Obsah

UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE: v souvislosti s přibývajícími případy nákazy koronavirem prosíme čtěte na webu školy nové příspěvky.

ČJ - práce na období 11. 3. - 20. 3. 
JV- Významové poměry mezi VH a významové poměry mezi několikanásobnými větnými členy

- připomeň si jednotlivé významové poměry, jejich spojovací výrazy a značení (uč.s. 26), trénuj učivo na jednotlivých cvičeních 27/3, 4, 5 a 28/1, 2
- vypiš si modrou tabulku str. 29, vyzkoušej doplnit interpunkci na fólii 29/1 (zároveň zkoušej určit významový poměr mezi VH + 30/5 a, b (totéž)
SL - Líčení (subjektivně zabarvený popis)
- pročti a zpracuj do sešitu výklad o líčení (modrá tabulka - poud ještě nemáš) uč. s. 119, připomeň si definice pojmů: metafora, personifikace, přirovnání, epiteton, slova citově zabarvená (dohledej na internetu - poznamenej si definice do sešitu)
- zpracuj do sešitu uč. 120/2 a 6 (nakresli si obrázky nebo piktogramy a přiřaď podle zadání)
LV - Národní obrození (dále NO)
podívej se na videa, udělej si podle nich zápis do sešitu - poznamenej si hlavní informace, hl. představitele NO a jejich díla
https://www.youtube.com/watch?v=WCHYnhJs9vA
https://www.youtube.com/watch?v=--6U9WHODok
https://www.youtube.com/watch?v=EIEZRc8ikBQ&t=80s
(Pozn. Mirče jsem sdílela řadu odkazů, které lze využít jako oporu k různým předmětům v rámci domácího samostudia - máte ve skupině na messengeru).
 

NJ - práce na období 11.3. - 20. 3.
Dokončení "Im Restaurant", nově "Jahreszeiten"

- na hodině 10. 3. rozdány 2 PL - chybějícím žákům posláno po spolužácích - oba PL vyplnit, pracujte se slovníkem 
- z uč. nově vypsat 1. odd. 7. lekce  - slovíčka, začít se učit
- zpracovat projekt (formát nejméně A4) téma čtvero ročních období, pojmenovat německy roč. obd., ke každému připsat odpovídající měsíce (německy) - kreslit lze pastelkami, můžete vytvořit koláž, nebo použít různé druhy materiálů ke ztvárnění (bližší info v rámci vaší třídní skupiny - Mirča vkládala) - po příchodu do školy budete odevzdávat k hodnocení
- zároveň si začněte shromažďovat vlastní materiál (vlastní fotky, popř. krátká ilustrační videa) téma počasí, příroda - budete následně tvořit prezentaci či výstup v jiné formě
 

AJ - práce na období 11.3. - 30. 3.  - vypracovávat průběžně (né najednou).
Školní i prac. sešity budou vybrány a kontrolovány.
Do ŠS vždy piš před vypracované cvičení - číslo strany/číslo cvičení!!
Do školního sešitu napiš nadpis: PRÁCE OD 11.3.2020, pak vypracuj:
a) SLOVÍČKA  (VOCABULARY):
z pracovního sešitu do školního sešitu vypsat (včetně nadpisů)naučit slovíčka str. 75/B+C+D (Sweet Sue has the last laugh + Looking after yourself+ Kids, Culture, Englis across the curriculum)
b) GRAMATIKA (GRAMMAR):
- do školního sešitu přepsat celý text (z pracovního sešitu) včetně tabulek i nadpisů str. 71/3.2 (Should and houldnt) a str. 71/3.3 (Might) a str. 71/3.4. (So do I and Neither do I)
c) ČTENÍ A PSANÍ do ŠS  (READING AND WRITING):
- učebnice str. 34 -  dočíst celou stranu k tomu do školního sešitu vypracovat z učebnice 35/4 - napsat do ŠS celé věty.
- učebnice str. 36 přečíst text a (do ŠS označ 36/2) odpověz písemně na otázky ze cv. 2.
- učebnice str. 38 přečíst text a (do ŠS označ 38/2) odpověz písemně na otázky ze cv. 2.
- do ŠS vypracuj z učeb. str. 39/4 - napiš celé věty (odpovědi najdi v textu str. 38)
- do ŠS vypracuj z učeb. str. 39/6 - piš např: 1c,.....
- učebnice str. 40 přečíst text "Sports" + doplň (najdi na internetu) mezery 1-8 do ŠS. Nápovědu najdeš ve cvičení 1b. (Do ŠS označ jako 40/1b)
- učebnice str. 41 přečíst a přeložit text "Vitamins and minerals"
- do ŠS vypracuj z učeb. str. 41/5 - napiš celé věty (odpovědi najdeš v textu str. 41)
- do ŠS vypracuj z učeb. str. 42/1a - napiš celé věty dle vzoru 1b
d) PRACOVNÍ SEŠIT - DOPLŇ ČITELNĚ VŠECHNA CVIČENÍ STR. 26-33 (VČETNĚ)

Matematika - práce na období 11.3. - středy18. 3.
- vypočítej do sešitu celá cvičení 18/5, 18/6, 18/7 včetně zkoušek (nová učebnice: 20/5, 20/6, 20/7)

Zeměpis - úkoly na období do 20.3.
četba a výpisky z kapitoly
1. Česká vysočina a mladé Karpaty ( str. 74 a 75 ), pozor - ti co byli ve škole v úterý část kapitoly mají zapsáno v sešitě
2. Ohrana přírody a krajiny (str. 84-85)
3. pracovní sešit str. 31,32,33 používej atlas

DÚ PŘÍRODOPIS (za čtvrteční hodinu 12.3.2020)
Do sešitu nadpis PRVNÍ POMOC PŘI KRVÁCENÍ
                               1. Žilní – Jak poznáme, že se jedná o žilní krvácení?
                                                 - Postup první pomoc.
                               2. Tepenné – Jak poznáme, že se jedná o tepenné krvácení?
                                                     - Postup první pomoc.
DÚ PŘÍRODOPIS (za pondělní hodinu 16.3.2020)
1. Do sešitu nadpis OPAKOVÁNÍ
                               - zaslán pracovní list ohledně onemocnění, pomocí internetu utvořte do
                                 sešitu správné dvojice (po domluvě s Mirečkou bude zadání pracovního
                                  listu k dostání u ní)
2. Do sešitu nadpis DÝCHACÍ SOUSTAVA
                                   - nalepit obrázek, který jste dostali v úterý (ti, kteří nebyli ve škole, si
                                     mohou obrázek vytisknout nebo načrtnout) a podle učebnice str. 51
                                     popsat stavbu dýchací soustavy
DÚ PŘÍRODOPIS (za čtvrteční hodinu 19.3.2020)
Pokračujeme v zápisu – vypsat prezentaci (po domluvě s Mirečkou bude prezentace k dostání u  ní)
 

DÚ DĚJEPIS (za páteční hodinu 13.3.2020)
Do sešitu nadpis VÍDEŇSKÝ KONGRES - výpisky z učebnice str. 67
DÚ DĚJEPIS (za středeční hodinu 18.3.2020)
Do sešitu nadpis PRŮMYSLOVÁ REVOLUCE - podle učebnice na str. 70 - 72 odpovědět na otázky(použij kapitoly Průmyslová revoluce, Anglie, Technický pokrok): 
1. Co je to průmyslová revoluce?
2. Proč lidé odcházeli z venkova do města?
3. Ve které zemi začala průmyslová revoluce?
4. Vyjmenuj příklady technického pokroku (co se začalo používat a proč?)

DÚ DĚJEPIS (za páteční hodinu 20.3.2020)
Pokračujeme v zápisu a odpovídáním na otázky podle učebnice na str. 72 - 75 (použij kapitoly Nové společenské vrstvy, Pokusy o řešení situace dělníků, Proměna měst).
1. Jaké dvě nové společenské vrstvy vznikly? 
2. Jednoduše popiš postavení těchto vrstev?
3. Jakým způsobem chtěli dělníci vyřešit svoje postavení? Co zavedli/co zrušili?
4. Jakým způsobem se změnila města?

DÚ DĚJEPIS (za pondělní hodinu 23.3.2020)
Vypracovat pracovní  list (po domluvě s Mirečkou je pracovní list k dostání u ní). Pokud nemáte pracovní list v tištěné podobě, správné odpovědi budete zaznamenávat zezadu do sešitu.
Po zbytek neplánovaného volna se prosím učte celou kapitolu Francouzská revoluce (od rozdělení společnosti až po Napoleonův pád - každý den část, postupně kompletovat, tak jak jsme si ukazovali). Po návratu do školy budou následovat dílčí dstm. 

DÚ CHEMIE (do konce března)
Procvičujte značky prvků a názvosloví halogenidů.
http://www.zschemie.euweb.cz/atomy/atom14.html
http://www.zschemie.euweb.cz/atomy/atom12.html
http://www.testpark.cz/testy/chemie
https://mchzsjilove.webnode.cz/chemie/hry-nazvoslovi-a-znacky/

F - do 20.3.2020
do šk.sešitu:  Jaderná elektrárna - zařízení pro výrobu elektrické energie
otázku opsat, odpovědět :
1) jak se nazývá zařízení, ve kterém se trvale a kontrolovaněudržuje řetězová reakce?
2) urči počet nukleonů, protonů a neutronů v jádrech nuklidů:   
79196Au,    92235U,   49Be   (vysvětlivky: protonová čísla - 79, 92, 4)

ČJ, NJ - Prosím v tomto týdnu (do 20.3.2020) zasílat průběžně na e-mail: pavelkova@zsprobostov.cz, popř. pokud někdo zvládne do nasdílené složky "ČJ,NJ Příjmení" na OneDrive (v rámci Office 365), plnění vašich úkolů. Stačí pořídit fotky zápisů v sešitech nebo projektu (NJ). Děkuji J. P.

Z - do 20.3.
na OneDrive (office 365) jsem přidala výpisky ke stažení nebo opsání - nasdílená složka   "8 celá třída zeměpis" . V  případě dotazů pište na e-mail: spalova@zsprobostov.cz

M - práce na období od 18.3.- do úterý 24.3. (prodlouženo do neděle 29.3)
Vypracované a očíslované cvičení ofotit a zaslat na 
e-mail: tomasova@zsprobostov.cz
- zopakuj si násobení zlomků ze 7. třídy, (tj. Čitatel je nahoře, jmenovatel dole. Z každého čísla mohu udělat zlomak tak, že ho lomím jedničkou. Vždy pokrátím zlomky křížem než začnu zlomky násobit! Pokrátit znamená vydělit čitatele i jmenovatele stejným číslem. Až po pokrácení zlomků křížem, vynásobím: čitatel krát čitatel a jmenovatel krát jmenovatel.) - do ŠS nadpis: Rovnice se zlomky
- pak do ŠS modrý rámeček na str. 19 úplně dole (nová uč. str. 21) 
- str. 19 písmeno E Rovnice se zlomky prostudovat vzorový příklad i se zkouškou!!!
Zlomky z rovnice odstraníme tak, že všechny členy rovnice vynásobíme společným jmenovatem všech jmenovatelů, které vydíme v zadání (v tomto případě společným jmenovatel trojky a dvojky je šeštka, proto s ní vynásobíme všechny členy rovnice).
Ve třetím rádku jsme 16x na levé straně dostali tak, že jsme si nejprve představili ve druhém řádku, že násobíme šest jednin krát osm třetin, tím pádem jsme museli pokrátit křížem šestku a trojku, místo trojky jsme tedy pokrácením dostali jedničku (tedy jedniny a tím zmizí zlomek) a místo šestky jsme dostali dvojku tedy jsme pak už jen vynásobili 2.8x=16x. Stejným postupem dostaneme ve čtvrtém řádku 15x na pravé straně rovnice. (tak, že si představíme, že násobíme šest jednin krát pět polovin, šestku a dvojku pokrátime křížem, z dvojky je jednička a ze šestky se stává trojka, pak 3.5x=15x)
- 19/8 (21/8) do ŠS včetně zkoušek. Číslovat všechna cvičení!!!!
- 20/9 (22/9) do ŠS včetně zkoušek
- 20/10 (22/10) do ŠS včetně zkoušek
- 20/11 (22/11) do ŠS včetnš zkoušek
- str. 21 (25) z Úlohy na závěr,  jen úlohy č. 5, 6, 7, 8 sloupec A, B. U cvičení č. 7 nech výsledek rovnice ve zlomku, nezapomeň na zkoušky
Výukové zdroje k nové látce (rovnice se zlomky) níže.

