Obsah

UPOZORNĚNÍ

Z důvodu zpřehlednění stránek s domácími úkoly jsem převedla část dosud zadávaných úkolů a informací z jednotlivých předmětů do dokumentu, který si můžeš rozkliknout, a pokud ještě zpětně doplňuješ práce, pak si je v něm vyhledáš.

VŠECHNY ÚKOLY A PRÁCE ZADÁVANÉ V OBDOBÍ 11.3.-3.4.2020

 


Anglický jazyk - úkoly na období od 6.4. - 12.4.

Téma: Murder in the library - str. 36 v učebnici

Slovní zásoba: accident - nehoda, butler - sluha, cash-hotovost, check - kontrolovat, chop - sekat, fingerprints - otisky prstů, peel - loupat, sink - dřez

Přečti si článek na str. 36 a zjisti, kdo je vrah Johna Rosse. Poslechni si rozhovory.

https://elt.oup.com/student/project/level3/unit03/audio?cc=cz&selLanguage=cs

Who killed John Ross? Your answer: 

Spoj se se spolužákem/spolužačkou a popiš 1)rooms in the house ( místnosti v domě obr. str. 36) 2) things in the house ( věci v domě)

Nakresli obrázek či udělej fotografii svého pokoje a stručně popiš v anglickém jazyce.

 

Fyzika do 09.04.2020

v rámci Office 365 jsou nasdíleny (ve složce  "F7 a vaše příjmení") výpisky "Atmosféra Země, atm. tlak, měření atm. tlaku" (nejlépe vytisknout, nalepit do školního sešitu; můžete si i přepsat) + nákresy měřidel s popisem

připomínám - úkol do 3.4. - splnil pouze jeden žák

 

VYDATELSTVÍ TAKTIK - E-LEARNING ČJ A M ZDARMA

Sdílím touto cestou informaci ohledně uvolněného přístupu k e-learningu nakl. TAKTIK. Prosím všechny žáky o zaregistrování a využívání verze zdarma. Budu z těchto stránek zadávat doplňkově práci z ČJ, přihlášení je nutné! Je to otázka chvilky. Více info a postup přihlášení na fb.

https://vpohode.cz/cs/?fbclid=IwAR2ngvtaLDKj4ekCOyrP8Xpw3EFH7pgN34UFJDfk3wnvCFVcO3e3vTPlxvU

 

ČESKÝ JAZYK - období 6.4.-10.4.2020

JV - Věta a výpověď, typologie věty

- na stránkách https://vpohode.cz/cs/ (TAKTIK - nutná předchozí registrace)

Postup: 

vpravo nahoře "Vyzkoušet zdarma" - "Přijímačky z českého jazyka 9 v pohodě" - (po kliknutí na obrázek a jeho otočení) "SPUSTIT DEMO"lekce 4.1 Věta a výpověď, typologie věty

1) zhlédnout výkladové video

2) zpracovat si zápis do sešitu - pokud narazíš na něco, co jsi zapomněl(a), nebo nové informace

3) vyzkoušet si následné otázky a test 

4) po vyhodnocení lekce poslat screen závěrečné bodové tabulky  na mail pavelkova@zsprobostov.cz

SL – Životopis

1) Pročti si prezentaci: (klikni na odkaz)  PREZENTACE ŽIVOTOPIS (bude vložena i na OneDrive ve sdílené složce ČJ7, NJ7 Pavelková)

2) zpracuj si zápis důležitých údajů do sešitu na sloh

3) napiš strukturovaný životopis ve Wordu (psaný v bodech ne souvisle ve větách) vybrané filmové nebo pohádkové postavy (filmová postava nené herec/herečka!) a ulož do své složky na OneDrive (informuj mě mailem o odevzdání úkolu) - práce bude hodnocena!

LV – Tip na (pře)čtenou knihu

Staň se youtuberem a natoč na video krátký "Tip na knížku, kterou čtu, nebo kterou jsem četl(a)" 

jednoduše představ knihu, pomůže ti následující video na odkazu níže, zaměř se na vzhled knihy (obálka knihy, ilustrace, členění kapitol apod.) a obsah knihy (žánr literatury, o čem kniha je, kdo je hrdinou příběhu, jaké má vlastnosti, jak autor téma zpracovává atd.) Práce bude hodnocena!

Video vlož do sdílené složky pojmenované "ČJ,NJ Příjmení" na OneDrive a informuj mě mailem, že vkládáš úkol.           

