Obsah

UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE: v souvislosti s přibývajícími případy nákazy koronavirem prosíme čtěte na webu školy nové příspěvky.

ČJ - práce na období 11. 3. - 20. 3. 

JV- Významové poměry mezi VH a významové poměry mezi několikanásobnými větnými členy
- připomeň si jednotlivé významové poměry, jejich spojovací výrazy a značení (uč.s. 26), trénuj učivo na jednotlivých cvičeních 27/3, 4, 5 a 28/1, 2

- vypiš si modrou tabulku str. 29, vyzkoušej doplnit interpunkci na fólii 29/1 (zároveň zkoušej určit významový poměr mezi VH + 30/5 a, b (totéž)

SL - Líčení (subjektivně zabarvený popis)
- pročti a zpracuj do sešitu výklad o líčení (modrá tabulka - poud ještě nemáš) uč. s. 119, připomeň si definice pojmů: metafora, personifikace, přirovnání, epiteton, slova citově zabarvená (dohledej na internetu - poznamenej si definice do sešitu)

- zpracuj do sešitu uč. 120/2 a 6 (nakresli si obrázky nebo piktogramy a přiřaď podle zadání)

LV - Národní obrození (dále NO)
podívej se na videa, udělej si podle nich zápis do sešitu - poznamenej si hlavní informace, hl. představitele NO a jejich díla

https://www.youtube.com/watch?v=WCHYnhJs9vA

https://www.youtube.com/watch?v=--6U9WHODok

https://www.youtube.com/watch?v=EIEZRc8ikBQ&t=80s

(Pozn. Mirče jsem sdílela řadu odkazů, které lze využít jako oporu k různým předmětům v rámci domácího samostudia - máte ve skupině na messengeru).

NJ - práce na období 11.3. - 20. 3.
Dokončení "Im Restaurant", nově "Jahreszeiten"

- na hodině 10. 3. rozdány 2 PL - chybějícím žákům posláno po spolužácích - oba PL vyplnit, pracujte se slovníkem 

- z uč. nově vypsat 1. odd. 7. lekce  - slovíčka, začít se učit

- zpracovat projekt (formát nejméně A4) téma čtvero ročních období, pojmenovat německy roč. obd., ke každému připsat odpovídající měsíce (německy) - kreslit lze pastelkami, můžete vytvořit koláž, nebo použít různé druhy materiálů ke ztvárnění (bližší info v rámci vaší třídní skupiny - Mirča vkládala) - po příchodu do školy budete odevzdávat k hodnocení

- zároveň si začněte shromažďovat vlastní materiál (vlastní fotky, popř. krátká ilustrační videa) téma počasí, příroda - budete následně tvořit prezentaci či výstup v jiné formě

AJ - práce na období 11.3. - 30. 3.  - vypracovávat průběžně (né najednou).
Školní i prac. sešity budou vybrány a kontrolovány.
Do ŠS vždy piš před vypracované cvičení - číslo strany/číslo cvičení!!

Do školního sešitu napiš nadpis: PRÁCE OD 11.3.2020, pak vypracuj:
a) SLOVÍČKA  (VOCABULARY):
z pracovního sešitu do školního sešitu vypsat (včetně nadpisů)naučit slovíčka str. 75/B+C+D (Sweet Sue has the last laugh + Looking after yourself+ Kids, Culture, Englis across the curriculum)

b) GRAMATIKA (GRAMMAR):
- do školního sešitu přepsat celý text (z pracovního sešitu) včetně tabulek i nadpisů str. 71/3.2 (Should and houldnt) a str. 71/3.3 (Might) a str. 71/3.4. (So do I and Neither do I)

c) ČTENÍ A PSANÍ do ŠS  (READING AND WRITING):
- učebnice str. 34 -  dočíst celou stranu k tomu do školního sešitu vypracovat z učebnice 35/4 - napsat do ŠS celé věty.

- učebnice str. 36 přečíst text a (do ŠS označ 36/2) odpověz písemně na otázky ze cv. 2.

- učebnice str. 38 přečíst text a (do ŠS označ 38/2) odpověz písemně na otázky ze cv. 2.

- do ŠS vypracuj z učeb. str. 39/4 - napiš celé věty (odpovědi najdi v textu str. 38)

- do ŠS vypracuj z učeb. str. 39/6 - piš např: 1c,.....

