Obsah

 

8. 9. - TZ - Dne 11. 9. úvodní třídní schůzky v 16.30 hod., schůzka Spolku rodičů                            proběhne následně v 17.00 hod.

9.9. - ČJ-SL - Přinést na příští hodinu vlastní výrobek (může být i staršího data zhotovení).

9.9. - NJ - Na příští hodinu s sebou PL k procvičování uč.

15.9. - F - opakování fyzikálních veličin probíraných v loňském roce    - 17.9.

16.9. - NJ - Zopakovat číslovky 0-20, naučit se řádně otázky a odpovědi vztahující se ke                         sdělení základních informací o sobě - viz PL. 

16.9. - ČJ-SL- přinést vlastní výrobek (ti, kteří dnes neměli) 

17.9. - Dom - sk. B - jednohubky, prosím nezapomenout desky 

18.9. - M - vypočítat na 3 des. místa se zkouškou : 12,8 : 62 =  ....do 19.9.

            M - v pondělí 23.9 "Zahajovácí PP"

18.9. - ČJ-LV- na příští hodinu přinést kromě běžných pomůcek noviny, nůžky a lepidlo. 

20.9. Dne 26.9. projektový den, výuka do 12.40 hod.

Zahajovací písemná práce z ČJ bude 1.10.2019.

27.9 M -7/6 (10/12) A, B

3.10. M - vypočítat 4 příklady zadané ve ŠS na vyjádření zlomku z daného celku

4.10. TV Příští týden proběhne v rámci tělesné výchovy Turistika a pobyt v přírodě. Nezapomenout vhodné oblečení

7.10. - F - pojmy : rovnoměrný a nerovnoměrný pohyb tělesa, rychlost a dráha rovnoměrného pohybu - pátek 11.10.

8.10 Z test - slepá mapa Afriky ( pohoří, pouště, vodstvo) 10.10.

10.10. M - pět příkladů ve ŠS  - převod zlomku na smíšené číslo

11.10. - F - příprava na 1. laboratorní úlohu - určení průměrné rychlosti nerovnoměrného pohybu tělesa; přinést kuličku   - úterý 15.10.

18.10. - F - desetiminutovka - opakování druhů pohybů (doplňování do přehledu); umět vysvětlit obrázky z učebnice str.35 a 36                           - úterý 22. 10.

22.10. - F - grafické znázornění síly                                   - úterý 5.11.

1.12. M - 24/5 (31/5) dokončit příklad f), g), h). + 24/8 (31/10) celé cvičení - 4.12.

          M - 1.čtvrtletní PP ve čtvrtek

1.11. - F - grafické znázornění síly                                   - úterý 5.11. platí

4.11. M - 25/9 (32/11) dokončit poslední př. f) ve sloupci A, + vypočítat celý sloupeček B-              do 6.11.

4.11. NJ - naučit se první tři řádky slovíček - povolání - viz PL - 11.11.

8.11. ČJ- příští týden kontrolní diktát - domácí procvičování pravopisu

8.11. ČJ-LV - odevzdat čtenářský list 13.11.

8.11. - F - učebnice str.45, obr. 1.42 a 1.43 do sešitu znázornit jen působící síly, které jsou v rovnováze                                                                         - úterý 12.11.

11.11. M 29/3 (36/3) dokončit celé cvičení + opakovat sčítání  a odčítání zlomků- 14.11.

14.11. M 31/9 (38/9) dokončit c)d) + 31/10 (38/10) řádek A - 15.11.

15.11. M Dokončit cviční 32/16 (39/16) řádek A - 18.11.

15.11. - F - učebnice str. 49, obr. 1.49     (těžiště tělesa)                              - úterý 19.11.

18.11. M - 35/5 (42/5) dokončit celé cvičení - 20.11.

22.11. - F - učebnice str. 49, obr. 1.48     (těžiště tělesa)                              - úterý 26.11.

25.11. M - 46/6 (56/6) jen řádek A - 28.11.

28.11. M  - 49/4 (59/5) - 29.11.

29.11.M 51/11 (61/12) celé cvičení + 4 věty o plusech a mínusech- 2.12.

4.12. M  54/4 (65/7) dokončit celé cvičení - 5.12.

6.12. M Dokončit pracovní list č. 28 + pracovní list č. 29 (vyluštit tajenky)

11.12. Z připomíním test - slepá mapa Ameriky 12.12.

12.12. M - 58/3 (69/3) - 13.12.

13.12. M -59/9 (70/9) B (postup dle vzorově vypočítaného sloupce A ve ŠS) - 16.12.

16.12. M - 62/5 (73/6) dokončit celé cvičení - 18.12.

6.1. NJ - naučit se číslovky 21-100 (viz ŠS nebo přehled gramatiky v PS)- 13.1.

8.1. M - vypočítat vlepený pracovní list ve ŠS - 9.1.

8.1. Termín pololetní PP z ČJ 14.1., veškeré okruhy nadiktovány dne 7.1. dětem do notýsku. Procvičovat k PP.

8.1. M - Druháč čtvrtletní PP v pátek 10.1 - procvičovat dle př. ve ŠS

17.1. AJ- Workbook 10/1,2,3 Kids

14.1. F - připravit se na 2.laboratorní úlohu - ověření podmínky pro rovnovážnou polohu páky (učebnice str. 186) - pátek 17.1.-  3.vyučovací hodina

17.1. M - 11/13 (13/13) - 20.1

20.1. M - 19/9 (20/9) - 22.1.

23.1. M - dopočítat příklad zadaný ve ŠS (na rozdělení stran trojúh. v daném poměru)

24.1. - F - uč.str. 89, U 3 - tabulku tužkou, doplnit tabulku - výpočty psát pod tabulku .. 28.1.