 UKÁZKA:   https://www.youtube.com/watch?v=ntQRv-TDl44

 

NĚMECKÝ JAZYK- období 6.4.-10.4.2020

Ostern - Velikonoce

1) Klikni na PL Ostern - Ostereier - Arbeitsblatt a vyber ta vajíčka, kde slovní zásoba souvisí s Velikonocemi (neznámá slovíčka si najdi ve slovníku, připiš si český překlad a nauč se je) - máš-li možnost vytisknout, založ si PL po vyplnění do desek. Pokud nemáš možnost tisku, vypiš si slovíčka do sešitu - včetně českého překladu.

2) Klikni na PL Ostern - Bildwörterbuch - obrázky ti poradí, co znamenají slovíčka pojící se k Velikonocům, co nepoznáš, vyhledej ve slovníku, napiš si český překlad. Slovíčka se nauč. Kdo může tisknout, vytiskne a založí k materiálům z NJ, kdo nemá možnost tisku, nakreslí si obrázky (zjednodušeně) do sešitu a připíše slovíčko německy i česky.

3) Doplňková aktivita: (pro žáky, kteří mají tiskárnu)vytiskni si velikonoční pexeso Spiele im Deutschunterricht - memory - Ostern , ideálně podlep tvrdým papírem, rozstříhej a zahraj si s rodiči nebo sourozenci německé pexeso. Kdo nemá tiskárnu a chce si pexeso zahrát, může si ho vyrobit. 

Všechny zde uvedené materiály najdeš také ve sdílené složce "ČJ7, NJ7 Pavelková" na OneDrive

 

DŮLEŽITÉ
Řekla jsem si, že na víkend nebudu zatěžovat fb ani vás úkoly, ale bohužel některé musím. Ráda bych, aby žáci, kteří stále nedokončili úkoly z dějepisu, zaslali do neděle vše - pracovní listy, výpisky. Stačí ofotit sešit. Příští týden bude po předchozím ohlášení následovat online test na určitou část starověkého Řecka, proto žádám tuto kapitolu dodělat. Některé zadávané práce jsou také určeny k hodnocení.

Chybějící práce jsem se snažila dohledat. Ale bohužel docházíme k tomu, že občas chodily z jiných emailů (ne školních, tudíž dohledání je těžší). Pokud jste již odevzdali dané práce a jste na fb vyjmenovaní, předem se omlouvám a zároveň prosím, abyste se ozvali, a já vyřeším. Zbytek opravdu prosím, aby práce dodali.

Věřím, že to není úplně snadné učit se doma, ale přece jen už je to třetí týden. Je potřeba si práci rozvrhnout, protože se Vám to začne kupit a poté bude horší již ohlídat, co odevzdáno je a není. Děkuji za pochopení Mgr. N. Fenclová

 

Zeměpis práce na období 6.4. - 17.4.

zajímavou formou zpracuj Projekt na téma: Austrálie a Oceánie - na A3 nebo podobnou velikost napiš, nakresli nebo nalep, co jsi se dozvěděl o Austrálii a Oceánii  (hl. město, obyvatelstvo, povrch, zajímavosti, živočichové, města......) dej si záležet na tom, aby to ostatní zaujalo. Po návratu do školy si práce vystavíme.
poslat nebo vložit do své složky : vyfocený projekt do 17.4.

 

M - ÚKOL na období od 6.4.- do10.4. (odevzdní prodlouženo do 17.4)
(nutné pracovat postupně, tak jak je popopsáno):

do sešitu z geomerie (který jste si vyzvedli ve škole dle pokynu výše) nadpis:
SHODNOST TROJÚHELNÍKŮ (pak vzít knihu s nadpisem SHODNOST a prostudovat nejprve kapitolu 1.1. Shodnost geometrických údajů - zejména co to jsou SHONÉ ÚSEČKY A SHODNÉ ÚHLY)
- v kapitloel 1.2. Shodnost trojúhelníků si prostudujeme celý rámeček pod písmenem A (díváme se při tom a trojúhelníky v bodě A). Do sešitu zapíšeme pouze první dva řádky z rámečku (značku "rovná se s vlnkou nahoře" čteme: "je shodný"). Prostudujeme i ostátní rámečky v kapitlole, pak
- do sešitu nový napis: VĚTA sss
-
pod nadpis celý rámeček "Věta sss:" Větu sss naučit z pěměti. Pod tento rámeček dosešitu i všechny ostatní barené rámečky v kapitole 1.3 Věta sss
Pod rámečky zapiš tento text:
"Vzorový př.: Sestroj podle věty sss trojúhelník ABC s délkami stran a=20mm, b=25mm, c=32mm"
- pak udělej náčrtek (tužkou), který je vedle slova "Rozbor" v písmenu B v této kapitole,(přečti si důležitou větu vedle - jak se sestrojuje bod C) pod náčetrtek přesně opiš:
 Postup konstrukce (slovně) všechny body 1.-5. a vedle každého bodu zapiš stručně (tedy opiš druhý sloupeček s názvem Stručněji)
- podle postupu pak trojúhelník narýsuj (postup rýsování máš i zobrazen pod tím).
- napiš zadání nového Př. "Sestroj trojúhelník ABC, který má délky stran c=68mm, b=62, a=53. Vypracuj samostatně: náčrtek, postup konstrukce pouze stručně, konstrukci