Zeměpis  úkoly do 27.3.
1. Prac. list a výpisky - zde si můžete stáhnout pracovní list a výpisky vodstvo ČR, zároveň jsou uloženy i na OneDrive ve vaší nasdílené složce, kde lze pracovní list přímo vyplnit a  nemusí se nikam dál posílat
2. znát a umět ukázat na mapě všechny řeky, přehrady, rybníky z výpisků
3. pracovní sešit strana 34
do vaší složky na OneDrive( nebo na email, kdo neumí) do 27.3. poslat vyhotovený pracovní list a vyfocenou str. 34

Fyzika - do 20.03.2020
Vypracované
domácí úkoly posílejte na e-mail: klaskova@zsprobostov.cz
(zatím posláno pouze dva) nebo poslat do nasdílené složky "F8 a vaše příjmení" na OneDrive (v rámci office 365) 

M - Jeden ze zdrojů výkladu látky: Rovnice se zlomky
Přihlásit se do "Bakaláři" - v levém sloupci "Výuka" - pak "Výukové zdroje" - vybrat "Strom" (v oválu vpravo nahoře) - pak vybrat z "Výukové zdroje z předmětu":  "M- Matematika" - v levém sloupci "Rovnice"  - pak "Lineární rovnice" - pak v pravém sloup sjet na sedmnáctý soubor v pořadí pod sebou s názvem "Lineární rovnice se zlomky
(Pokud v horní liště ze záložky "Vše" překliknete na "Výklad látky", pak se Vám tento soubor objeví v pořadí jako patnáctý)
Další zdroje:
https://www.umimematiku.cz/cviceni-rovnice-se-zlomky
http://www.schs.cz/predmety/matematika/VY_42_INOVACE_AST_62.pdf    (pouze str.2)
https://www.youtube.com/watch?v=I7C-jOxMfdQ
https://www.e-matematika.cz/zakladni-skoly/rovnice/03-rovnice-se-zlomky-lehci-typy.php 
V případě jakéhokoli dotazu, napište na tomasova@zsprobostov.cz, uveďte stranu a číslo cvičení a já vám vysvětlím další postup nebo úpavu u daného příkladu.

ĆESKÝ JAZYK - období 23.3.-30.3.
JV - Souvětí souřadné a podřadné
Připomeň si pomocí videa druhy vedlejších vět, zkoušej si určovat během sledování. 
Ty, které ti dělaly problém, si napiš do školního sešitu.
https://www.youtube.com/watch?v=xrV3-HJGrtA – vedlejší věty
Projdi si následně rozbory souvětí, přepiš si věty z jednotlivých videí do sešitu a zkoušej si rozbory. Využij postupu i výkladu ve videích.
https://www.youtube.com/watch?v=n-e4EFkNCDA – rozbor souvětí
https://www.youtube.com/watch?v=_rFjIJkFyOs – rozbor souvětí 
https://www.youtube.com/watch?v=G40tsmC9qEw – rozbor souvětí 
https://www.youtube.com/watch?v=zcLApEvZXI0 – rozbor souvětí 
SL- Úvaha
Napiš mi do mailu pavelkova@zsprobostov úvahu
/ zamyšlení nad tím, jak ty sám / sama prožíváš období, kdy je v důsledku pandemie uzavřena škola. Jak se mění tvé hodnoty, postoje, na co myslíš, jak trávíš čas atd. Co se v tvém životě změnilo. Ovlivnila daná situace tvůj život?
LV- Česká literatura - 19. a 1. pol. 20. stol.
Zhlédni
postupně jednotlivá videa, ke každému autorovi / dílu si napiš do sešitu vždy v 5 bodech informace, které tě zaujaly, nebo které považuješ za důležité. V návaznosti na videa očekávejte krátký kvíz.
https://www.youtube.com/watch?v=UDEQsXg5g-Y – Karel Jaromír Erben
https://www.youtube.com/watch?v=ZweRs3Jk-Ss – Karel Havlíček Borovský
https://www.youtube.com/watch?v=sIyMPEy__kg – Karel Hynek Mácha – obecně
https://www.youtube.com/watch?v=BaAfJCagzh0 – K. H. Mácha Máj
 

NĚMECKÝ JAZYK - období 23.3.-30.3. Wetter
Z prvních dvou videí si vypiš do sešitu slovní zásobu k tématu počasí
(slovíčka, která se opakují stačí napsat jednou). Zároveň trénuj hlasitým opakováním výslovnost a snaž se základní slovní zásobu naučit. Třetí video je zaměřeno spíše na porozumění. Pusť si ho vícekrát (ideálně po procvičení slovní zásoby prvního a druhého videa). Snaž se pochytit co nejvíc informací.
https://www.youtube.com/watch?v=BwoKITTecio&t=20s – Wetter - slovíčka
https://www.youtube.com/watch?v=1Vrk13YeVns – Wetter - slovíčka
https://www.youtube.com/watch?v=K09knvYldj4  Wetter - anketa

SOUTĚŽ O PLUSÍKY
I v tomto období budeme pokračovat v získávání plusíků (za tři jednička do bakalářů). Pokud mi do 18:00 hod. pošlete na email fenclova@zsprobostov.cz svými slovy odpověď na soutěžní otázku, můžete získat odměnu ve formě plusíku. 

Soutěžní otázka: V jaké části dýchací soustavy vzniká hlas a jak vzniká?
K správnému řešení použij učebnici a nebo internet. Přeji hodně štěstí :)


M-v případě jakéhokoli dotazu, napište na tomasova@zsprobostov.cz, uveďte stranu a číslo cvičení a já vám vysvětlím další postup nebo úpavu u daného příkladu.
Např.
20/9 (22/9) a) společný jmenovatel je dvojka (jak hledám společného jmenovatele jesem popsala v textu nahoře u posledního zadání DÚ) , tou vynásobíme všechny členy rovnice na levé i pravé straně, tedy za napsaný příklad napiš /.2, od této dvojky si udělej pomocné šipky ke každému členu rovnice ať na některý nezapomeneš (tedy tři šipky od dvojky). Prvni šipka k výrazu ú lomeno 2 znamená, že ú lomeno 2 vynásobíš zlomkem dvě jedniny (ten společný jmenovatel, tedy dvojku za lomítkem si představuješ jako dvě jedniny), pokrátíš křížem obě dvojky a ze společného jmenovatele se ti stane jednička, a tou vynásobíč (v hlavě) čitatele, tedy 1.u = u
Druhá šipka k výrazu tři poloviny u, postupuj stejně jako u první šipky, pokrať křízem obě dvojky a dostaneš 1. 3 . u = 3u
Třetí šipka znamená vynásobit (v hlavě) 2 . 2 = 4
Na druhý řádek píšeš tedy: u = 3u + 4   rovnici dopočítej (vyjde - 2 a zkouky -1)
20/10 (22/10) a) společný jmenovatel je šestka, tou vynásobíš všechny členy rovnice, když pokrátíš křížem (na levé straně se ti trojka ve jmenovateli změnila na jedničku, tak ji už nepíšeme a tím zmizí i zlomek a zárovň společný jmenovatl se změnil na dvojku a tou tedy vynásobíme celý čitatel, v hlavě máme  2 . 1 . (x-1)   pak na druhý řádek píšeme jen:
2.(x-1) - 6 . 1 = 3.(x+1)
2x - 2  -  6        = 3x +3
2x - 8                = 3x +3
-8-3                   = 3x-2x
-11                    = x
po dosazení do zkoušek (musí vyjít -5)

M -  úkol do neděle 29.3. (pouze pro žáky osmé třídy)
​​​​​​Prosím všechny žáky, aby se spojili s třídní učitelkou prostřednictvím  školou přiděleného e-mailu, který jste obdrželi ve škole ve tvaru Jmeno.Prijmeni@zsprobostov.cz, a napsali z aplikace "Outlook" jen "Jsem tu" na adresu: Tomasova@zsprobostov.cz.
Postup pro přihlášení do školou přiděleného e-mailu:
Otevřete hlavní stranu naší školy, pak otevřete v pravo dole Office 365 a přihlašte se prostřednictvím adresy a hesla, které jste již obdrželi (proti podpisu na vytištěných lístcích). Pokud jste ztratili heslo, můžete požádat o nové zaslání paní ředitelku na e-mailu Langerova@zsprobostov.cz 

AJ - odkaz pro žáky a rodiče na projekt  www.jazyky-online.info
Možnost procvičování (dle úrovně 8.roč) na výše uvedeném odkazu. 

SOUTĚŽ
Dnes znova - velmi jednoduchá matematická úloha -  jedna správná odpověď znamená jedno plus, tři plus znamená velkou jedničku :) Tak kdo chce? Na email fenclova@zsprobostov.cz napiš do 18:00 odpověď na soutěžní otázku:

Soutěžní otázka: Na jaké oddělení do nemocnice bychom šli, pokud bychom zaznamenali problém s hlasivkami či hrtanem? (správná odpověď musí obsahovat latinské pojmenování oddělení, zkratku a český překlad ). 
K správnému řešení použij internet. Přeji hodně štěstí :)

Zeměpis úkoly na období od 29.3. - 3.4.
1. vytisknout nebo opsat výpisky Obyvatelstvo ČR - výpisky
2. pracovní sešit str. 35,36 -používej atlas (str. 18-19), učebnici (86-89) nebo výpisky

poslat: na mail tajenku, který ti vyjde v pracovním sešitě na str.36/cv. 2 do 3.4.


Salmondo  pro žáky 7. a 8. ročníku  ZŠ Proboštov –   
pro podporu kariérového poradenství - zdarma do konce školního roku 2019 / 2020.  
Jak se přihlásit:  
Na školní e-mail žáka dorazí pozvánka, přes kterou se do aplikace přihlásí a může s ní začít pracovat z počítače, tabletu nebo mobilu (potřeba je pouze připojení k Internetu)  
Žáci aplikací prochází samostatně pomocí připraveného průvodce. Výsledky je možné dále na jedno kliknutí sdílet výchovnému poradci, který je jednoduše může použít pro další poradenství (ať již distančně či po návratu do školy).  S čím Salmondo žákům pomůže?  
- Zjistí více o sobě - o své osobnosti, zájmech, silných str., motivaci nebo hodnotách.  
- Objeví, které obory, studijní směry a profese jim mohou dobře sedět.  
- Najdou potřebné informace o pracovních pozicích, školách a oborech.  
- Získají oporu pro plánování a udržení studijní motivace.  
Všechny výsledky zůstanou žákům přístupné i po konci školního roku a vypršení platnosti licence škole.                                                              Mgr. Jiřina  Klašková  

PROSBA O SPOLUPRÁCI
Vážení osmáci, věřím, že samostudium je pro mnohé náročné, ale bohužel musím podotknout, že za poslední tři týdny se mi dostaly do rukou práce pouze od šesti, sedmi žáků. Zbytek třídy nekomunikuje. Prosím ty, kteří se doposud neozvali, o zaslání prací na email fenclova@zsprobostov.cz (stačí fotografie hotových výpisků/pracovních listů). 
Pokud máte nějaký problém, neváhejte napsat, určitě poradím, nebo se domluvíme na náhradním termínu. Ale toto nekomunikování bohužel není dobrá cesta. Děkuji za pochopení. S pozdravem Mgr. Nikola Fenclová

Fyzika - do 03.04.
posílám odkaz na virtuální prohlídku jaderné elektrárny. Po prohlédnutí jednoduše zapište do sešitu jednotlivé části elektrárny a pošlete mi zápis.
https://www.svetenergie.cz/cz/elektrarny/jaderne-elektrarny/virtualni-prohlidky 
Fyzika do 09.04. (posílám s předstihem)
vypracujte referát na "obnovitelné a neobnovitelné zdroje energie" - definice(zdůvodnění) obou pojmů - charakteristika (co je co) - konkrétní příklady druhů zdrojů energie (mohou být i obrázky)   a pošlete mi zápis.


