Obsah

 dne 11.9.  třídní schůzky  v 16.30

 16.9. - F - desetiminutovka (fyzikální veličiny); pojem hustota látky, výpočet - 19.9.

16.9. - M - 8/9 (66/9) A, B - vytýkání - 18.9.

17.9. - Z - hlavní města Evropy - 19.9.

18.9. - D - test konec 1. sv. války, mírové smlouvy, Společnost národů - 25.9.

18.9. - M 10/3 dokončit celý sloupec A včetně zkoušek

19.9. - M dopočítat rovnici zadanou ve ŠS včetně zkoušky

20.9 - M 10/4 (6/4), kdo chyběl vypočítá celé cvičení, kdo byl v pátek přítomen dopočítá jen poslední dvě rovnice v každém sloupci. - 23.9.

20.9. M - ve středu 25.9. "Zahajovací PP" . Chybějící si doplní výpočty rovnic s výrazem v čitateli (viz opakování v pondělí) + délka kružnice a obsah kruhu (náčrtek, vzorec, výpočet odpověď)

Zahajovací písemná práce z ČJ bude 1. 10. 2019.

4.10. TV Příští týden proběhne v rámci tělesné výchovy Turistika a pobyt v přírodě. Nezapomenout vhodné oblečení

2.10. M 23/5 (78/3)A

4.10. M 51/3 (100/3) dopočítat celé cvičení (a-d bylo vypočítáno společně ve škole u d) je třeba dokončit jen zkoušku) + e), f) včetně zkoušek - 7.10.

7.10.  F - elektrometr, vodič a izolant v elektrickém poli - čtvrtek 10.10.

8.10. AJ - WB 5/4, nepravidelná slovesa končí TO DRIVE      na 11.10.

Kino 9.10. Uzly a pomeranče

Projektový den 16.10. - upravená výuka do 12.40

Šance 2019 21.10. - v rámci výuky se žáci účastní projektu Šance

 

10.10. - F - grafické znázornění siločar dvou souhlasně nabitých částic -  14.10.

14.10. M - 64/1 (12/2) tři soustavy rovnic dosazovací metodou včetně zk. - 17.10.

18.10. M - 65/2 (12/3) dokončit celé cvičení tj. řádek B, (řádek A spočítán ve škole) 21.10.

15.11. M - 6/7 (26/7) - 18.11.

21.10. - F - elektrotechnické značky    - 24.10.

22. 10. - Vp - referát o vybrané střední škole z Šance 2019 - úterý 5.11.

4.11. M - opakování na 1. PP (statistika, rovnice se závorkami, soustavy rovnic)

          M - 1. čtvrtletní PP v pondělí 4. 11.

8.11. ČJ - příští týden kontrolní diktát

8.11. ČJ-SL - v pondělí 11.11. na CzČj zbylé výstupy ze slohu - Můj vysněný dům - popis

8.11. ČJ-LV - odevzdat čtenářský list 13.11.

8.11. - F - dorýsovat schema pro měření elektrického napětí nad třemi žárovkami zapojenými v obvodu za sebou                                                 - pondělí 11.11.

14.11. Z - dodělat mapu a text na papíře , test prům. revoluce a pr. oblasti 21.11.

14.11. AJ písemná práce Unit 1          pátek 15.11.

15.11. M - 6/7 (26/7) - 18.11.

19.11. AJ plánek Proboštov              pátek 22.11.