Literatura období 1945-1968

Zhlédni níže uvedená 3 videa a na jejich základě si poznamenej do sešitu k jednotlivým obdobím, jak vypadala v daných letech česká literatura, jaká byla témata, kteří spisovatelé tvořili, jak historické události nebo politická situace ovlivnila literaturu, jak se literatura dělila, jakou hodnotu měla díla vznikající v dané době... V návaznosti na videa můžete očekávat kvíz.

https://www.youtube.com/watch?v=hCnRBxfNMEQ – česká lit 1945-48

https://www.youtube.com/watch?v=reoh3oxlun4 – česká lit 1948-56

https://www.youtube.com/watch?v=yMKK1EdHTR8 – česká lit 1956-68

 

NĚMECKÝ JAZYK - období 23.3.-30.3.

Beim Arzt - u lékaře

Projdi si jednotlivá videa, snaž se porozumět jejich obsahu, fráze/slovíčka vztahující se bezprostředně k tématu  si vypiš do sešitu a snaž se je naučit. Trénuj výslovnost hlasitým opakováním frází.

https://www.youtube.com/watch?v=ZsfrOkXZwk0 – beim Arzt (krátký rozhovor)

https://www.youtube.com/watch?v=szuYudJkTIE – beim Arzt A1

https://www.youtube.com/watch?v=ny8YBBu3AGw – Michael ist krank

https://www.youtube.com/watch?v=wBiWXQC4q1w – Mein Sohn muss zum Arzt

Dějepis - práce na období do 1.4.

- shlédnout prezentaci Studená válka, na konci jsou výpisky (ty si opiš nebo vytiskni a nalep do sešitu) a otázky k zopakování

- vyplň pracovní list strana 34 (pouze tuto stranu), někteří mají u sebe nebo si stáhni zde PL str. 34 a vyplň ho. Odpovědi najdeš v učebnici (str. 96 - 101) a v prezentaci.

- poslat vypracovaný pracovní list do 1.4.

Anglický jazyk - práce do 1.4.

- učebnice: 48/1a do sešitu vypiš obě části slovesa př. Switch on

                      48/1c do sešitu vždy 2 příklady                                                                                                            50/3,4 přečti se článek na str. 51 a následně odpověz na otázky ve cvičeních  

- WB: mluvnice - frázová slovesa - pročíst

          38/ 1,2,3,4             39/5    vypracovat

-CD: slouží k procvičení, ihned vidíš správné řešení

 UNIT 4  - grammer  6,7            vocabulary - 3                         situation- 2

Poslat: WB str. 38 do 1.4.                 

                                              

29.3. - PŘIPOMÍNÁM - ČJ - převaha žáků dosud nezaslala úkoly a úvahu - práce, která je hodnocena. Týká se také žáků, kterým jsem posílala k přepracování. Podobně eviduji jen málo z vás, kteří odevzdali NJ.