- učebnice str. 40 přečíst text "Sports" + doplň (najdi na internetu) mezery 1-8 do ŠS. Nápovědu najdeš ve cvičení 1b. (Do ŠS označ jako 40/1b)

- učebnice str. 41 přečíst a přeložit text "Vitamins and minerals"

- do ŠS vypracuj z učeb. str. 41/5 - napiš celé věty (odpovědi najdeš v textu str. 41)

- do ŠS vypracuj z učeb. str. 42/1a - napiš celé věty dle vzoru 1b

d) PRACOVNÍ SEŠIT - DOPLŇ ČITELNĚ VŠECHNA CVIČENÍ STR. 26-33 (VČETNĚ)

Matematika - práce na období 11.3. - středy18. 3.
- vypočítej do sešitu celá cvičení 18/5, 18/6, 18/7 včetně zkoušek (nová učebnice: 20/5, 20/6, 20/7)

Zeměpis - úkoly na období do 20.3.
četba a výpisky z kapitoly
1. Česká vysočina a mladé Karpaty ( str. 74 a 75 ), pozor - ti co byli ve škole v úterý část kapitoly mají zapsáno v sešitě
2. Ohrana přírody a krajiny (str. 84-85)
3. pracovní sešit str. 31,32,33 používej atlas

DÚ PŘÍRODOPIS (za čtvrteční hodinu 12.3.2020)
Do sešitu nadpis PRVNÍ POMOC PŘI KRVÁCENÍ
                               1. Žilní – Jak poznáme, že se jedná o žilní krvácení?
                                                 - Postup první pomoc.
                               2. Tepenné – Jak poznáme, že se jedná o tepenné krvácení?
                                                     - Postup první pomoc.

DÚ PŘÍRODOPIS (za pondělní hodinu 16.3.2020)
1. Do sešitu nadpis OPAKOVÁNÍ
                               - zaslán pracovní list ohledně onemocnění, pomocí internetu utvořte do
                                 sešitu správné dvojice (po domluvě s Mirečkou bude zadání pracovního
                                  listu k dostání u ní)

2. Do sešitu nadpis DÝCHACÍ SOUSTAVA
                                   - nalepit obrázek, který jste dostali v úterý (ti, kteří nebyli ve škole, si
                                     mohou obrázek vytisknout nebo načrtnout) a podle učebnice str. 51
                                     popsat stavbu dýchací soustavy

DÚ PŘÍRODOPIS (za čtvrteční hodinu 19.3.2020)
Pokračujeme v zápisu – vypsat prezentaci (po domluvě s Mirečkou bude prezentace k dostání u  ní)

DÚ DĚJEPIS (za páteční hodinu 13.3.2020)
Do sešitu nadpis VÍDEŇSKÝ KONGRES - výpisky z učebnice str. 67
DÚ DĚJEPIS (za středeční hodinu 18.3.2020)
Do sešitu nadpis PRŮMYSLOVÁ REVOLUCE - podle učebnice na str. 70 - 72 odpovědět na otázky(použij kapitoly Průmyslová revoluce, Anglie, Technický pokrok): 
1. Co je to průmyslová revoluce?
2. Proč lidé odcházeli z venkova do města?
3. Ve které zemi začala průmyslová revoluce?
4. Vyjmenuj příklady technického pokroku (co se začalo používat a proč?)

DÚ DĚJEPIS (za páteční hodinu 20.3.2020)
Pokračujeme v zápisu a odpovídáním na otázky podle učebnice na str. 72 - 75 (použij kapitoly Nové společenské vrstvy, Pokusy o řešení situace dělníků, Proměna měst).
1. Jaké dvě nové společenské vrstvy vznikly? 
2. Jednoduše popiš postavení těchto vrstev?
3. Jakým způsobem chtěli dělníci vyřešit svoje postavení? Co zavedli/co zrušili?
4. Jakým způsobem se změnila města?

DÚ DĚJEPIS (za pondělní hodinu 23.3.2020)
Vypracovat pracovní  list (po domluvě s Mirečkou je pracovní list k dostání u ní). Pokud nemáte pracovní list v tištěné podobě, správné odpovědi budete zaznamenávat zezadu do sešitu.
Po zbytek neplánovaného volna se prosím učte celou kapitolu Francouzská revoluce (od rozdělení společnosti až po Napoleonův pád - každý den část, postupně kompletovat, tak jak jsme si ukazovali). Po návratu do školy budou následovat dílčí dstm. 

DÚ CHEMIE (do konce března)
Procvičujte značky prvků a názvosloví halogenidů.
http://www.zschemie.euweb.cz/atomy/atom14.html
http://www.zschemie.euweb.cz/atomy/atom12.html
http://www.testpark.cz/testy/chemie
https://mchzsjilove.webnode.cz/chemie/hry-nazvoslovi-a-znacky/

F - do 20.3.2020
do šk.sešitu:  Jaderná elektrárna - zařízení pro výrobu elektrické energie
otázku opsat, odpovědět : 1) jak se nazývá zařízení, ve kterém se trvale a kontrolovaně

                                                     udržuje řetězová reakce?