ČESKÝ JAZYK na období 30.3.-5.4. 2020
JV - Shoda přísudku s podmětem (Př s Po)
- připomeň si pravidla psaní shody Př s Po, udělej si zápis toho nejdůležitějšího do sešitu:
https://www.pravopisne.cz/2009/12/shoda-2/
- každý den si vyplň jedno cvičení, pravopis si vždy zdůvodni (řídíš se předchozími pravidly):
http://dum.zsamskrovi.cz/cj-vzor-vy_32_inovace_133
SL - Co se mi přihodilo pěkného
- do mailu mi napiš ze svého školního mailu nejméně 10 větami (samozřejmě můžeš více), co pěkného jsi v posedních dnech zažil(a), co pěkného se ti přihodilo, z čeho jsi měl(a) radost
- reakce typu: "Nic pěkného jsem nezažil." neuznám, vždy se člověk může radovat i z drobností, není nutné, aby měly  zážitky souvislost se školou

LV - Kvíz + Literatura 19. stol.
Všichni povinně vyplní kvíz na přiloženém odkazu, který navazuje na předchozí učivo a přiložené materiály. Bude na známky.
https://forms.gle/qVpHcqe3XNJ5XTxT7
Podívej se na film Kytice a zhlédni video se stručným výkladem o K. J. Erbenovi. V návaznosti na film bude následovat kvíz k ověření, jak jste byli při sledování pozorní.  
https://www.youtube.com/watch?v=g-En58ABacA – Kytice celý film
Zhlédni následující dvě videa a poznamenej si do sešitu stěžejní informace:
https://www.youtube.com/watch?v=IUMwZIDgZW8 ruchovci a lumírovci
https://www.youtube.com/watch?v=k8LN6MFakY4 – vývoj lit. v 2. pol. 19. stol.


NĚMECKÝ JAZYK na období 30.3.-5.4. 2020 Natur, Wetter (příroda, počasí) 
Udělej si vycházku do přírody, nafoť 15 snímků, na nichž budeš mít různé části přírody, přírodní útvary (květinu, strom, hory, les, potok, zvíře, ...), případně můžeš doplnit fotografiemi, které ukazují různé počasí (slunečno, zataženo, déšť...). Fotografie použij v prezentaci, kde pojmenuješ německy jednotlivé položky, neznámá slovíčka si dohledej. Úkol bude hodnocen.
Zašli prezentaci ze svého školního mailu na pavelkova@zsprobostov.cz, zdatnější mohou vložit do nasdílené složky ČJ,NJ Příjmení na OneDrive.
PROSÍM VŠECHNY, KTEŘÍ DOSUD NEODESLALI ÚVAHU A NÁHLEDY PRACÍ Z ČJ A NJ, ABY TAK UČINILI CO NEJDŘÍVE. TERMÍN BYL DO DNEŠKA - 30.3. DĚKUJI


M - úkoly do 1.4 -10.4 (z učebnice č.3 Kruh, kružnice, válec..) postupně do sešitu z geometrie:
- celý rámeček z kapitoly 1.1. Kružnice a kruh na str. 3, nadpisy jsou KRUŽNICE k(S:r) a KRUH K(S:r) včetně textu pod každým obrázkem
- celý rámeček str. 5 (7) PRŮMĚR KRUŽNICE
- celý rámeček str. 7 (nová 9nebo10) z kapitoly 1.2. Kružnice a přímka, který popisuje co to je SEČNA, TEČNA, VNĚJŠÍ PŘÍMKA, pod rámeček cvičení
- 8/1 (10/1) jen odpovědi
- 8/3 (11/3) 
- celý rámeček s názvem SEČNA A TĚTIVA str. 8 (nová str. 11nebo12) v obrázku barevně vyznač tětivu
- celý rámeček na str. 10 (12) Tečna kružnice je kolmá... a celý modrý pruh (který popisuje konstrukci nebo-li jak se rýsuje tečna) je hned pod rámečkem (budeš potřebovat pravítko s ryskou) - tečnu pečlivě narýsuj
- a na konec napiš do sešitu jen nový nadpis DÉKLA KRUHU a OBVOD KRUHU a podtrhni

 

INFORMACE K NOVÉMU ZÁKONU O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE  2019 / 2020


- JEDNOTNÁ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA - JPZ - (na maturitní obory) proběhne nejdříve 14 dnů ode dne obnovení osobní přítomnosti žáků ve školách
JPZ se skládá z písemného testu z ČJ(zůstává stejné)
- v 1.kole přijímacích zkoušek může každý uchazeč konat JPZ pouze jednou (nové)
- JPZ skládá uchazeč ve škole uvedené  na přihlášce v prvním pořadí
- JPZ vyhodnocuje, stejně jako dosud, Centrum
- zveřejnění výsledků přijímacího řízení - střední škola vyvěsí seznam přijatých uchazečů (uvedeni budou pod přiděleným registračním číslem) - nejpozději 8 kalendářních dnů od termínu JPZ - platí i pro školy s učebními obory
- standardní odvolání proti nepřijetí letos není přípustné - je nahrazeno novým rozhodnutím ředitele přijetí uchazečů na uvolněná místa pro naplnění kapacity školy
- ODEVZDÁNÍ ZÁPISOVÉHO LÍSTKU - do 5-ti PRACOVNÍCH DNŮ od zveřejnění výsledků  
- uchazeč může uplatnit ZÁPISOVÝ LÍSTEK opakovaně (pokud je přijat na základě nového rozhodnutí ředitele; pak nové rozhodnutí předloží ve škole, kam odevzdal zápisový lístek)  Mgr. Jiřina Klašková

DÚ - OFFICE 365 (do neděle 5.3.) Druhý úkol
Vzhledem k samostudiu začínáme rozšiřovat různé druhy práce, které nabízejí právě Office 365, je proto nutné, aby žáci ovládali základy. Minulý úkol spočíval v zaslání emailu, ve kterém mělo být pouze "Jsem tu". (kdo neučinil, nechť neprodleně učiní)
Dnešní úkol zní: Vyfoť výhled z okna a pošli fotku v příloze tohoto tvého školního mailu na adresu: Tomasova@zsprobostov.cz
Zvládnete-li toto zadání, můžete tímto způsobem posílat ze svých školních emailů práce pedagogům - stačí pouze ofotit sešit a poslat :) 


VYDAVATELSTVÍ TAKTIK - E-LEARNING ČJ A M ZDARMA
Sdílím touto cestou informaci ohledně uvolněného přístupu k e-learningu nakl. TAKTIK. Prosím všechny žáky o zaregistrování a následné využívání verze zdarma (do mailu pavelkova@zsprobostov.cz mi prosím do 5.4. potvrďte, že jste se zaregistrovali). Budu z těchto stránek zadávat doplňkově práci z ČJ, přihlášení je nutné! Kurzy jsou sice nazvané PŘIJÍMAČKY ČESKÉHO JAZYKA / Z MATEMATIKY 9 V POHODĚ, ale nenechte se mýlit. Jde o kompletní přehled učiva 2. stupně ZŠ. Ročník tedy nehraje roli. :)

NAHRAZUJE VÝKLAD UČIVA - SNADNÁ VÝUKA ŽÁKŮ Z DOMOVA - POSTUP JE SNADNÝ:     ZABERE 1 MINUTU
PŘÍSTUP K E-LEARNINGU: ZDE
- Klikněte na odkaz v tomto e-mailu.
- V pravém horním rohu kliknete na: "Vyzkoušet zdarma"
- Zaregistrujte se.
- V ten okamžik se Vám zpřístupní veškerý obsah.
- Přes tlačítko "Vyzkoušet zdarma" můžete začít s výukou.                                                                                 TAKTIK - UVOLNILI JSME ZDARMA kompletní e-learning - 100 HODIN VÝUKOVÝCH VIDEÍ               
Český jazyk a Matematika- Veškeré učivo druhého stupně. On-line výuková videa, opakování, cvičení, testy, hodnocení


ČESKÝ JAZYK - období 6.4.-10.4.2020
JV - Souvětí - na stránkách https://vpohode.cz/cs/ (TAKTIK - nutná předchozí registrace) Postup:  
- vpravo nahoře "Vyzkoušet zdarma" - "Přijímačky z českého jazyka 9 v pohodě" - (po kliknutí na obrázek a jeho otočení) "SPUSTIT DEMO"lekce 4.5 Souvětí
1) zhlédnout výkladové video
2) zpracovat si zápis do sešitu - pokud narazíš na něco, co jsi zapomněl(a), nebo nové informace
3) vyzkoušet si následné otázky a test 
4) po vyhodnocení lekce poslat screen závěrečné bodové tabulky  na mail pavelkova@zsprobostov.cz

SL – Úvaha
Zamysli se nad svými životními mezníky, čím byl pro tebe který rok tvého života přínosný, jaké jsi získal(a) dovednosti, co se ti přihodilo.
Vyplň PL
Můj život ve svíčkách. Pokud budeš mít málo místa, přepracuj na větší formát, můžeš i vybarvit nebo jinak výtvarně doplnit - každá práce navíc se cení. Úhlednost a čitelnost podmínkou!
Přikládám i příklad pro inspiraci:
Můj život ve svíčkách ukázka
Úkolem není ukázku opsat! Hotovou práci vlož do sdílené složky "ČJ,NJ Příjmení" na OneDrive a informuj mě mailem, že jsi úkol odevzdal(a), kdo nezvládne, zašle  formou přílohy ze svého školního mailu na pavelkova@zsprobostov.cz. Práce bude hodnocena!
LV – Tip na (pře)čtenou knihu
Staň se youtuberem
a natoč na video krátký "Tip na knížku, kterou čtu, nebo kterou jsem četl(a)" 
jednoduše představ knihu, pomůže ti následující video na odkazu níže, zaměř se na vzhled knihy (obálka knihy, ilustrace, členění kapitol apod.) a obsah knihy (žánr literatury, o čem kniha je, kdo je hrdinou příběhu, jaké má vlastnosti, jak autor téma zpracovává atd.) Práce bude hodnocena!
Video vlož do sdílené složky pojmenované "ČJ, NJ Příjmení" na OneDrive
a informuj mě mailem, že vkládáš úkol.           
UKÁZKA:   https://www.youtube.com/watch?v=ntQRv-TDl44


NĚMECKÝ JAZYK- období 6.4.-10.4.2020 Ostern - Velikonoce
1) Klikni na PL Ostern - Ostereier - Arbeitsblatt a vyber ta vajíčka, kde slovní zásoba souvisí s Velikonocemi (neznámá slovíčka si najdi ve slovníku, připiš si český překlad a nauč se je) - máš-li možnost vytisknout, založ si PL po vyplnění do desek. Pokud nemáš možnost tisku, vypiš si slovíčka do sešitu - včetně českého překladu.
2) Klikni na PL
Ostern - Bildwörterbuch - obrázky ti poradí, co znamenají slovíčka pojící se k Velikonocům, co nepoznáš, vyhledej ve slovníku, napiš si český překlad. Slovíčka se nauč. Kdo může tisknout, vytiskne a založí k materiálům z NJ, kdo nemá možnost tisku, nakreslí si obrázky (zjednodušeně) do sešitu a připíše slovíčko německy i česky.
3) Klikni na PL
: Bildbeschreibung - Frohe Ostern - Arbeitsblatt
v prvním cv. je úkolem napsat/říci, zda dané tvrzení popisuje 1., 2. nebo oba obrázky.
V druhém cv. je úkolem napsat/říci, zda je tvrzení (podle obrázků) pravdivé, nepravdivé, nebo nevíme.
Třetí cv. je zaměřeno na konverzaci na téma Ty a Velikonoce. (není povinné)
4)
Doplňková aktivita: (pro žáky, kteří mají tiskárnu)vytiskni si velikonoční pexeso Spiele im Deutschunterricht - memory - Ostern , ideálně podlep tvrdým papírem, rozstříhej a zahraj si s rodiči nebo sourozenci německé pexeso. Kdo nemá tiskárnu a chce si pexeso zahrát, může si ho vyrobit. 
Všechny zde uvedené materiály najdeš také ve sdílené složce "ČJ8, NJ8 Pavelková" na OneDrive