DĚJEPIS
Chtěla jsem, abyste využili minulý týden na dokončení úkolů, které vám chybí. Bohužel od některých se mi stále nedostalo a myslím si, že tři týdny je dost dlouhá doba (spolu s emaily a statusy, ve kterých jsem několikrát prosila o odevzdání). Neodevzdané práce tedy k dnešnímu dni (6.4.2020) hodnotím jako "nesplněné". 

ÚKOL NA TENTO TÝDEN: Naučte se Stoletou válku a situaci v Evropě (ve středu dám sem i na domácí úkoly jednoduchý online test, který je povinný pro každého). Na vyplnění budete mít celou středu. Výhodou budou dopsané výpisky v sešitech, kde lze hledat správné odpovědi.

M - ÚKOL na období od 10.4.-17.4 - Užitečné odkazy, odkaz zkopíruj do svého vyhledávače a najdi učivo podle třídy nebo podle tvého věku a procvičuj:
- finanční gramotnost: https://www.zlatka.in/cs/
- matematiku, fyziku, chemii: https://isibalo.com/
- matematiku i čj: learntube.cz
- matematiku polopatě: matematika.cz
- matematiku : www.matika.in
- matematiku: www.onlinecviceni.cz
- matematiku: www.opicimatika.cz/
- matematiku: www.umimematiku.cz
- matematiku skolaposkole.cz/matematika-zs

 

M - Úkol na období 14. 4 -17.4 - zkopíruj odkaz, vlož ho do vyhledávače a odpověz na 4 krátké otázky v aplikaci Forms (celé zabere 5 minut) 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=-8gICkveSkardTdxjQP9a3HvLicrrIFCivsDRPPusyVUME9SUEdGNE85RFdPTUQxRk5GMUNHSk83Vy4u

Anglický jazyk - úkoly na období od 14.4. - 17.4.

Téma: Kids - učebnice str. 38

Slovní zásoba: character - postava, delicious - skvělý, go out with - chodit s někým, interesting - zajímavý, soap opera - televizní seriál

1) Přečti a poslechni s příběh.

https://elt.oup.com/student/project/level3/unit03/audio?cc=cz&selLanguage=cs

2) Odpověz na tyto otázky: 1) What is Virtual Soap? 2) Who are these people: Michelle Harris, Pete Mancini, Pete Dickens?

3) What´s your favourite TV soap opera? Which character would you like to be?

 

ČJ7 - na období 14. 4.-17. 4. 2020

JV – Rozvíjející větné členy – přívlastek Pk

https://www.youtube.com/watch?v=pPjzTOsWv4Uopakování Po a Př + Pk

https://www.youtube.com/watch?v=cL78fuDsXCU&t=263světné rozbory, základní pojmy (příště)

- v prvním videu si zopakuj poznatky o podmětu a přísudku, do ŠS si udělej zápis k přívlastku – poučky, ukázkové věty i s označením větných členů

SL – Životopis

Zamysli se nad svými životními mezníky, čím byl pro tebe který rok tvého života přínosný, jaké jsi získal(a) dovednosti, co se ti přihodilo.

Vyplň PL – Můj život ve svíčkách. Pokud budeš mít málo místa, přepracuj na větší formát, můžeš i vybarvit nebo jinak výtvarně doplnit - každá práce navíc se cení. Úhlednost a čitelnost podmínkou!

Přikládám i příklad pro inspiraci:Můj život ve svíčkách ukázka

Úkolem není ukázku opsat! Hotovou práci vlož do sdílené složky "ČJ,NJ Příjmení" na OneDrive a informuj mě mailem, že jsi úkol odevzdal(a), kdo nezvládne, zašle  formou přílohy ze svého školního mailu na pavelkova@zsprobostov.cz. Práce bude hodnocena!