                                               2) urči počet nukleonů, protonů a neutronů v jádrech nuklidů:   

                                               79196Au,    92235U,   49Be   (vysvětlivky: protonová čísla - 79, 92, 4)

ČJ, NJ - Prosím v tomto týdnu (do 20.3.2020) zasílat průběžně na e-mail: pavelkova@zsprobostov.cz, popř. pokud někdo zvládne do nasdílené složky "ČJ,NJ Příjmení" na OneDrive (v rámci Office 365), plnění vašich úkolů. Stačí pořídit fotky zápisů v sešitech nebo projektu (NJ). Děkuji J. P.

Z do 20.3.
na OneDrive (office 365) jsem přidala výpisky ke stažení nebo opsání - nasdílená složka   "8 celá třída zeměpis" . V  případě dotazů pište na e-mail: spalova@zsprobostov.cz

AJ - zasílat průběžně vypracované úkoly na: tomasova@zsprobostov.cz

M - prosím nejpozději do 20.3.2020 zasílat ofocené vypočítané příklady včetně zkoušek, které byly za DÚ do 18.3. na e-mail: tomasova@zsprobostov.cz

M - práce na období od 18.3.- do úterý 24.3. (prodlouženo do neděle 29.3)
Vypracované a očíslované cvičení ofotit a zaslat na 
e-mail: tomasova@zsprobostov.cz
- zopakuj si násobení zlomků ze 7. třídy, (tj. Čitatel je nahoře, jmenovatel dole. Z každého čísla mohu udělat zlomak tak, že ho lomím jedničkou. Vždy pokrátím zlomky křížem než začnu zlomky násobit! Pokrátit znamená vydělit čitatele i jmenovatele stejným číslem. Až po pokrácení zlomků křížem, vynásobím: čitatel krát čitatel a jmenovatel krát jmenovatel.)
- do ŠS nadpis: Rovnice se zlomky
- pak do ŠS modrý rámeček na str. 19 úplně dole (nová uč. str. 21) 

- str. 19 písmeno E Rovnice se zlomky prostudovat vzorový příklad i se zkouškou!!!
Zlomky z rovnice odstraníme tak, že všechny členy rovnice vynásobíme společným jmenovatem všech jmenovatelů, které vydíme v zadání (v tomto případě společným jmenovatel trojky a dvojky je šeštka, proto s ní vynásobíme všechny členy rovnice).
Ve třetím rádku jsme 16x na levé straně dostali tak, že jsme si nejprve představili ve druhém řádku, že násobíme šest jednin krát osm třetin, tím pádem jsme museli pokrátit křížem šestku a trojku, místo trojky jsme tedy pokrácením dostali jedničku (tedy jedniny a tím zmizí zlomek) a místo šestky jsme dostali dvojku tedy jsme pak už jen vynásobili 2.8x=16x. Stejným postupem dostaneme ve čtvrtém řádku 15x na pravé straně rovnice. (tak, že si představíme, že násobíme šest jednin krát pět polovin, šestku a dvojku pokrátime křížem, z dvojky je jednička a ze šestky se stává trojka, pak 3.5x=15x)

- 19/8 (21/8) do ŠS včetně zkoušek. Číslovat všechna cvičení!!!!
- 20/9 (22/9) do ŠS včetně zkoušek
- 20/10 (22/10) do ŠS včetně zkoušek
- 20/11 (22/11) do ŠS včetnš zkoušek
- str. 21 (25) z Úlohy na závěr,  jen úlohy č. 5, 6, 7, 8 sloupec A, B. U cvičení č. 7 nech výsledek rovnice ve zlomku, nezapomeň na zkoušky
Výukové zdroje k nové látce (rovnice se zlomky) níže.

Zeměpis  úkoly do 27.3.