 

M - práce na období 10.4. -17.4.
-  nejprve si přečíst (text) a pak najít odpovědi v textu na str. 25 (27) v odstavci C Odpovědi od pramene - ...kolik je číslo "pí"? ....kdo a na kolik desetinných míst ho vypočítal? .....jak se mu také říká?
Do sešitu z geometrie pod nadpis DÉLKA KRUŽNICE a OBVOD KRUHU
- tabulku na str. 25 (27) náčrtky a vzorečky
- 26/1 (28/1) ke každému příkladu náčrtek tužkou, zápis, záps podtrhnou, pod zápis napsat vzoreček, dosadit do vzorce, výpočet, odpověď
- 26/2 (28/2)
- 26/3 A,B (28/3)
- 26/6
- tabulku na str. 27 (29) "Užitečné vztahy", pod tuto tabulku cvičení:
- 27/7 (29/7)
- 27/8 (29/8)
 

AJ - práce na období 5.4. - 30. 4.  - vypracovávat postupně (né najednou).
Do ŠS vždy piš před vypracované cvičení - číslo strany/číslo cvičení.
Do školního sešitu napiš nadpis: PRÁCE OD 5.4.2020, pak vypracuj:
a) SLOVÍČKA  (VOCABULARY):
z pracovního sešitu do školního sešitu vypsat (včetně nadpisů)naučit slovíčka str. 76/4 Heroes, A+B+C+D+Culture+Englis across the curriculum+Your project
b) GRAMATIKA (GRAMMAR):
- do školního sešitu zapsat celý text (z pracovního sešitu) včetně nadpisů str. 71/4 Heroes, str. 71/4.1, str. 71/4.2., str. 71/4.3
c) ČTENÍ A PSANÍ do ŠS  (READING AND WRITING)  z učebnice:
- učebnice str. 44 -  přečíst text Sir Bedivere and Excalibur a ddo školního sešitu vypracovat z učebnice 45/5 - napsat do ŠS celé věty.
- učebnice str. 46 přečíst text, do ŠS označ 47/3 a) odpovědi na věty 1-4 najdeš v textu (cvičení vypracuj až po zapsání gramatiky, tímto cvičením si ji procvičíš)
- učebnice str. 47  do ŠS označ 47/4 věty 1-10 dle prvního vzoru 
- do ŠS vypracuj z učeb. str. 48/1b) tabulku Complete the chart (slovíčka si přelož)
- do ŠS str. 48/1c) doplnit a zapsat celé věty 1-8
- přečti celý text na str. 50/1, pak do ŠS 51/4 a) zkompletuj věty 1-9 (najdeš je v přečteném textu)
- do ŠS 51/5 s) zapiš celý zkompletovaný dialog (věty najdeš v přečteném textu)
- přečti a přelož str. 52/Robin Hood, do ŠS 52/1b) odpověz na otázky 
- přečti a přelož celá text str. 53/1
-
do ŠS 54/4 - vyber správné přídavné jméno 1-8
- do ŠS 55/2 - přelož výrazy a doplň je dovět 1-5, věty
d) PRACOVNÍ SEŠIT - DOPLŇ ČITELNĚ VŠECHNA CVIČENÍ STR. 34-43 (VČETNĚ)


MALÝ (třetí) ÚKOL v Office 365:
Každý žák mi během 6.4. a 7.4. vloží na OneDrive do své složky, která se jmenuje "M,AJ,Fv-Příjmení Jméno" text ve Wordu - "Umím to". 
Pokud bude jakýkoli problém napiště mi z vašeho školního mailu (Outlooku) o tom informaci. Děkuji Tomášová
 

Zeměpis úkoly 6.4. - 17.4. 
1.  pracovní sešit str. 37
2. opiš nebo nalep do sešitu výpisky Sídla ČR
Poslat: PS str. 37 do 17.4.
 

PŘÍRODOPIS - DÚ
Chtěla jsem, abyste využili minulý týden na dokončení úkolů, které vám chybí. Bohužel od některých se mi stále nedostalo a myslím si, že tři týdny je dost dlouhá doba (spolu s emaily a statusy, ve kterých jsem několikrát prosila o odevzdání). Neodevzdané práce tedy k dnešnímu dni (6.4.2020) hodnotím jako "nesplněné".
ÚKOL NA TENTO TÝDEN: Měli jste se průběžně učit oběhovou soustavu (ve středu 8.4.2020 dám sem odkaz na jednoduchý online test - oběhová soustava, který je povinný pro každého). Na vyplnění budete mít celou středu.


M - ÚKOL od 10.4.-17.4 užitečné odkazy
odkaz zkopíruj do svého vyhledávače a najdi učivo podle třídy nebo podle tvého věku, shlédni vysvětlní vysvětlení látky a procvičuj:
- finanční gramotnost: https://www.zlatka.in/cs/
- matematiku, fyziku, chemii: https://isibalo.com/
- matematiku i čj: learntube.cz
- matematiku polopatě: matematika.cz
- matematiku : www.matika.in
- matematiku: www.onlinecviceni.cz
- matematiku: www.opicimatika.cz/
- matematiku: www.umimematiku.cz
- matematiku skolaposkole.cz/matematika-zs


M - úkol (čtvrtý)- v Office 365 na období 14. 4 -17.4 - zkopíruj odkaz, vlož ho do vyhledávače a odpověz na 4 krátké otázky v aplikaci Forms (celé zabere 5 minut) 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=-8gICkveSkardTdxjQP9a3HvLicrrIFCivsDRPPusyVUME9SUEdGNE85RFdPTUQxRk5GMUNHSk83Vy4u


ČJ8 - na období 14. 4.-17. 4. 2020
JV – Souvětí souřadné a podřadné - projít si videa, všechny rozbory zpracovat do sešitu
https://www.youtube.com/watch?v=S9fUUfAdI8U - rozbor souvětí 1
https://www.youtube.com/watch?v=PEaELEtucbg – rozbor souvětí 7
https://www.youtube.com/watch?v=zcLApEvZXI0&t=105s – rozbor souvětí 4
https://www.youtube.com/watch?v=dk10kUzUtY8 – rozbor souvětí 13
SL- Úvaha
uč.- Zpracovat do sešitu modré tabulky: str. 130 – 132 (jsou 3)
132/3a – do sešitu napiš dvojice antonym, která k sobě patří + 133/4 – postupuj podle zadání ve cv., do tabulky vypisuj slova, ne čísla!

LV – Májovci, Jan Neruda
http://www.interdact.cz/download/PDF%20I-2/15.pdf - prezentace, vypsat jen stěžejní informace
https://www.youtube.com/watch?v=KVPoJmsHEN0 Jan Neruda – Povídky malostranské – vypsat několik informací
https://www.youtube.com/watch?v=GeSN2QXKb78 povídka Doktor Kazisvět
Pěti větami charakterizuj doktora Kazisvěta, napiš, proč se povídka jmenuje Doktor Kazisvět. (zpracuj do sešitu)


NJ8 - na období 14. 4.-17. 4. 2020 Zvířata - Tiere
PL – Tiere und Menschen (ISL) (klikni na aktivní odkaz)
Máš-li možnost, vytiskni si přiložený materiál (pokud ne, slovíčka si vypiš do sešitu), projdi si úvodní slovní zásobu, nauč se názvy zvířat, slovesa si přelož do češtiny (pokud je neznáš) a v následujících cvičeních trénuj věty, co (ne)umí zvířata, co (ne)umíš ty
- napiš do sešitu 3 věty - co umíš, 3 věty - co neumíš, 3 věty – co umí a 3 věty – co neumí tvé zvíře (domácí mazlíček – napiš, o jaké zvíře se jedná), pokud nemáš doma žádné zvíře, napiš o svém oblíbeném zvířeti – využij slovní zásobu z PL

PL – Rätselecke (ISL) (klikni na aktivní odkaz)
- na PL si přečti krátké charakteristiky zvířat, slovíčka, která ti brání v porozumění textu, si přelož a ke každému textu napiš číslo obrázku zvířete, kterého se text týká

- oba materiály najdeš také ve složce ČJ8, NJ8 Pavelková na OneDrive v podsložce Materiály NJ


DĚJEPIS
Na tento týden mám pro vás jediný úkol. Vyznat se ve svých zápiscích a v učebnici. Ve čtvrtek 16.4.2020 bude následovat online test na velkou francouzskou revoluci, při jeho vypracování budete moci s těmito prameny pracovat.
Jak se na test dostanu? Ve čtvrtek ráno sem bude vložen odkaz, na který stačí kliknout. Vzhledem k tomu, že to bude test přes office, není potřeba se na něj přihlašovat, psát jméno atd. Stačí jen kliknout, vyplnit, odeslat. 
Je to na známky? Ano, proto prosím všechny, aby byly ve střehu a test vyplnili. 
TEST BUDE K MÁNÍ OPĚT DO PŮLNOCI, POTÉ BUDE ODKAZ SMAZÁN.

ONLINE TESTÍK Z DĚJEPISU - AKTIVNÍ POUZE DO ČTVRTEČNÍ PŮLNOCI
Tak a máme to tady...bude to opět jednoduché, bude to rychlé a bude to bezbolestné :D

Co udělat, abych uspěl? Klikni na odkaz na konci tohoto příspěvku, vyplň test a dej odeslat.
Mám se někam přihlašovat a psát své jméno? Ne, je to přes Office 365, vše už je hotové. Stačí jen vyplnit a odeslat.
Jak se dozvím výsledek? V pátek během dne v bakalářích přibude známka s tématem VFR (KR). O zpětnou vazbu k testu (rozbor chybných odpovědí) mi neváhejte napsat email. Určitě pošlu k nahlédnutí :)
PŘEJI HODNĚ ŠTĚSTÍ A JAKO BONUS K TESTU POSKYTUJI JEDNU RADU HNED NA ÚVOD: POKUD V NĚČEM TÁPETE, VYUŽIJTE NA POMOC SEŠIT I UČEBNICI. NENÍ HLAVNÍ MÍT VŠE V HLAVĚ, ALE DŮLEŽITÉ JE TAKÉ TO, ŽE VÍTE, KDE SI ODPOVĚĎ NAJÍT.

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=-8gICkveSkardTdxjQP9axea6pg6YRVOkg7wwqUien9UMjVPS1QyU1BMNFhOUU5HWTRXM08zTUlZRS4u


Fyzika do 24.04.2020
Každý žák má ve školním e-mailu poslané schéma jaderné a tepelné elektrárny. Úkol:
1) Podle obrázku porovnej přeměny energie v jaderné elektrárně a v tepelné elektrárně. 
2) Jaké výhody a nevýhody má jaderná elektrárna v porovnání s tepelnou elektrárnou.
3) Obrázek vytiskni a nalep do školního sešitu nebo jednoduše překresli (i s popisem částí elektrárny).
Vypracované domácí úkoly posílejte na e-mail: klaskova@zsprobostov.cz
nebo do nasdílené složky "F8 a vaše příjmení" na OneDrive (v rámci office 365)
 

PŘIPOMENUTÍ   - projekt SALMONDO - pomoc při budoucí volbě povolání;
dne 28.03.2020
 odeslána pozvánka žákům na školní e-mail, dosud se 9 žáků nezapojilo. Prosím o vyzkoušení. Klašková


ČJ8 na období 20.4.-24.4.2020
TEST na JV – Souvětí souřadné a podřadné – FORMS - vyplň kvíz na přiloženém odkazu a odešli:  https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=-8gICkveSkardTdxjQP9a3_bSVBigrBGpV30SxvKlvVUOEJFTUZRS1c0S0ZWSzdDSUhETk9MVzlXSy4u
JV- Interpunkce ve větě jednoduché a v souvětí I.

