Obsah

UPOZORNĚNÍ

V souvislosti s přibývajícími případy nákazy koronavirem prosím čtěte na webu školy dva nové příspěvky (viz odkazy níže). Prosím o případné dodržení pokynů a zásad, aby byli ochráněni ostatní žáci i všichni zaměstnanci školy. Děkuji J. P.

zakladni-skola/aktualne/aktuality/automaticka-karantena-pro-osoby-cestujici-z-italie-373cs.html

 

zakladni-skola/aktualne/aktuality/aktualni-informace-z-krajske-hygienicke-stanice-usteckeho-kraje-ke-dni-k-6-3-2020-372cs.html

27.2. ČJ-JV-zpracovat do ŠS uč. str. 35 - stupňování příslovcí (dolní tab.) a str. 37 - předložky (3 tab.)

10.3. - F - úkoly na první dny domácí přípravy mají žáci zapsané ve školním sešitu

11.3. AJ - úkoly na období od 11.3. - 20.3.

Téma: Times and places - v učebnici str. 32

nová slovní zásoba: avalanche - lavina, carry - nést, cross- přejít, přejet, damage -poškodit, danger - nebezpečí, earthquake - zemětřesení, explosion - výbuch, flood - povodeň, lighting - blesk, reach - dorazit, save - zachránit, view - výhled

Gramatika: Minulý průběhový (Past continuous) - vyjadřuje, že někdo byl v určitém okamžiku v minulosti uprostřed nějakého děje.

I was having dinner at 6 o´clock yesterday.

Past Continuous

Umět odpovědět na otázku: What were you doing yesterday at 4 o ´clock? (Co jsi dělal včera ve čtyři hodiny?). I was walking home. ( Šel jsem domů.)

Procvičte v pracovním sešitě str. 24/1,2, v následujícím odkazu

https://www.perfect-english-grammar.com/past-continuous-exercise-1.html

Prosím o stažení aplikace Duolingo do mobilu a procvičování výslovnosti.

V případě jakýchkoliv dotazů mne neváhejte kontaktovat: popperova@zsprobostov.cz

 

11.3. ČJ - práce na období 11.3. - 20. 3.

stále procvičujte pravopis - po příchodu do školy bude kontrolní diktát (pomocné odkazy viz včerejší příspěvek na fb ve skupině)

JV - Věta jednočlenná, dvojčlenná, větný ekvivalent, druhy vět podle postoje mluvčího, uč. str. 71-72 do ŠS s jednotlivými nadpisy přepracovat modré tabulky a oranžový rámeček ze str. 72

- uč. 71/1 zkoušej ústně, 71/2 - písemně do ŠS napsat jen vyjádření větou jednočlennou, 71/3 - do ŠS opět vypsat pouze větné ekvivalenty, 72/1, 2 ústně, popř. na fólii, zkuste si ověřit své poznatky v testu na str. 73 (klíč v zadní části uč.)

SL - Výtah

uč. 144 - přečti si výklad o výtahu (modrý rámeček), zapiš do sešitu

144/1- přečti text, na fólii si podtrhej důležité informace, zpracuj výtah do sešitu, úkoly c, d, e, f, g si projdi ústně

LV - Cestopis

- čítanka - s. 232-233 - přepiš definici "cestopis" do sešitu, přečti si ukázku s. 155-159, do sešitu písemně vypracuj úkoly 1, 2, 3, 4, 5, 6

http://prirucka.ujc.cas.cz/

 

11.3. NJ - práce na období 11. 3. - 20. 3.

Kleidung - Mode

 - vypsat ze zadní části uč. další dva oddíly slovíček 4. L. (končíte slovem gestreift) - postupně se je učit

- v PS doplnit s. 40/3, s. 41/4, 5, 6, s. 43/10, 11

- procvič si barvy na odkazu: https://www.youtube.com/watch?v=3ehbv6aA8Tg

- připomeň si slovní zásobu k oblečení: https://www.youtube.com/watch?v=rtZp3bUQrKA

https://www.youtube.com/watch?v=WCiRvSS8BHw&t=7s (trénuj i mn. č.)