1. Prac. list a výpisky - zde si můžete stáhnout pracovní list a výpisky vodstvo ČR, zároveň jsou uloženy i na OneDrive ve vaší nasdílené složce, kde lze pracovní list přímo vyplnit a  nemusí se nikam dál posílat

2. znát a umět ukázat na mapě všechny řeky, přehrady, rybníky z výpisků

3. pracovní sešit strana 34

do vaší složky na OneDrive( nebo na email, kdo neumí) do 27.3. poslat vyhotovený pracovní list a vyfocenou str. 34

Fyzika - do 20.03.2020

Vypracované domácí úkoly posílejte na e-mail: klaskova@zsprobostov.cz

(zatím posláno pouze dva)

nebo poslat do nasdílené složky "F8 a vaše příjmení" na OneDrive (v rámci office 365) 

 

 M - Jeden ze zdrojů výkladu látky: Rovnice se zlomky

Přihlásit se do "Bakaláři" - v levém sloupci "Výuka" - pak "Výukové zdroje" - vybrat "Strom" (v oválu vpravo nahoře) - pak vybrat z "Výukové zdroje z předmětu":  "M- Matematika" - v levém sloupci "Rovnice"  - pak "Lineární rovnice" - pak v pravém sloup sjet na sedmnáctý soubor v pořadí pod sebou s názvem "Lineární rovnice se zlomky
(Pokud v horní liště ze záložky "Vše" překliknete na "Výklad látky", pak se Vám tento soubor objeví v pořadí jako patnáctý)

Další zdroje:

https://www.umimematiku.cz/cviceni-rovnice-se-zlomky

http://www.schs.cz/predmety/matematika/VY_42_INOVACE_AST_62.pdf    (pouze str.2)

https://www.youtube.com/watch?v=I7C-jOxMfdQ

https://www.e-matematika.cz/zakladni-skoly/rovnice/03-rovnice-se-zlomky-lehci-typy.php 

V případě jakéhokoli dotazu, napište na tomasova@zsprobostov.cz, uveďte stranu a číslo cvičení a já vám vysvětlím další postup nebo úpavu u daného příkladu.

ĆESKÝ JAZYK - období 23.3.-30.3.

JV - Souvětí souřadné a podřadné

Připomeň si pomocí videa druhy vedlejších vět, zkoušej si určovat během sledování. 

Ty, které ti dělaly problém, si napiš do školního sešitu.

https://www.youtube.com/watch?v=xrV3-HJGrtA – vedlejší věty

Projdi si následně rozbory souvětí, přepiš si věty z jednotlivých videí do sešitu a zkoušej si rozbory. Využij postupu i výkladu ve videích.

https://www.youtube.com/watch?v=n-e4EFkNCDA – rozbor souvětí

https://www.youtube.com/watch?v=_rFjIJkFyOs – rozbor souvětí 

https://www.youtube.com/watch?v=G40tsmC9qEw – rozbor souvětí 

https://www.youtube.com/watch?v=zcLApEvZXI0 – rozbor souvětí 

SL- Úvaha

Napiš mi do mailu pavelkova@zsprobostov úvahu / zamyšlení nad tím, jak ty sám / sama prožíváš období, kdy je v důsledku pandemie uzavřena škola. Jak se mění tvé hodnoty, postoje, na co myslíš, jak trávíš čas atd. Co se v tvém životě změnilo. Ovlivnila daná situace tvůj život?

LV- Česká literatura - 19. a 1. pol. 20. stol.

Zhlédni postupně jednotlivá videa, ke každému autorovi / dílu si napiš do sešitu vždy v 5 bodech informace, které tě zaujaly, nebo které považuješ za důležité. V návaznosti na videa očekávejte krátký kvíz.

https://www.youtube.com/watch?v=UDEQsXg5g-Y – Karel Jaromír Erben

https://www.youtube.com/watch?v=ZweRs3Jk-Ss – Karel Havlíček Borovský

https://www.youtube.com/watch?v=sIyMPEy__kg – Karel Hynek Mácha – obecně

https://www.youtube.com/watch?v=BaAfJCagzh0 – K. H. Mácha Máj

 

NĚMECKÝ JAZYK - období 23.3.-30.3.

Wetter

Z prvních dvou videí si vypiš do sešitu slovní zásobu k tématu počasí (slovíčka, která se opakují stačí napsat jednou). Zároveň trénuj hlasitým opakováním výslovnost a snaž se základní slovní zásobu naučit. 

Třetí video je zaměřeno spíše na porozumění. Pusť si ho vícekrát (ideálně po procvičení slovní zásoby prvního a druhého videa). Snaž se pochytit co nejvíc informací.

https://www.youtube.com/watch?v=BwoKITTecio&t=20s – Wetter - slovíčka

https://www.youtube.com/watch?v=1Vrk13YeVns – Wetter - slovíčka

https://www.youtube.com/watch?v=K09knvYldj4  Wetter - anketa

SOUTĚŽ O PLUSÍKY
I v tomto období budeme pokračovat v získávání plusíků (za tři jednička do bakalářů). Pokud mi do 18:00 hod. pošlete na email fenclova@zsprobostov.cz svými slovy odpověď na soutěžní otázku, můžete získat odměnu ve formě plusíku. 