- uč. str. 55 – Zpracovat do ŠS obě tabulky – vypsat jen podstatné, k pojmům uvést vždy 1 příklad
+ 55/1 – do ŠS – 4 řádky cvičení (končíš začátkem 5. řádku slovem „knihu“)
55/2 – do ŠS – 7 vět (končíš slovem Egypta) – doplň interpunkci a podle tabulky urči, co čárky oddělují (zapiš vždy za větu do závorky)

SL- Úvaha
uč. 134/8 – úkoly a), b), c)   do sešitu + úkol ve žlutém rámečku pod úkolem d), tj. Seřaď osobnosti podle toho…
LV- Konec 19. stol. v české literatuře
https://www.youtube.com/watch?v=HhFIRlJic64  - česká moderna
- zhlédni video, zpracuj si zápis do sešitu, napiš, co měla v programu česká moderna, uveď také nové směry v literatuře na konci 19. st. a čím se vyznačovaly


NJ8  na období 20.4.-24.4.2020
Tiere – zvířata

PL – Zootierepopis obrázku, přeložit , naučit se věty, umět jednoduše popsat zvíře nebo o něm něco sdělit
PL – Logisches Spiel – Haustiere, zjisti komu patří jaké zvíře a jak zvíře vypadá
- nová slovíčka se nauč, opakuj si slovní zásobu z min. týdne


Zeměpis na období od 20.4. - 24.4. 
- vytiskni si nebo si stručně vypiš do sešitu témaPraha - výpisky
- pracovní sešit strana 44+45 ( používaj atlas str. 16-17)

pošli: Pracovní sešit str. 45 do 24.4.
 

M- práce na období 20.4.-24.4. otevřít  v učebnici kapitolu 1.6. Obsah kruhu
- do sešitu nadpis OBSAH RUHU , pod nadpis celý rámeček na str. 29 (32) - OBSAH KRUHU
Vzoreček pro obsah (i obvod) kruhu naučit zpaměti.
- pod rámeček vypracuj cvičení 30/1 a  30/4 (nová učebnice str. 33/1,4)
- pod tato cvičení vypracuj barevný rámeček "Užitečné vzahy"

 

Třídní záležitosti: - úkol na pondělí a úterý (20.-21.4)
- zhlédnout video v odkaze, držet se pokynů a pak do chatu Teamsů mi napsat: "Jsem tu"
https://www.youtube.com/watch?v=VznvEOSGn5w
 

DÚ PŘÍRODOPIS – datum odevzdání 26.4.2020
Bohužel situace se nemění a je potřeba v přírodopise pokračovat. V příloze pod tímto článkem máte výpisky na téma TRÁVICÍ SOUSTAVA. Kdo nemá možnost si výpisky vytisknout, může si je opsat do sešitu nebo vyzvednout od zítra (středy) vytištěné ve škole u paní hospodářky (stačí zazvonit a požádat).
Vaším dalším úkolem bude sepsat vaše stravování v průběhu dvou dnů. Dny si vyberte, které chcete. Každý den začne časem, kdy jste vstávali. Od té doby budete průběžně zapisovat všechno, co jste snědli, vypili (např.: 14:00 – oplatka Tatranka, 15:30 – brambůrky Lays Strong, 15:35 – sklenička Mirindy…) Každý den bude končit časem, kdy jste šli spát. Po dvou dnech vašeho zaznamenávání zkuste pár větami napsat, jak si myslíte, že se stravujete, pochvalte se za to, co děláte správně…nebojte se přiznat, v čem hřešíte :D  Děláme to všichni.
Pozn.: Nepotřebuji ukázkový jídelníček, chtěla bych ten váš :)
TRÁVICÍ SOUSTAVA - VÝPISKY.odt (363.44 kB)
 

Zeměpis na období 27.4.- 30.4.
Středočeský a jihočeský kraj
https://www.youtube.com/watch?v=-Yf3AKin5jo
https://www.youtube.com/watch?v=4JS3YdhdtY4
Pracovní sešit  str. 46 + 47 poslat do 30.4.


ČJ8 na období 27.4.-30.4. 2020
JV – Zvláštnosti větné stavby
uč. 45/1 – v prvních 5 větách vyhledej vsuvky a vypiš je do sešitu pod sebe – označ str. a číslo cv., připiš heslo VSUVKY
uč. 46/1 (nahoře) – vypiš prvních 5 vět pod sebe, doplň čárky a podtrhni samostatný větný člen – cv. v ŠS řádně označ a nadepiš
uč. 46/1 (dole) – vypiš pod sebe 7 vět, doplň čárky, podtrhej oslovení – cv. v ŠS označ a nadepiš
uč. 48 – zpracuj do ŠS modrou tabulku Přímá a nepřímá řeč

SL- Úvaha
Ukázka „O závisti“
uč. 133-134/7a, b, c (uveď i zdroj), e (pouze vyhledej a napiš dle zadání – nezapomeň na zdroj)
+ 3 úkoly označené „D“ ve žlutých pruzích pod otázkami k textu

LV – Literatura konce 19. a zač. 20. stol. – Jakub Deml
Zhlédni obě videa a zpracuj si zápis do sešitu – vypiš pouze podstatné informace o autorovi
https://www.youtube.com/watch?v=FOu8Mn5RYOo
https://www.youtube.com/watch?v=MBqYtTx2fnQ
- přečti si ukázky z děl J. Demla
https://www.deml.cz/moji-pratele
https://www.deml.cz/me-svedectvi-o-otokaru-brezinovi
 

NJ8 na období 27.4.-30.4. 2020
Tiere
PL – Mein Haustierporozumění textu – přečti si text, neznámá slovíčka si přelož (můžeš vpisovat do PL, nebo si vypiš do sešitu), odpověz na otázky pod textem.
PL – Tierlaute – Tiere im Plural jak dělají zvířata, jaké vydávají zvuky (přelož si slovesa př. summen – bzučet, nauč se je, v dalším sloupci jsou citoslovce, zvuky, které zvířata vydávají)
Nauč se jednotné a množné číslo pojmenování zvířat. (Singular = j. č., Plural = mn. č.) Jednotné číslo se uč se členem (der, die, das)

 

M - práce na období 27.4. -30.4.
do sešitu nadpis: VÁLEC, pod nadpis celý rámeček na str. 34 (37), který popisuje válec.
Náčrtek válce natrénuj podle postupu na str. 36(38) "Kreslíme válec". Trénování načrtávání
válce (tužkou) na zvláštním papíře (ne do sešitu)mi ofoťte a zašlete zvlášť, ať vidím, kolikrát jste trénovali, do předmětu napište: Trénování náčrtku válce.
- do sešitu pod rámečk napiš aspoň pět předmětů, které mají přibližně tvar válce (třeba i dutého)
- pod vypsané předměty vypracuj cvičení 35/3 (38/3), pokud je uveden na obrázku průměr, d nezapomeňte ho dělit 2, abyste dosatali poloměr r.
- pod toto cvičení pečlivě vypracuj rámeček s názvem SÍŤ VÁLCE , na str. 36(38-9)

TZ - žákům, kteří splnili úkoly v Office 365 a přihásili se v aplikaci Teams, (dle videa v předešlých úkolech), jsem poslala další informace ohledně schůzky do školního mailu.
Tomášová tř. uč.
 

DÚ PŘÍRODOPIS - do 3.5.2020
- zhlédnout výukové video https://www.youtube.com/watch?v=Oq2pjtC73ts 
- do sešitu nadpis VYLUČOVACÍ SOUSTAVA - vypsat výpisky (nemusíte provádět žádné nákresy, které jsou ve videu užívané, stačí vždy jen nadpis a odrážka). Provedené výpisky vyfotit a zaslat na email nebo vložit do složek. 


SDĚLENÍ PRO ŽÁKY A RODIČE
Vzhledem k nastalé situaci  prosíme, aby si děti ze školy odnesly veškeré osobní věci v šatně a ve třídách (úbory na TV, přezůvky, další oblečení atd…). Abychom dodrželi daná nařízení a děti se nescházely na pozemku a v okolí školy ve větších skupinách, stanovili jsme dobu, ve které mohou žáci jednotlivých tříd přijít pro své věci. Prosíme o dodržování termínů a hygienických zásad (rouška):
Úterý 5.5.2020 od10:30- 12:00 VIII.třída

TZ - Třídní záležitosti: (29.4) 
žádám žáky, kteří neragovali na úkol z 20.4.  (neshlédli video a nepřihlášili se do Chatu v Teams dle pokynu v úkolu), aby mi mailem napsali PROČ nebo JAKÝ MAJÍ TECHNICKÝ PROBLÉM. Tomášová tř. uč.

 

ČJ8 na období 4.5. – 7.5.2020
JV – Řeč přímá a nepřímá
1) Na základě videa si připomeň zásady zápisu přímé řeči. Věty z výkladu si napiš do sešitu. Připiš si vždy schéma postavení věty uvozovací a přímé řeči.  
https://www.youtube.com/watch?v=tcWwVq4sfEo
2) Na následujících dvou odkazech vyplň online diktáty, po vyplnění vždy zhotov screeny a zašli výsledek na můj mail.
https://www.umimecesky.cz/diktat-prima-rec-2-uroven/187 - Hurvínek skloňuje - přímá řeč
https://www.umimecesky.cz/diktat-prima-rec-2-uroven/153 - Hluchá řeznice - přímá řeč
SL – Úvaha
Zpracuj písemně všechny úkoly na pracovním listě. K bodu f) napiš svůj názor (je jasné, že nebudeš diskutovat ve třídě).
LV – Avantgarda
Z videa si zapiš do sešitu, čím byla specifická avantgarda – jak v malířském umění, tak v literatuře, vypiš si moderní umělecké směry a stručně charakterizuj, v čem spočívala jejich výjimečnost.

https://www.youtube.com/watch?v=r92tZNi780Q
G. Apollinaire - Pásmo
Po zhlédnutí videa zpracuj zápis do sešitu. Uveď zmíněné názvy Apollinairových děl. Vysvětli pojem kaligram. Napiš několik základních informací o Pásmu. 
https://www.youtube.com/watch?v=GP-ZcnbkYAg


NJ8 na období 4.5. – 7.5.2020
Einkaufen – Nákupy
Během týdne si vypiš 2 oddíly slovíček 8. lekce – začni se je učit (uč. 122-123)
Pusť si video a do sešitu si napiš, které obchody byly ve videu zmíněny (nezapomeň na členy!) – připiš si k nim český překlad (pokud nemáme podobný typ obchodu, stručně jej popiš)

https://www.youtube.com/watch?v=2kfkQN3_rNM&list=PLk1fjOl39-53yooogv6RaJAK29mx7nz1d
Není nutné porozumět každému slovu ve videu, snaž se sledovat klíčová slova a naposlouchej si výslovnost.


Zeměpis období do 7.5.
Pracovní sešit str. 48 a 49

M - úkol na období 4.5.-7.5. do sešitu nadpis POVRCH VÁLCE pod nadpis celou
- tabulku s názvem POVRCH VÁLCE v kapitole 2.2 (porozumět vzorečkům - pomohu vysvětlit v konzultačních hodinách dle rozpisu v Teams)
- 39/1 jen tři výpočty (bez náčrtků, ty jsou v učebnici), výsledky podtrhni 2x
- 39/2 (42/2) A, B - u každého příkladu: náčrtek, zápis známých údajů podtrhni, pod to napiš vzoreček (doporučuji ten prostřední), dosaď do vzorečku, vypočítej, napiš odpověď.

Fyzika do 12.05.

Vyplňte formulář obnovitelné a neobnovitelné zdroje energie:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=-8gICkveSkardTdxjQP9a-nnX3vVgDFBlNKKXbwZGmRUOTBRN0tRNkRXV1JIR1RCT1JHOFNYS1RFNC4u

VYZVEDÁVÁNÍ VĚCÍ

Ve škole jsou stále některé věci, které náleží žákům osmé třídy a je nutné si je odnést. Chválím žáky, kteří si pro své přezůvky a oblečení již přišli 😊👍. 