- pracovní listy  na přídavná jména (protiklady) jsou formou dokumentu docx. vloženy do skupiny na fb

DÚ PŘÍRODOPIS (za středeční hodinu 11.3.2020)

1. Do sešitu napsat nadpis BRODIVÍ PTÁCI + výpisky z učebnice str. 38
2. Do sešitu napsat nadpis MOŘSKÉ PTACTVO (v učebnici je pod kapitolou tučňáci) +
     výpisky z učebnice str. 35 

DÚ PŘÍRODOPIS (za páteční hodinu 13.3.2020)

1. Do sešitu napsat nadpis DRAVCI + výpisky z učebnice str. 40 (zákl. znaky + 5 zástupců)
2. Do sešitu napsat nadpis SOVY + výpisky z učebnice str. 41 (zákl. znaky + 5 zástupců)

DÚ PŘÍRODOPIS (za středeční hodinu 18.3.2020)

1. Do sešitu napsat nadpis HRABAVÍ PTÁCI + výpisky z učebnice str.36 (zákl. znaky + 5 zástupců)
2. Vypracovat referát. Každý žák si vybere zástupce z doposud zmíněných skupin ptáků. V prezentaci vytvoří jeden snímek (jak je naším zvykem), text bude o daném zástupci, bude v odrážkách heslovitý (nechci věty), k textu připojí obrázky, zvolte zajímavé pozadí. Poslat do pátku 20.3.2020 na email fenclova@zsprobostov.cz

DÚ PŘÍRODOPIS (za páteční hodinu 20.3.2020)
1. Do sešitu nadpis PĚVCI + výpisky z učebnice str. 43, 44 (zákl. znaky + 7 zástupců)
2. Na internetu si zkusit poznávačku ptactva.

https://testi.cz/testy/biologie/ptaci-5-poznavacka/
https://testy.zsvsechovice.cz/?q=pozn/seznam
https://www.poznavackaprirody.cz/play/4/cz_birds

DÚ DĚJEPIS (za čtvrteční hodinu 12.3.2020)
1. Opakování objevné plavby - vypracovat pracovní list + nalepit do sešitu. Protože je k
     vypracování potřeba barevná podoba pracovního listu, je vyfocen na stránkách FB.
 

DÚ DĚJEPIS (za úterní hodinu 17.3.2020)

1. Přečíst v učebnici kapitoly - Lucemburkové na českém trůně (str. 97,98)
                                                    - Jan Lucemburský (str. 98/99)
2. Do sešitu nadpis Lucemburkové + výpisky (na stránkách FB budou připojeny snímky z
     prezentace)
3. Zavři sešit a zkus zpracovat samostatně cvičení č. 2 - doplň informace o Janu
     Lucemburském, co ti bude chybět, dovyhledej v učebnici. Kopie cvičení bude opět na
     skupině FB)

V případě, že některý žák nemá pracovní list, správné odpovědi zapíše zezadu do sešitu.

DÚ DĚJEPIS (za čtvrteční hodinu 19.3.2020)

1. Přečíst v učebnici kapitolu - Karel IV. (str. 99 - 101)

2. Do sešitu vypracovat odpovědi na otázky: 
     - Které panovnické tituly Karel IV. získal?
     - Kdo byl otcem a matkou Karla IV.?
     - Odkud získal své jméno Karel?
     - Co všechno pro české země vykonal? (co nechal postavit, zřídit...)
     - Vyjmenuj jeho čtyři manželky.

3. Bez učebnice a sešitu zkus vypracovat cvičení č. 4 (vyfocené cvičení bude na stránkách FB). Pokud ti bude něco chybět, dohledej v učebnici nebo sešitě.

Zeměpis úkoly na období od 11.3 do 20.3.

1. na office 365 je uložen pracovní list - vytisknout a vyplnit nebo odpovědi napsat do sešitu

2. přečíst v učebnici a udělat výpisky str. 78 - 81 Kapitoly: Nejmenší kontinent, Australská příroda je jiná

3. Pracovní sešit str. 50 a 51

Matematika - práce na období 11.3. - 18. 3.

Do ŠS vždy piš před vypracované cvičení - číslo strany/číslo cvičení!!
Do školního sešitu napiš nadpis: PRÁCE OD 11.3.2020, pak vypracuj:
(u slovních úloh: zápis, výpočet, odpověd)

- str. 55 (nová uč. str. 57)/11, 12, 13,14

- str. 56/16 (nová uč. 58/17)

- str. 58 (nová uč. str. 60)/1, 2, 3

F - do 20.3.2020

Do šk. sešitu napiš nadpis: PRÁCE OD 11.3.2020, pak vypracuj:

uč.str.125/ U1 - z tabulek vypsat hustoty látek, porovnat s hustotou glycerolu (dle vypracované tabulky ze str.124) + závěr

ČJ, NJ - Prosím v tomto týdnu (do 20.3.2020) zasílat průběžně do nasdílené složky "ČJ,NJ Příjmení" na OneDrive (v rámci Office 365), popř. po dohodě v případě technických obtíží na e-mail: pavelkova@zsprobostov.cz, plnění vašich úkolů. Stačí pořídit fotky zápisů v sešitech.  Děkuji J. P.

