Obsah

 

 

9.9. TZ Ve středu 11.9. úvodní třídní schůzky od 16:30h.

14.9. Slavnosti obce Proboštov od 13h

26.9. Projektový den - Evropský den jazyků - konec výuky ve 12:40h

15.9. - Vp - pracovní sešit pro předmět volba povolání- pro 8. a 9. ročník- prosíme o 100 Kč

16.9. - F - destiminutovka (fyzikální veličiny); uč. str.12,13 zdůvodnění - 19.9. 

16.9. - M - zopakovat zlomky na opravnou dstm. ve středu 18.9.

16.9. - AJ - zopakovat slovní zásobu Introduction/welcome

18.9.- M - vypočítat tři slovní úlohy zapsané ve ŠS - 19.9.

19.9. - M - zopakovat pravidla pro sčítání, odčítání a násobení kladných a záporných čísel

20.9. M - ve středu 25.9. "Zahajovací PP"

20.9. M - vypočítat osm příkladů ve ŠS na sčítání a odčítání ..... - 23.9.

Zahajovací písemná práce z ČJ bude 1. 10. 2019.

11.11. M Dokočit pracovní list na výpočty "Pythagorovy věty" + rozepsat jedno číslo rozvinutým zápisem - 14.11.

27.9. M - do ŠS přepsat tabulku v modrém rámečku na str. 3 učebnice č. 1 (nosit)

15.11. AJ  - přečíst učebnice str. 14 - Kids + pracovní sešit str. 10/1 - The test - 18.11.

16. 10 Projektový den OČBRM - konec výuky ve 12:40h

4.10. TV Příští týden proběhne v rámci tělesné výchovy Turistika a pobyt v přírodě. Nezapomenout vhodné oblečení

31.10. Lampionový průvod 16:45

3.10. M - 7/3 A, B  + nost "Tabulky" a kalkulačku - 4.10.

7.10. F - učebnice str.25, U 7   - čtvrtek 10. 10.

10.10. M - 13/1 b) - 11.10.

14.10. - F - vysvětlit pojem "polohová energie pružnosti" (možné i obrázek) - 17.10.

14.10. Aj - V pracovním sešitě str. 5/4, 5 - 18.10.

18.10. Aj -  V pracovním sešitě str.5/6 - 21.10.

21.10. Aj - 6/1 - 23.10.

21.10 M - dokončit 24/1 celé cvičení do ŠS (ve škole bylo vypočteno A a B a))

23.10. M - do ŠS modrou tabulku "Třikrát tatáž Pythagorova věta" - 24.10.

24.10. M  - 26/7 celé cvičení - 25.10.

24.10. - F - učebnice str.42/ U5 + obrázky a popis přeměny energie - úterý 5.11.

1.11. M - 1. čtvrtletní písemná práce ve čtvrtek 7.11.

4.11. ČJ-SL - charakteristika na téma "Člověk, který je mým vzorem" - 11.11.

8.11. ČJ-JV - dokončit zápis  podle uč. s.88-89 - 12.11.

8.11. ČJ-LV - odevzdat čtenářský list - 13.11.

8.11. ČJ - příští týden kontrolní diktát

14.11. M 48/5 celé cvičení - 15.11.

15.11. M 54/1 - 18.11.

18.11. AJ - 10/2 pracovní sešit

18.11. M  -na str. 57 dva modré rámečky do ŠS - 20.11.

20.11. Aj - slovíčka str. 74/D Kids (odstavec až po Well done) 22.11.

20.11. M - 56/11 zapsat příklady a vypočítat, + dokončit výpočet příkladu ve ŠS - 22.11.