LV – Drama

https://slideplayer.cz/slide/11339215/ Literární druhy – drama, dramatické žánry (prezentace)

- zpracuj na základě prezentace zápis do seš. na LV

 

NJ7 - na období 14. 4.-17. 4. 2020

Časování pravidelných a nepravidelných sloves

- pusť si videa s výkladem, naposlouchej si i výslovnost nepravidelných tvarů, připomeň si časování pravidelných sloves, nově se nauč časování nepravidelných sloves v přítomném čase, můžeš si dělat poznámky do sešitu

https://www.youtube.com/watch?v=OiYPwXa9Zog – časování pravidelných sloves

https://www.youtube.com/watch?v=wdBVqf0buJk – přítomný čas nepravidelných a pomocných sloves

- PS – str. 150/ vypsat do sešitu oddíl „Nepravidelná slovesa“, nepravidelnosti vyznačené v textu tučně si vyznač barevně

- PS – str. 45/15 – slovesné tvary správně vepsat do tabulky, slovesa nadepsaná v prvním řádku tabulky přelož do ČJ a nauč se je (včetně časování)

ONLINE TESTÍK Z PŘÍRODOPISU - AKTIVNÍ POUZE DO ČTVRTEČNÍ PŮLNOCI
Tak a máme to tady...bude to opět jednoduché, bude to rychlé a bude to bezbolestné :D

Co udělat, abych uspěl? Klikni na odkaz na konci tohoto příspěvku, vyplň test a dej odeslat.

Mám se někam přihlašovat a psát své jméno? Ne, je to přes Office 365, vše už je hotové. Stačí jen vyplnit a odeslat.

Jak se dozvím výsledek? V pátek během dne v bakalářích přibude známka s tématem PTACTVO (KR). O zpětnou vazbu k testu (rozbor chybných odpovědí) mi neváhejte napsat. Určitě pošlu k nahlédnutí :)

PŘEJI HODNĚ ŠTĚSTÍ A JAKO BONUS K TESTU POSKYTUJI JEDNU RADU HNED NA ÚVOD: POKUD V NĚČEM TÁPETE, VYUŽIJTE NA POMOC SEŠIT I UČEBNICI. NENÍ HLAVNÍ MÍT VŠE V HLAVĚ, ALE DŮLEŽITÉ JE TAKÉ TO, ŽE VÍTE, KDE SI ODPOVĚĎ NAJÍT.

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=-8gICkveSkardTdxjQP9axea6pg6YRVOkg7wwqUien9UMjM3SE5GR1hNMDdNSEM2QVIzNVNaN1NUNS4u

Anglický jazyk - úkoly na období od 20.4. - 24.4.

Dear students, I´ve really appreciated hard work which some of you have done until now. It is about time to have some fun. I´ve prepared easy, fast and fun General Knowledge Quiz.(Office 365 Forms) 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=-8gICkveSkardTdxjQP9awrgnN1pVL1AvKd0atlwaeZUNFlIQ0xUVkVFMVhHRVIzS1RDNlVMM0dGQS4u

Odkaz zkopíruj a vlož do vyhledavače.

Fyzika do 24.04.2020

v rámci Office 365 je nasdílena (ve složce  "F7 a vaše příjmení") interaktivní prezentace "Tlak v uzavřené nádobě" (prohlédnout celou, pak přepsat do sešitu  snímek 10 ) + doplnit pojmy. Dle učebnice str. 145 a 146 nakreslit otevřený kapalinový manometr a deformační manometr (vědět z čeho se skládá).

PŘIPOMENUTÍ                        - projekt SALMONDO - pomoc při budoucí volbě povolání;

dne 28.03.2020 odeslána pozvánka žákům na školní e-mail, dosud se 12 žáků nezapojilo. Prosím o vyzkoušení. Klašková

 

ČJ7 na období 20.4.-24.4.2020

JV – Rozvíjející větné členy

TEST na JV – Podmět, přísudek, shoda Př s Po - FORMS - vyplň na přiloženém odkazu kvíz a pošli   https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=-8gICkveSkardTdxjQP9a3_bSVBigrBGpV30SxvKlvVUQzExQ0xSVTY3MFhFWjgzSTNSTTNNMDBPWC4u

- podle videa si zopakuj poznatky o podmětu, přísudku, přívlastku, nově si připomeň učivo z loňska – předmět,  do ŠS si udělej zápis – poučky, ukázkové věty i s označením větných členů

https://www.youtube.com/watch?v=cL78fuDsXCU&t=263s větné rozbory, základní pojmy

+ uč. 94/ 3 zpracuj jeden řádek cvičení do sešitu (končíš slovem výlet)

