Obsah

1.11. M - 1. čtvrtletní písemná práce ve čtvrtek 7.11.

4.11. ČJ-SL - charakteristika na téma "Člověk, který je mým vzorem" - 11.11.

8.11. ČJ-JV - dokončit zápis  podle uč. s.88-89 - 12.11.

8.11. ČJ-LV - odevzdat čtenářský list - 13.11.

8.11. ČJ - příští týden kontrolní diktát

14.11. M 48/5 celé cvičení - 15.11.

15.11. M 54/1 - 18.11.

18.11. AJ - 10/2 pracovní sešit

18.11. M  -na str. 57 dva modré rámečky do ŠS - 20.11.

20.11. Aj - slovíčka str. 74/D Kids (odstavec až po Well done) 22.11.

20.11. M - 56/11 zapsat příklady a vypočítat, + dokončit výpočet příkladu ve ŠS - 22.11.

22.11. M 59/1, 2 celé cvičení - 25.11.

25.11. M 60/9 B, c) + 60/10a) - 28.11.

25.11. ČJ-SL- vánoční příběh z pohledu vánoční ozdoby - 2.12.

28.11. M j- 66/ 4, 5. 6  napsat stručný zápis (možno psát rovnou výsledky)- 29.11.

29.11. M  69/6 dokončit celé cvičení - 2.11.

2.12. AJ - 12/3, 4 dokončit za dú, 13/5 dokončeno ve škole - 4.11.

2.12. M - 71/14 A, B, + 71/15 - 4.12.

5.12. M  - vypočítat pracovní list na sčítání a odčítání mnohočlenů - 6.12.

6.12. M  - dokončit 72/4 a celé cvičení 73/5 - 9.12.

9.12. M - dokončit celé cvičení 73/8 - 11.12.

11.12. Aj - 14/2 pracovní sešit

16.12. M dopočítat pracovní list vlepený ve ŠS, naučit se vzorce zpaměti - 18.12.

18.12. M 80/5 - 19.12.

7.1. NJ- vypsat a začít se učit první 2 odd. slovíček 6. lekce - 9.1.

8.1. Aj - 16/2 (for/since) - 10.1.

8.1. M - 78/3 - 9.1.

8.1. Termín pololetní PP z ČJ 14.1., veškeré okruhy nadiktovány dne 7.1. dětem do notýsku. Procvičovat k PP.

8.1. ČJ-JV- procvičit a zopakovat určování větných členů a druhů VV

8.1.M - Druhá čtvrtletní PP  ve středu 15.1. - procvičovat dle ŠS

9.1. M - 78/5 - 10.1.

10.1. Aj - 16/1,3 - 13.1. 

15.1. Aj - 18/1,2,3, + slovíčka Fame - 17.1.

16.1. - F - učebnice str.81, otázka O - 8 - písemně do školního sešitu;

                  vysvětlit pojem "anomálie vody"      ..................................... 20. 1.

20.1. - F - uč. str. 78 - pojmy -tání - tuhnutí - teplota tání - měrné skup. teplo tání (vypisovat jednotlivě, neopisovat celý rámeček)            ........................................ 23.1.

20.1. - Aj - 19/4,5 - 22.1.

20.1. M - 78/7 - 22.1.

22.1. Aj - 20/1 + opakovat slovíčka z tématu "Fame" - 24.1.

23.1. - F - uč.str. 83 - pojem vypařování, písemně do šk.sešitu    ........   27.1.

24.1. Aj - 20/2 + slovíčka str. 75 D Kids, Culture - 27.1.