Soutěžní otázka: V jaké části dýchací soustavy vzniká hlas a jak vzniká?
K správnému řešení použij učebnici a nebo internet. Přeji hodně štěstí :)

M - UPOZORNĚNÍ: V SOUČASNÉ DOBĚ PRACUJEME ON-LINE SPOJENÍ ŽÁKŮ A VYUČUJÍCÍCH V OFFICE 365

M-v případě jakéhokoli dotazu, napište na tomasova@zsprobostov.cz, uveďte stranu a číslo cvičení a já vám vysvětlím další postup nebo úpavu u daného příkladu.
Např.
20/9 (22/9) a) společný jmenovatel je dvojka (jak hledám společného jmenovatele jesem popsala v textu nahoře u posledního zadání DÚ) , tou vynásobíme všechny členy rovnice na levé i pravé straně, tedy za napsaný příklad napiš /.2, od této dvojky si udělej pomocné šipky ke každému členu rovnice ať na některý nezapomeneš (tedy tři šipky od dvojky). Prvni šipka k výrazu ú lomeno 2 znamená, že ú lomeno 2 vynásobíš zlomkem dvě jedniny (ten společný jmenovatel, tedy dvojku za lomítkem si představuješ jako dvě jedniny), pokrátíš křížem obě dvojky a ze společného jmenovatele se ti stane jednička, a tou vynásobíč (v hlavě) čitatele, tedy 1.u = u
Druhá šipka k výrazu tři poloviny u, postupuj stejně jako u první šipky, pokrať křízem obě dvojky a dostaneš 1. 3 . u = 3u
Třetí šipka znamená vynásobit (v hlavě) 2 . 2 = 4
Na druhý řádek píšeš tedy: u = 3u + 4   rovnici dopočítej (vyjde - 2 a zkouky -1)

20/10 (22/10) a) společný jmenovatel je šestka, tou vynásobíš všechny členy rovnice, když pokrátíš křížem (na levé straně se ti trojka ve jmenovateli změnila na jedničku, tak ji už nepíšeme a tím zmizí i zlomek a zárovň společný jmenovatl se změnil na dvojku a tou tedy vynásobíme celý čitatel, v hlavě máme  2 . 1 . (x-1)   pak na druhý řádek píšeme jen:
2.(x-1) - 6 . 1 = 3.(x+1)
2x - 2  -  6        = 3x +3
2x - 8                = 3x +3
-8-3                   = 3x-2x
-11                    = x

po dosazení do zkoušek (musí vyjít -5)

M-  úkol do neděle 29.3. (pouze pro žáky osmé třídy)
​​​​​​Prosím všechny žáky, aby se spojili s třídní učitelkou prostřednictvím  školou přiděleného e-mailu, který jste obdrželi ve škole ve tvaru Jmeno.Prijmeni@zsprobotov.cz, a napsali jen "Jsem tu" na adresu: tomasova@zsprobostov.cz.
Postup pro přihlášení do školou přiděleného e-mailu:
Otevřete hlavní stranu naší školy, pak otevřete v pravo dole Office 365 a přihlašte se prostřednictvím adresy a hesla, které jste již obdrželi (proti podpisu na vytištěných lístcích). Pokud jste ztratili heslo, můžete požádat o nové zaslání paní ředitelku na e-mailu Langerova@zsprobostov.cz 
Dále Vás navedu, jak se v Office 365 orientovat. Tomášová tř. uč.

AJ - odkaz pro žáky a rodiče na projekt  www.jazyky-online.info
Možnost procvičování (dle úrovně 8.roč) na výše uvedeném odkazu. 

SOUTĚŽ
Dnes znova - velmi jednoduchá matematická úloha -  jedna správná odpověď znamená jedno plus, tři plus znamená velkou jedničku :) Tak kdo chce? Na email fenclova@zsprobostov.cz napiš do 18:00 odpověď na soutěžní otázku:

Soutěžní otázka: Na jaké oddělení do nemocnice bychom šli, pokud bychom zaznamenali problém s hlasivkami či hrtanem? (správná odpověď musí obsahovat latinské pojmenování oddělení, zkratku a český překlad ). 
K správnému řešení použij internet. Přeji hodně štěstí :)

Zeměpis úkoly na období od 29.3. - 3.4.

1. vytisknout nebo opsat výpisky Obyvatelstvo ČR - výpisky

2. pracovní sešit str. 35,36 -používej atlas (str. 18-19), učebnici (86-89) nebo výpisky

poslat: na mail tajenku, který ti vyjde v pracovním sešitě na str.36/cv. 2 do 3.4.