Poslední termín pro vyzvednutí - pondělí 11.5. od 9:00 - 12:00 hod. CHOĎTE PROSÍM HLAVNÍM VCHODEM, POKUD DOLE NEBUDE SLUŽBA, ZVOŇTE PROSÍM NA SBOROVNU.

 

ČJ8 na období 11.5. – 15.5.2020
JV – Obecné poučení o jazyce
1) uč. str. 101 a 104 – zpracuj modré tabulky do sešitu – Rozdělení jazyků v Evropě + Slovanské jazyky
2) Zhlédni následující videa:

https://www.youtube.com/watch?v=jDrroyFT_Ds  - 5 nejtěžších jazyků světa
https://www.youtube.com/watch?v=F2gwrF38AXo - Slovanské jazyky
https://www.youtube.com/watch?v=Axxzw_nDyHE - Slovenština, ruština
https://www.youtube.com/watch?v=S2-ZA4xkYaU  - něco pro pobavení – aneb jak imitovat cizí jazyky
SL – Funkční styly
1) uč. str. 147 dolní modrá tabulka – zpracuj do sešitu
2) Ke každému z uvedených funkčních stylů vyhledej 1 vhodnou ukázku v dostupných zdrojích. POZOR, cílem úkolu není najít prezentace zaměřené na funkční styly a z nich "vytáhnout" ukázky, ale najít izolované texty, které dokážete k danému funkčnímu stylu přiřadit na základě získaných poznatků. Pokud budou ukázky čerpány z výše uvedených zdrojů, práce nebude uznána.
(pokud bude ukázka tištěná, nezapomeň na náležitosti uvádění pramenů, v případě odkazu na internetu je nutné, aby byl cílený na konkrétní text a ne vyhledávač, práci můžeš pojmout i formou prezentace, do níž vložíš ukázky a následně i prameny, z nichž bylo čerpáno)

LV – Proletářská poezie a poetismus
1) V návaznosti na minulý výklad k avantgardě a moderním uměleckým stylům si připomeň, co znamená slovo kaligram. Jak vypadá (na ukázku přikládám několik ukázek). Vytvoř vlastní kaligram zvlášť na nelinkovaný papír a pošli jej dobře nafocený, aby byl čitelný a zřetelný. Pozor, text by měl korespondovat (být obsahově sladěn) s obrazcem. Nemusí se rýmovat. Jde o vyjádření obsahu grafickou formou. Můžeš si pohrát s velikostí a tvary písmen, barvami…Fantazii se meze nekladou. Nikoho nekopíruj, vytvoř vlastní práci. Plagiáty neuznám. UKÁZKY KALIGRAMŮ

2) Zhlédni další videa a zpracuj zápis do sešitu:
https://www.youtube.com/watch?v=FUoysecYkek  - proletářská poezie – Devětsil
https://www.youtube.com/watch?v=B-iN2quJYsA  - poetismus (pozor, do videa se vloudila chyba, na fotce není Konstantin Biebl)

 

NJ8 na období 11.5. – 15.5.2020
Einkaufen
Zhlédni 1. video a odpověz celými větami na následující otázky:
https://www.youtube.com/watch?v=M6e0-meM95k
1) Was kauft die Frau alles ein? (Schreib auch die Menge – wieviel Stück, Kg …)
2) Was kostet 1 Kg Äpfel?
3) Welches Obst möchte die Frau kaufen, aber es gibt leider nicht?
4) Was kostet der ganze Einkauf? (Wieviel bezahlt sie?)

Zhlédni 2. video a odpověz celými větami na následující otázky: 
https://www.youtube.com/watch?v=h027f6iNKTM
1) Was bekommt man für eine Dose?
2) Was kauft die Frau zuerst?
3) Welches Obst kauft oder nennt die Frau?
4) Welche Getänke kauft die Frau?

 

Zeměpis na období do 15.5.
vyplň pracovní list Ústecký kraj , máš ho k dispozici i ve své složce na OneDrive, kde ho můžeš rovnou vyplnit. 
poslat: PL do 15.5.

 

M - úkol na období 11.5.-15.5. do sešitu nadpis OBJEM VÁLCE pod nadpis celou
- rámeček s názvem OBJEM VÁLCE v kapitole 2.3 (porozumět vzorečku a naučit se ho)
pod rámeček vypracuj cvičení:
- 42 (45)/1 u obou příkladu údělej tužkou náčrtek a vepiš zadané údaje, vedle náčrtku udělej zápis (to znamená opiš zadané veličiny s jejich údaji), zápis podtrhni, pod zápis vždy napiš vzoreček (tím si ho i zapamatuješ), pod to do něj dosaď čísla, vypočítej a nezapomeň na odpověď (pozor v příkladu b) musíš převést výsledek na cm krychlové).
- 42/2 (45/2) vše jako v předešlém civčení (náčrtek, zápis, vzoreček, výpočet, odpověď)
 

 AJ - práce na období 11.5. - 29. 5.  - vypracovávat postupně (né najednou).
ŠKOLNÍ I PRACOVNÍ SEŠITY BUDU VYBÍRAT.
Do ŠS vždy piš před vypracované cvičení - číslo strany/číslo cvičení.
Do školního sešitu napiš nadpis: PRÁCE OD 11.5.2020, pak vypracuj:
a) SLOVÍČKA  (VOCABULARY)
:
z pracovního sešitu do školního sešitu vypsat (včetně nadpisů)naučit slovíčka
str. 76-77 celou kapitolu 5 Our environment
b) GRAMATIKA (GRAMMAR): nejdříve přečíst na str. 72 celou kapitolu 5.1
- do školního sešitu zapsat (z pracovního sešitu) nadpis: TRPNÝ ROD, pod něj opsat na  str. 72/5.1 jen písmenko c).
Pod to vypracovat všechny rámečky všetně nadpisů ze str. 72/5.2 až po rámeček 5.13
c) PRACOVNÍ SEŠIT - DOPLŇ ČITELNĚ VŠECHNA CVIČENÍ STR. 44-53, nezapomeň, že k některým cvičením musíš nejprve přečíst a přeložit text, který je v této kapitole 5 v učebnici.

DÚ PŘÍRODOPIS - MINIPROJEKT - SMYSLY
Budete zpracovávat nástěnou koláž na Vámi zvolené téma z nabídky.

- formát A3 a větší (velikost nechám na vás, minimální je A3 - dva slepené bílé kancelářské papíry)
- téma si vybere každý sám. Možnosti: ZRAK, SLUCH, HMAT, ČICH, CHUŤ, KŮŽE
- grafické zpracování promyslet - nutno obrázky (kreslené nebo tištěné), pokud někdo nemá možnost tisku, můžeme se domluvit, že po zaslání vytisknu a bude možné vyzvednout ve škole)

Např.: Vyberu si téma zrak - mohu doprostřed papíru udělat ozdobný nadpis zrak, od toho mohu vést šipky a uvádět určité informace - jako třeba stavba oka, k další šipce zajímavosti zraku, k další šipce poškození zraku, k další šipce barevné varianty oka atd...nebo doprostřed velký obrázek oka a kolem v bublinách další informace. Čerpat můžete z učebnice, z internetu z encyklopedií. 

Nejde mi o to, abyste vypisovali pouhé fráze z učebnice, ale aby projekt byl komplexní. Dejte prosím vašemu miniprojektu péči, hledejte na internetu zajimavosti, různé věci s daným smyslem spojené - husí kůže, znaková řeč, písmo pro slepé atd... Budete mít na to 14 dní (datum odevzdání 24.5.). Odbyté práce budu vracet pouze jednou, poté budu náležitě hodnotit jako ostatní.  Známka bude zanesena do bakalářů. Pokud byste měli nějaké dotazy, můžete mi napsat email a nebo se můžeme kontaktovat přes Teams.
 

Fyzika do 22.05.2020

v rámci Office 365 je nasdílen (ve složce  "F8 a vaše příjmení") pracovní list "Zdroj zvuku, šíření zvuku" (nejlépe vytisknout, nalepit do školního sešitu)  dle učebnice  doplnit, spojit správné odpovědi. Vypracuj písemně cvičení. 

         Vytištěný pracovní list (do 22.05. 2020) je možné vyzvednout ve vstupu do hlavní budovy.

 

ČJ8 na období 18.5.- 22.5.2020

JV – Obecné výklady o jazyce

1) Útvary českého jazyka – uč. 106 – modrá tabulka – proveď zápis, důležité údaje podtrhej

2) Projdi si následující kvízy zaměřené na jednotlivé útvary jazyka, otestuj své znalosti a do sešitu si z každého kvízu vypiš alespoň 3 slova s vysvětlením, co znamenají. Nezapomeň připsat, z kterého kvízu slova pocházejí.

a) https://www.cnews.cz/kviz-rozumite-reci-teenageru-internetu/ - řeč teenagerů - slang– kvíz

b) https://www.idnes.cz/zpravy/vyznate-se-ve-vezenskem-argotu.Q170110_191201_zpravodaj_cen - vězeňský argot - kvíz

c) https://liberec.rozhlas.cz/kviz-jste-odbornici-na-krkonosske-nareci-7532387 - krkonošské nářečí - kvíz

d) https://www.idnes.cz/brno/hokna-fedry-curina-jak-rozumite-brnenskemu-hantecu.Q180911_153028_brnoh_jan - brněnský

hantec – kvíz

e) https://zena-in.cz/kviz/kviz-valasskeho-nareci-budete-mu-rozumet/odpovedi/6976 - valašské nářečí - kvíz

f) https://budejovice.rozhlas.cz/pikador-a-lokac-znate-jihoceska-slova-vyzkousejte-nas-kviz-7052306 - jihočeské nářečí - kvíz

SL – Funkční styly

Vyplň kvíz a odešli nejpozději do 21. 5. (16 hod.).  

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=-8gICkveSkardTdxjQP9a3_bSVBigrBGpV30SxvKlvVUNDhDWkxCWUU4Nk1HRVUxWjJEVzZGOTBKMy4u

LV – Vítězslav Nezval, František Halas

1) Zhlédni videa, ke každému si zpracuj zápisy:

https://www.youtube.com/watch?v=DXLcJfdkVsY – V. Nezval – Edison

https://www.youtube.com/watch?v=oVBfRb8nEus – F. Halas - Sépie

2) Napiš stručně o knize, kterou právě čteš. Nezapomeň na základní bibliografické údaje o knize.

3) Vytvoř originální fotografii na téma „Já a kniha“. Můžeš si najít své oblíbené nebo naopak netradiční místo ke čtení, můžeš být v libovolné pozici, můžeš sladit název knihy s prostředím, oblečením, námětem fotky. Pro inspiraci připojuji několik obrázků. Není však cílem je napodobit, ale vymyslet něco neotřelého, osobitého. UKÁZKY FOTEK

 

NJ8 na období 18.5.- 22.5.2020
Einkaufen
PL- Einkaufen I. – V pracovním listu si pročti všechny texty, neznámá slovíčka si přelož. Do dolní části napiš ve větách, ve kterých obchodech ženy nakupují.
PL – Einkaufen II.– Seřaď jednotlivé činnosti, jak jdou popořadě. Pořadí zapiš čitelně pod text do tabulky.