Prosím do 20.3. poslat do nasdílené složky "Z a vaše příjmení" na OneDrive (v rámci office 365)  nafocený a vyplněný nebo přímo vyplněný pracovní list Oceány . Děkuji Mgr. Spálová

Při potížích nebo dotazech  napište e-mail: spalova@zsprobostov.cz

ČJ- připojuji malý úkol, který poslouží jednak k vysvětlení učiva, jednak k procvičení a lepšímu pochopení látky. Pusť si video na odkazu: https://www.youtube.com/watch?v=3MNTOvsjn3g  a prověř své znalosti. 

M - Prosím nejpozději do pátku 20.3.2020 zasílat ofocený celý vypracovaný DÚ z matematiky, který byl zadán do 18.3. na e-mail: tomasova@zsprobostov.cz 

M - práce na období od 18.3.- do úterý 24.3.  (produlužuji odevzdándo pátku 27.3.)
Vypracované a očíslované cvičení ofotit a zaslat na e-mail: tomasova@zsprobostov.cz
- prostudovat vzorový příklad pod písmenem C Výpočet základu (str.58)
- 59/4 (62/7) z paměti. Pokud nejde zpaměti, pak zapiš a vypočítej trojčlenkou: např. 
b)  20%.......100    c)   5%.......20    d) 15%........15
   100%..........x         100%........x        100%.........x
   
- 59/5 (62/8) A, B - zapsat a vypočítat pomocí trojčlenky do ŠS
- 59/6 (62/9) - do ŠS pomocí trojčlenky + odpověď
- 59/7 (62/10) - do ŠS pomocí trojčlenky + odpoověď
- 59/8 (62/11) - do ŠS pomocí trojčlenky 

- prostudovat vzorový příklad pod písmenem D Výpočet počtu procent (str. 59)
- 60/9 (63/13) do ŠS zapiš trojčlenkou a vypočítej např. A
a)     x%........25              b)  x%........40       c)   x%.......21       d)  x%.......54
    100%.......100              100%.......200       100%.....1000      100%.......500

- 60/11 (64/15) do ŠS trojčlenkou
- 60/12 (64/16) do ŠS trojčlenkou + odpovědi
- 60/13 (64/17) do ŠS trojčlenkou + odpověd
- 60/14 (64/18) do ŠS trojčlenkou + odpověd

Zeměpis úkoly do 27.3

1. četba strana 82-85

2. vytisknout si výpisky (nebo přepsat do sešitu) - Austrálie - výpisky

- jsou uloženy i onedrive ve složce "Zeměpis 7 celá třída"

3. pracovní sešit str. 52 a 53, používej atlas

poslat: vyfocený pracovní sešit do 27.3.

 

Fyzika - do 20.03.2020

Vypracované domácí úkoly posílejte na e-mail: klaskova@zsprobostov.cz

(zatím posláno pouze pět)

nebo poslat do nasdílené složky "F7 a vaše příjmení" na OneDrive (v rámci office 365) 

Anglický jazyk - úkoly na období od 23.3. - 29.3.

téma: A dangerous situation - str. 34

slovní zásoba: zopakuj si 1, an earthquake, 2) a volcanic eruption, 3) a tornado, 4) a hurricane, 5) a tsunami, 6) a flood, 7) an explosion, 8) an avalanche, 9) lightning, 10) a forest fire poslechni si výslovnost na netu a zkoušej, co nejpřesněji napodobit. Slova si napiš do sešitu, nalep či nakresli obrázky.

gramatika: Minulý průběhový čas - tvoří se pomocí was/were a slovesa + ing

zopakuj pomocí videa

https://www.youtube.com/watch?v=DxE3lb0gJlw

Přečti si článek na str. 34 v učebnici. Přes fólii podtrhni věty v minulém průběhové čase. Odpověz na otázky: 1) What´s the boy´s name? 2) Where does he live?(Kde žije?) 3) Why did he go to the dam (Proč šel k hrázi?) 4) How did he save the people of the town? ( Jak zachránil obyvatele města?) 5) Why is he unhappy now? ( Proč je nyní nešťastný?) Odpovědi napiš do sešitu.

Slovní zásobu si procvič v pracovním sešitě na str. 26/1 (křížovka), 2) Doplň věty se slovy z křížovky.

 

ČESKÝ JAZYK období 23.3.-30.3.