 

Zeměpis do 21.5.
1. vyplň a pošli kvíz (Ústecký kraj) na přiloženém odkazu -odkaz platí do 21.5. (včetně) poté odkaz slouží ke kontrole tvých odpovědí
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=-8gICkveSkardTdxjQP9a1J3AREwwnZImYgYWzyz8nRUN1RBQzlVM1NYWjRUTFUxNVNUV1BSQTFKRy4u
2. pracovní sešit str. 51 - Liberecký kraj (neposílat)


M8 - úkol na období 18.5.-22.5.2020
a) nejdříve 1x shlédnout video v přiloženém odkazu (trvá 3,5 minuty),
b) připravite si ŠS a rýsovací pomůcky (je potřeba, kružítko, úhloměr, pravítko, tužka)
c) při druhém sledování učiníte zápis (včetně rýsování) do ŠS přesně podle instrukcí ve videu:
https://www.youtube.com/watch?v=ZPjBdT3-nvk
(pro kontrolu porozumění tématu - můžete prostudovat kapitolu 1.4. v učebnici)

 

ČJ8 na období 25.5.- 29.5.2020
JV – Skladba
1) Na e-learningových stránkách TAKTIKU  -
https://vpohode.cz/cs/ - si připomeň učivo o větných členech v kapitole 4.3.
Informace, které jsou pro tebe nové, nebo jsi je už zapomněl(a), si zapiš formou výpisků do sešitu. Po zhlédnutí videa projdi následná cvičení a testové úlohy. Závěrečnou tabulku s hodnocením ve formě screenu pošli jako zpětnou vazbu. Pokud dosáhneš nevalných výsledků, zopakuj si cvičení i test znovu.
2) Otestuj své znalosti ze skladby na stejných stránkách v souhrnném testu ze 4. okruhu. Výsledek opět zašli formou screenu na můj mail, nebo vlož na OneDrive do své složky. V případě horších výsledků si test zopakuj.

SL – Funkční styly
1) Uč. 148/5 – nepiš texty, pouze uveď, jaký slohový útvar bys pro téma zvolil(a), a ke kterému funkčnímu stylu bys přiřadil(a). Do sešitu zapiš vždy téma z uč., slohový útvar a funkční styl. Další témata podobně zpracuj pro přehlednost vždy na nový řádek.
2) Uč. 149/6 – do sešitu napiš pořekadlo/rčení a přes pomlčku vlastnost, kterou vyjadřují.
3) Uč. 149/8 – a, b, c (zde pouze vyhledej a vypiš přechodníky, jejich druh neurčuj), d (nezapomeň na řádné uvedení zdrojů, z nichž jsi čerpal(a))

LV – Světová literatura na přelomu 19. s 20. stol.
Projdi si prezentaci, přečti si ukázky děl, zpracuj si zápisu v sešitě to nejpodstatnější tak, abys o daném období dokázal(a) souvisle pohovořit.
https://slideplayer.cz/slide/2607795/


NJ8 na období 25.5.- 29.5.2020
Einkaufen
Inspiruj se předchozími videi a natoč video na téma nákupy. Ideálně v reálném prostředí, popisuj např. potraviny, říkej, co koupíš, co mají v obchodě v nabídce, co k nákupu potřebuješ. Říkej, kolik potraviny stojí, jestli je to drahé nebo levné (v akci) apod.


M8 - úkol na období 25.- 29.5.
1)
Pokračujeme v sešitě v kapitole nadepsané "Tháletova věta", opiš tento text:
"Př. Sestroj libovolný pravoúhlý trojúhelník ABC, ve kterém má přpodna AB délku 8cm."
(trojúhleník sestroj tužkou s pomocí Thaletovi kružnice, pokud nevíš jak, podívej se znovu na video z minulého úkolu). Nezapomeň označit vrcholy, strany, střed kružnice, kružnici a pravý úhel.
2) Přečeti si v kapitole 1.4 Thaletova věta celé písmenko G Přepona a vnitřní úhel
V textu je popsán příklad, jak se rýsuje pravoúhlý trojúhelník, když je zadaná přepona a jeden vnitřní úhel. Úkol je: trénovat nahlas čtení celého Postupu konstrukce (všeh 6 bodů).
Čtení budu zkoušet, pokud si nevzpomínáš jak se něco čte, ráda zopakuji na konzultační hodině.
3) Do sešitu nový nadpis KONSTRUKČNÍ ÚLOHY,
pod něj menší nadpis Množiny bodů v rovině (oba nadpisy podtrhnout), pod něj
- celý rámeček na str. 50 (54), který se jmenuje MNOŽINA BODŮ

 

Zeměpis do 29.5.
- učebnice str. 112 a 113, přečti si 
- PS str. 52 a 53
+ zjisti, kdo byl Emil Holub a co je Velká Pardubická (dopiš k Pardubickému kraji) a co je Babiččino údolí a čím se odlišuje ZOO Dvůr Králové nad Labem od ostatních zahrad (dopiš ke Královéhradeckýmu kraji)
poslat: doplněný PS str. 52 a 53 do 29.5.
 

DÚ DĚJEPIS (do 29.5.2020)
Vyplnit pracovní list pomocí internetu a učebnice.
Pokud není možnost pracovní list vytisknout a správné odpovědi pospojovat/zapsat do něj, stačí napsat správné dvojice a správné odpovědi do sešitu (u druhého cvičení prosím vypsat celé - jméno + vynález).
Pracovní listy přikládám - pokud by někomu nefungoval formát docx, přikládám ještě formát pdf. 
TECHNICKÝ POKROK - VIII. TŘÍDA.docx (345.45 kB)
TECHNICKÝ POKROK - VIII. TŘÍDA.pdf (586.79 kB)
Vypracované práce prosím vložit do složky nebo zaslat na email. 

M8 - úkol na období 1.6.- 5.6.2020
- do sešitu celý rámeček ze str. 51 (55) - Kružnice, Kruh
- do sešitu celý rámeček ze str. 52 (56) - Osa úsečky
- do sešitu celý rámeček v písmenku D - Osy úhlů
- do sešitu celý rámeček, který se jemnuje MEZIKRUŽÍ

Aj - úkol na období 1.-19.6.2020

- naučit slovíčka z poslední kapitoly č. 6, tak abyste si mohli přeložit texty v učebnici ke kapitole č.6, (+ projít si gramatiku v kapitole č.6)
- v pracovním sešitě - vypracovat 4 cvičení ke kapitole č. 6 dle vlastního výběru
PŘIPRAVIT ŠKOLNÍ I PRACOVNÍ SEŠIT K ODEVZDÁNÍ V DRUHÉM ČERVNOVÉM TÝDNU, datum upřesním. Po kontrole vypracovaných úkolů vám školní i pracovní sešit vrátím. Ve ŠS důsledně vyznačte období, na které byl úkol zadánočíslujte cvičení tak, jak byla zadána v DÚ.

 

ČJ8 na období 1.6.-5.6. 2020

1) Jelikož je v pondělí Den dětí, rozhodla jsem se vám tento týden trochu odlehčit a pojmout češtinu spíše hravou formou. Přikládám tedy TÝDENNÍ VÝZVU  v podobě PL, který si ale můžete upravit podle sebe, můžete zvolit i papírovou podobu, kam budete kreslit, lepit, psát apod. Každý den si během týdne vybereš jeden úkol (nemusí jít popořadě) a pokusíš se splnit a zdokumentovat, můžeš vkládat i fotky. Výsledná práce nemusí mít tedy podobu původního PL, je to jen vzor. Na konci týdne mi pošleš mailem, nebo vložíš do složky na OneDrive svou práci. I když se jedná o hravou záležitost, práce je povinná a nahrazuje běžné učivo.

2) BONUS - (dobrovolná práce) - chceš-li zabojovat o jedničku, splň všechny úkoly z přiloženého PL, nezapomeň řešení číslovat. Podmínkou je poslat všechna řešení najednou v jednom dokumentu nejpozději do 5.6. Na pozdější odpovědi nebudu brát zřetel. Upozorňuji, že práce nebudu vracet k opravě a doplnění, proto si důkladně odpovědi promysli. U 11. úkolu je potřeba uvést nejméně 5 položek. ČJ HRAVĚ - PL

3) Tento týden využijte také k doplnění prací, které jste ještě neposlali. 

 

NJ8 na období 1.6.-5.6. 2020
Ti, kteří v předchozích týdnech poctivě pracovali a včas odesílali práce, si mohou tento týden od NJ odpočinout. Kdo má ještě nějaké resty, využije týden k doplnění chybějících prací. 

 

Fyzika do 05.06.2020
Vyplň kvíz (od 01. 06.) a odešli nejpozději do 04. 06. (16 hod).  
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=-8gICkveSkardTdxjQP9a-nnX3vVgDFBlNKKXbwZGmRURURQSDdIQVZCOEdVOTFTUjdaTUhaS0MxMy4u

 

Zeměpis do 5.6.
- pracovní sešit kraj Vysočina a Jihomoravský kraj (str. 54,55) - poslat
- nezapomeň používat atlas

DÚ DĚJEPIS (ZÁVĚREČNÁ PRÁCE - ODEVZDAT DO 14.6.2020)
Miniprojekt 1. světová válka

Vytvoříte prezentaci na téma 1. světová válka podle následujících pokynů. 
1. snímek - Nadpis 1. světová válka + vaše jméno
2. snímek - Nadpis Válčíčí strany (učebnice str. 129 - kap. vznik Trojspolku a Trojdohody + str. 132 - kap. Válčíčí strany)
3. snímek - Nadpis Atentát v Sarajevu (učebnice str.. 131 - kap. Atentát v Sarajevu)
4. snímek - Nadpis Fronty 1. světové války (učebnice str. 132,133 - kap. Fronty první světové války)
5. snímek - Nadpis Průběh 1. světové války (učebnice str. 133, 134 - kap. Průběh 1světové války) ZDE MŮŽETE PRŮBĚH ROZDĚLIT NA VÍCE SNÍMKŮ, PROTOŽE JE TAM VÍCE INFORMACÍ

...snímek - Nadpis Důsledky války (učebnice str. 135 - kap. Důsledky války
...snímek - Nadpis Češi a Slováci v době 1. sv. války - vznik Českoskoslovenska (učebnice str. 135 - 137) 
Na posledním snímku budou zdroje...ale pozor, pouze zdroje obrázků, protože text budete čerpat pouze z učebnice. Budete tvořit výpisky z jednotlivých kapitol a barevných pruhů dle výše zmíněných pokynů. Na internetu budete hledat pouze obrázky, jakmile je vložíte do prezentace, odkaz obrázků zkopírujete do snímku zdrojů...k obrázku bude následovat popis, co na něm je (obrázky osobností, bitev, zbraní, mapy - obrázků si představuji víc, než jen ty z učebnice, které použít ani nemusíte, ale můžete se jimi inspirovat. Pokud budete vkládat obrázek vedle textu a bude jasné, co na něm bude, není potřeba ho doprovázet popisem. Pokud bude obrázek mimo daný text nebo na další stránce nebo půjde o nějakou zajímavost atd., k obrázku připojit, co se na něm nachází. Co se týče prezentace, nechci žádné animace, ale zvolíte si přechod mezi jednotlivými snímky (klidně pro všechn stejný). 
Pokud budete mít nějaký dotaz, napište mi, ráda Vám odpovím :) 

Třídní záležitosti - úkol na období 5.-10.6.2020
pošlete mi prosím mailem co nejdříve (do středy 10. června nejpozději) vaši fotografii pouze hlavy s rouškou přes ústa ze vzdálenosti menší než 1 m (tak aby byla hezky vidět nezakrytá část obličeje, foto telefonem prosím na výšku). Děkuji Tomášová, tř. uč.

 

Fyzika do 12.06.2020
v rámci Office 365 je nasdílen (ve složce  "F8 a vaše příjmení") pracovní list "Meteorologie, atmosféra Země" (nejlépe vytisknout, nalepit do školního sešitu)  dle učebnice  doplň nákres vrstev atmosféry.
Vytištěný pracovní list (do 12.06. 2020) je možné vyzvednout ve vstupu do hlavní budovy.

 

ČJ8 na období 8.6.-12.6.2020
JV – Skladba – opakování a procvičování

1) na stránce https://www.skolasnadhledem.cz/game/848 zpracuj cvičení na rozvíjející větné členy, postup si přečti před spuštěním cvičení – zašli na mail screen z výsledného hodnocení

2) na stránce https://www.skolasnadhledem.cz/game/604 procvič souvětí souřadné a podřadné – zašli na mail screen z výsledného hodnocení

3) na stránce https://www.skolasnadhledem.cz/game/386 se zaměř na grafy souvětí – zašli na mail screen z výsledného hodnocení

4) na stránce https://www.skolasnadhledem.cz/game/375 procvič druhy VV – zašli na mail screen z výsledného hodnocení

SL – s ohledem na více práce v JV a LV sloh zadávat nebudu

LV – Autoři 19. a 20. stol.
- zkus si vyplnit kvíz  https://www.skolasnadhledem.cz/game/1692 a výsledek ve formě screenu pošli na můj mail
- pokus se správně přiřadit pojmy, díla, autory k daným obdobím https://www.skolasnadhledem.cz/game/1690 (screen z tohoto cv. posílat nemusíš)
- v rámci vlastní četby pokračuj ve čtení vybrané knihy

 

NJ8 na období 8.6.-12.6.2020
Einkaufen
- vytvoř prezentaci s níže uvedeným počtem slidů na téma nákupy
- tvým úkolem bude vybrat si 8 různých obchodů
- do středu snímku vlož vždy obrázek vybraného typu obchodu, pojmenuj ho německy, okolo v podobě obrázků doplň vždy 5 položek zboží, které lze v daném obchodě pořídit (nezapomeň popsat německy – slovíčko se členem)
1) Název práce, jméno, třída, datum zpracování
2-9) Snímky s jednotlivými obchody a zbožím
10) Pokud budeš obrázky čerpat z jiných míst než ze svého fotoalba, pak uvedeš zdroje / prameny (nutné!)

 

M8 na období 8.6.-12.6.2020
1) přečti si v učebnici v kapitole 4.2 Konstrukce trojúhelníků všechen text
v písmenkách A-E (cvičení nesestrojuj), snaž se textu a obrázkům porozumět (kontroluj správnost zápisů i postupů konstrukcí)
2) pošli mi mailem co nejdříve (do středy 10. června nejpozději) svou fotografii pouze hlavy s rouškou přes ústa ze vzdálenosti menší než 1 m (tak aby byla hezky vidět nezakrytá část obličeje, foto telefonem prosím na výšku)
 

AJ na období 8.6.-12.6.2020
Odevzdejte v tomto týdnu školní i pracovní sešit u hlavního vchodu. Ve ŠS důsledně vyznačte období, na které byl úkol zadánočíslujte cvičení tak, jak byla zadána v DÚ.
Po kontrole Vám školní i pracovní sešit vrátím.

DÚ PŘÍRODOPIS DO 14.6.2020
1. Nalepit do sešitu výpisky na téma NERVOVÁ SOUSTAVA + do prvního obrázku mozku zvýraznit barevně podle učebnice mozkové laloky, do druhého obrázku zvýraznit stavbu mozku, vypsat z učebnice/internetu onemocnění obvodové nervové soustavy. 

NERVOVÁ SOUSTAVA VIII..docx (73.95 kB)

2. Vyplnit pracovní list "Jak využívám mozek" (je možné, že jste dělali již s paní zástupkyní, pokud ano, bude pro vás vyplnění rychlé). Spočítejte počet zaškrtnutých odpovědí v levém sloupci a spočítejte počet zaškrtnutých odpovědí v pravém slopci a pošlete mi výsledky (dvě čísla, první levý  sloupec, druhé číslo pravý sloupec) a já vám zašlu, co to o Vás a Vašem mozku vypovídá :) 

2020 06 05 Jak využívám mozek.pdf (2.38 MB)

VÝPISKY A PRACOVNÍ LISTY JSOU K MÁNÍ VE ŠKOLE VYTIŠTĚNÉ.

 

Zeměpis do 12.6.

- dodělej zbylé kraje ČR v pracovním sešitě, str. 56,57,58 ( kraj Olomoucký, Zlínský, Moravskoslezský)

poslat do 12.6.

 

ČJ8 na období 15. 6.-19. 6. 2020

JV – Pravopis – procvičování

Tento týden procvičuj pravopis. Připomeň si základní pravopisná pravidla. Každé cvičení si doplň, pokud budeš mít slabé výsledky při prvním pokusu, zopakuj si cvičení alespoň ještě jednou. PODMÍNKOU pro UZNÁNÍ splněného úkolu/cvičení  je nejméně 75%.

SCREENY ze všech vyplněných cvičení pošli na můj mail, nebo vlož do složky na OneDrive. Připiš, o která cvičení se jedná, někdy to není z tabulky patrné (stačí pořadí cvičení podle zadání níže).

CÍLEM NENÍ UDĚLAT VŠECHNA CVIČENÍ NAJEDNOU, PRÁCI SI ROZLOŽ.

1) psaní mě/mně – doplňování https://www.skolasnadhledem.cz/game/533

2) psaní předložek s/z a předpon s-/z-/vz- - kvíz https://www.skolasnadhledem.cz/game/532

3) pravopis v koncovkách – ANO/NE https://www.skolasnadhledem.cz/game/1002

4) problematické tvary podstatných jmen – doplňování https://www.skolasnadhledem.cz/game/835

5) psaní předpon – přetahování https://www.skolasnadhledem.cz/game/588

6) pravopis cizích slov – doplňování https://www.skolasnadhledem.cz/game/825

7) shoda Př s Po – ANO/NE https://www.skolasnadhledem.cz/game/1003

SLs ohledem na rozsah práce z JV a LV nezadávám

     - pokud někdo neodevzdal práci ze slohu minulý týden, doplní a pošle

LV – Komiksy českých a světových autorů

Vytvoř prezentaci v PoverPointu na téma: „Komiks“ o daném počtu stránek (slidů) s následujícím obsahem:

1) Název prezentace, jméno a příjmení, třída, školní rok

2) Stručná historie komiksu (max. 1 str.)

3) Formy komiksu (v jaké podobě se s komiksy můžeme setkat – stručně vysvětli rozdíly) – max. 1 str.

4-8) Vyber si 5 současných nebo již zesnulých českých autorů komiksů (ideálně pro děti a mládež)každému věnuj 1 stránku, na níž bude jméno autora, jeho fotografie, období kdy žil, alespoň 3 ukázky z jeho tvorby (nejlépe titulní stránky knih, které ilustroval).

9-13) Vyber si 5 současných nebo již zesnulých světových autorů komiksů, opět věnuj každému po 1 stránce a zpracuj podobně jako předchozích 5 stran (viz výše).

14) Uveď názvy 3 českých filmů natočených podle komiksu, uveď jejich režiséra a připoj ilustrační obrázek. Uveď názvy 3 zahraničních filmů natočených podle komiksu, uveď jejich režiséra a připoj ilustrační obrázek.

15) Seznam použitých zdrojů / pramenů

      - pokud použiješ tištěné zdroje, je nutné uvést název knihy, jméno autora, nakladatelství, rok a místo vydání

      - pokud použiješ internetové zdroje, nelze napsat pouze název stránky, je potřeba uvést celý odkaz na konkrétní stránku, ze které jsi informace čerpal(a) – hledej jinde než na Wikipedii

     - veškeré obrázky, které nejsou pořízeny tebou, musí být také uvedeny v pramenech – pozor, nestačí napsat název vyhledávače (Google, Bing apod.), ale musíš přejít na stránku s obrázkem a odkaz na danou stránku uvést.

Hotovou prezentaci pošli na můj mail nebo nahraj do složky na OneDrive. Upozorňuji, že neuznám prezentace zkopírované z internetu, jednalo by se o plagiátorství! Práci budu hodnotit.

 

NJ8 na období 15. 6.-19. 6. 2020
- opakuj a procvičuj si dosud probíranou slovní zásobu, kdo neposlal některé předchozí práce, doplní a pošle

 

M8 na období 15. 6.-19. 6. 2020
1) Zopakuj jsi převody jednotek: délkyobsahuobjemu
Potom si procvič převody v řádku, který se jmenuje: 
Jednotky délky (A)

Jednotky obsahu (A) 
Jednotky objemu
v tomto odkazu:
https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?id=2157&action=show#selid 

2) Každé procvičování na konci dej "Zkontrolovat". Až budeš mít všechny výsledky správně, vyfoť obrazovku tvého počítače. Pošli mi tyto tři obrazovky poštou.  POZOR: před vyfocením (skrýnem obrazovky) otevři svou "Poštu", tak aby na horní liště byla vidět záložka s názvem "Pošta"-tvé jméno"

 

Zeměpis do 19.6.
- vyzkoušej si kvíz o České republice, na začátku si vyber obtížnost 
hory  https://cestovani.idnes.cz/hory-ceske-republiky-05f-/slepa-mapa.aspx?id=1008
vodstvo https://zpravy.idnes.cz/reky-ceske-republiky-0rx-/slepa-mapa.aspx?id=1002
hrady a zámky https://cestovani.idnes.cz/hrady-a-zamky-ceske-republiky-d2p-/slepa-mapa.aspx?id=1013
- nic neposílej


SDĚLENÍ:
Vzhledem ke zkrácenému školnímu roku a nevyužití školních sešitů prosím o ponechání DĚJEPISU, CHEMIE a PŘÍRODOPISU do dalšího roku. Pokud někdo sešit vyhodil, pořídí nový. Za své předměty nové sešity kupovat nebudu, ušetříme :)


Třídní záležitosti - ÚKOL NA OBDOBÍ 22.6-26.6
PŘINÉST ŽÁKOVSKOU KNÍŽKU A ODEVZDAT JI U VCHODU ŠKOLY.
(učebnice se neodevzdávají)


Vydávání vysvědčení (společně) v kmenové tříde (matematiky) v úterý 30.6. od 8:00 - 8:45h - nezapomeňte (kdo ještě neodevzdal) zároveň přinést ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ podepsané rodiči (je k vyzvednutí předem u hlavního vchodu).
PŘED VYZVEDNUTÍM VYSVĚDČENÍ MUSÍ MÍT VŠICHNI ODEVZDANOU ŽÁKOVSKOU KNÍŽKU.


INFORMACE K PŘÍŠTÍMU TÝDNU (22.6.-26.6.)- ČJ, NJ
S ohledem na uzavírání klasifikace a závěrečnou pedagogickou radu již na příští týden nebudu zadávat úkoly z ČJ a NJ. Práce, které byly zaslány k dnešnímu dni (21.6.), eviduji jako splněné a odevzdané. Podobně na příští týden již neplánuji online výuku. Všechny, kteří během distanční výuky poctivě pracovali a snažili se plnit zadané úkoly, moc chválím a nemalý dík patří i všem rodičům za skvělou spolupráci. Společně jsme to všichni zvládli. 👍🙂 I nadále jsem všem dětem a rodičům plně k dispozici. J. P.


TZ - ÚKOL DO 25.6. - VYPLŇTE prosím co nejdříve sebehodnocení na přiloženém odkazu (vygenerovaném paní ředitelkou). Termín: do čtvrtka 25.6.
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=-8gICkveSkardTdxjQP9a3HvLicrrIFCivsDRPPusyVUMjI5REtTOVA5VFFUTFc2UTlKT0FBVDhZTi4u

POMŮCKY (č. sešitů), KTERÉ JE POTŘEBA ZAKOUPIT NA ZAČÁTEK ŠKOLNÍHO ROKU:
Čj           1x 544, 3x 524
Aj           2x 544
Nj           1x 444, 1x 524
VkO        1x 524
Z             1x 424
M           1x 440, 1x 445, 1x 540, kalkulačku
F             1x 540
Hv          1x 524
Př           ponechat sešit z minulého roku (pokud je zničený, popsaný, dokoupit 1x 440)
Ch          ponechat sešit z minulého roku (pokud je zničený, popsaný, dokoupit 1x 440)
D             ponechat sešit z minulého roku (pokud je zničený, popsaný, dokoupit 1x 444)
+             rýsovací potřeby: trojúhelník s ryskou, dl. pravítko, kružítko, úhloměr, tužky             č.2+č.3, guma
+             klasické vybavení penálu (2 propisky, pravítko na podtrhávání, pastelky či barevné propisky)
Pracovní sešity a pomůcky na výtvarnou výchovu se budou objednávat na začátku školního roku – PENÍZE BUDOU VYBÍRÁNY V ZÁŘÍ 2020.