JV - Základní větné členy (podmět a přísudek)

- na základě výkladových videí si napiš do ŠS stručný přehled druhů přísudku a podmětu. Videa ti pommohou lépe pochopit a procvičit látku. Zkoušej si jednotlivá cvičení a věty. Video si můžeš kdykoli stopnout, vrátit zpět... Na závěr se otestuj. 

https://www.youtube.com/watch?v=Zj6y9wlT5Ms&t=38s – přísudek – video obecně

https://www.youtube.com/watch?v=l_cJTPsNmtk&t=69s – přísudek slovesný jednoduchý a složený

https://www.youtube.com/watch?v=oMZZ45s6vx4&t=466s – přísudek jmenný se sponou

https://www.youtube.com/watch?v=TxhiNdca8NU – podmět (obecně)

http://dum.zsamskrovi.cz/cj-test-vy_32_inovace_117 - testík na Po a jeho druhy

SL - Žádost

Připomeň si pomocí prezentace, jak vypadá úřední dopis, jaké má mít náležitosti a vyzkoušej si cvičení v prezentaci. 

Podobně postupuj u druhé prezentace zaměřené přímo na žádost a její psaní. 

Obě prezentace najdeš nasdílené ve složce "Č7,NJ7 Pavelková" na OneDrive. 

LV - Kroniky

Podívej se na videa, do sešitu si napiš 5 informací o Kosmovi nebo Kosmově kronice, které tě zaujaly. V nasdílené složce "Č7,NJ7 Pavelková" na OneDrive bude ještě uložena prezentace zaměřena na kroniky a kodexy. V návaznosti na prezentaci bude následovat malý kvíz.

https://www.youtube.com/watch?v=m4UDLM5goyU – Dějiny udatného… Kosmova kronika

https://www.youtube.com/watch?v=-fTfTv-m9xU – Kosmas (pořad ČT)

 

NJ - období 23.3.-30.3.

Kleidung, Mode, Einkaufen

Pusť si videa, trénuj porozumění, výslovnost slovní zásobu... Z druhého videa si vypiš do sešitu fráze a slovíčka spojená s nákupem. Třetí video je kombinace AJ a NJ - jde o výukové video pro anglicky mluvící, alespoň si zároveň procvičíš angličtinu.

https://www.youtube.com/watch?v=HXbYSKRNjqE Kleidung - popis oblečení

https://www.youtube.com/watch?v=zM0N26Szebs  Im Geschäft – Einkaufen, fráze z videa

https://www.youtube.com/watch?v=trzgP5-zy84 – einkaufen Kleidung – NJ/AJ

 

M - vzhledem k tomu, že budou následovat úkoly z geometrie, prosím o vyzvednutí sešitu z geometrie ve škole, každý den kdykoli v pracovní dny dopoledne od 7-11 h (zvoňte na pí. hospodářku), nebo po telefonické domluvě s pí. hospodářskou i v odpoledních hodinách.
Kdyby se to povedlo do pátku, budu moc ráda. Sešit bude předán u hlavního vchodu. 
Děkuji Tomášová

 

MALÝ ÚKOL v Office 365:

Každý žák mi během 25.3. a 26. 3. pošle jeden testovací e-mail ze své školní e-mailové adresy (formát viz výše) ve znění "Jsem tu" na pavelkova@zsprobostov.cz (podrobnější info na fb)

F - doporučení - 

podívejte se na program ČT 2 - UčíTelka :

úterý    31.3.2020  ve 12:45 h   - Tlak v tekutinách ......... 14 minut

středa  1.4.2020   ve 12:50 h   - Jednoducjé stroje ........ 14 minut         Klašková

 

Zeměpis  úkoly na období 28.3. - 3.4.

1. četba v učebnici str. 75-77 Oceánie

2. stáhnout výpisky o Oceánii zde Oceánie - výpisky nebo na OneDrive ve společné složce

3. vypracovat stranu 54 v pracovním sešitě

poslat: ofocenou stranu PS str. 54 do 3.4.

 

Anglický jazyk - úkoly na období od 30.3. - 5.4.

Téma: Minulý čas prostý vs. minulý čas průběhový ( Past simple vs. past continuous)

Minulý prostý: The phone rang.

Minulý průběhový: I was having a shower.

Příklad: I was having a shower when a phone rang. = něco probíhalo, když se něco stalo

Zhlédni následující video, kde nalezneš podrobnější vysvětlení.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=181&v=Xajm2K8rOWI&feature=emb_title

Připomeň a poslechni si článek na str. 34 

https://elt.oup.com/student/project/level3/unit03/audio?cc=cz&selLanguage=cs

Nyní si přes fólii podtrhni věty v minulém čase prostém i v minulém průběhovém. Jaký je rozdíl v použití?

Procvič si použití minulého prostého a minulého průběhového času v učebnici na str. 35/5, vypracuj do sešitu. V pracovním sešitě str. 27/4.