         95/5 a) zpracuj do sešitu jeden řádek cvičení (končíš slovem Brandýsa) následujícím způsobem:

 Př.:  cesta lesem (Pkn) – lesní (Pks) cesta  (dvojice piš pod sebe)

SL – Životopis

uč. 139/1 a, b, c – zpracuj do sešitu, pokud některé údaje nevíš, nebo nejsou zmíněny v textu, dohledej v dostupných zdrojích

LV- Drama

- najdi v dostupných zdrojích a zapiš do sešitu alespoň 5 informací o Divadle Járy Cimrmana

- zhlédni na videu záznam divadelního představení Divadla Járy Cimrmana – Dlouhý, Široký a Krátkozraký

https://www.youtube.com/watch?v=bncaMUcDLqs&t=89s

- napiš do sešitu odpovědi:

Jak poznáme, že se jedná o divadelní představení? Které postavy v pohádce vystupují? V čem je pohádka netradiční? Co se ti na představení líbilo/ nelíbilo? Zdůvodni.

 

NJ7  na období 20.4.-24.4.2020

Freizeit – volný čas + časování sloves

PL – kvíz na volnočasové aktivityzaškrtnout správnou variantu (Aktivitäten im Sommer)

PL – Verben im Präsensvyplnit – cv. 1 – dosadit správná zájmena, cv. 2 – vyčasovat daná slovesa, cv. 3 – slovesa v závorkách dosadit ve správném tvaru do vět

PL – In der Freizeit (přiřadit k obr. a naučit se novou slovní zásobu, neznámá slovíčka přeložit)

 

Zeměpis na období 20.4. - 24.4.
nová látka Asie - výpisky si vytiskni nebo opiš, vše si ukaž v atlase (Asie str. 6) Asie - povrch, členitost
pracovní sešit strana 34 a 35

poslat: PS str. 34 a 35 do 24.4.

 

M - úkol na období 20.4.-24.4. otevřít kapitolu 1.4 Věta sus,
do sešitu nový napis: VĚTA sus
-
pod nadpis celý rámeček "Věta sus:" Větu sus naučit z pěměti. Pod tento rámeček dosešitu i všechny ostatní barevné rámečky v kapitole 1.4 Věta sus
Pod rámečky zapiš tento text:
"Vzorový př".: a opiš vše co je  v písmenu B, tedy opiš zadání příkladu, místo slova Rozbor napiš Náčrtek, a náčtek udělej tužkou podle učebnice, dále opiš Postup konstrukce (všechny body) - zamysll se nad ním (říká nám, jak postupně budeme trojúhelník rýsovat, nauč se číst nahlas všechny body, zejméa bod 3), a nakonec trojúhelník narýsuj (postupuj podle znázorněného filmu v učebnici)

 

ÚKOL k Office 365 na tento týden - Teams

Milí žáci, jelikož nás okolnosti donutily k distanční výuce a komunikaci na dálku, potřebujeme spojit více komunikačních kanálů nejlépe do jednoho, abyste nemuseli navštěvovat více stránek.

Ideálním řešením jsou Office 365, jejichž aplikace jsou vzájemně propojeny. Už umíte pracovat s aplikacemi Outlook, téměř všichni jste už využili a využíváte OneDrive, někteří možná využívají Word, Excel, PowerPoint a zkusíme využívat další aplikací - Teams, ta slouží ke komunikaci (video-schůzky, chat), zadávání úkolů, k online výuce na dálku, vkládání výukových materiálů... Využití je opravdu široké.

Pro začátek se podívejte na dvě přiložená videa.

Jedno je návodem, jak stáhnout aplikaci do svého zařízení - PC (v případě mobilu vyhledáte aplikaci na App Store nebo Google Play, podle operačního systému - název: Microsoft Teams). Spojení přes aplikaci je výhodnější, má širší nabídku nástrojů a je stabilnější než přihlášení přes web.

Druhé video stručně ukáže, v čem je pro žáky/studenty aplikace výhodná a k čemu slouží.

Během týdne naplánuji první společnou schůzku a požádám vás o připojení do Teams a účast, abychom si vyzkoušeli, jak prostředí funguje.

Oznámení by vám mělo přijít do Outlooku formou mailu, zároveň se vám plánovaná schůzka objeví v kalendáři (nepřímo tak pracujeme s další přidruženou aplikací), ale pro každý případ budu informovat i zde na fb, proto prosím sledujte příspěvky.  Budu se těšit, věřím že to společně zvládneme. 😄  

https://www.youtube.com/watch?v=VznvEOSGn5w     https://www.youtube.com/watch?v=suIwA2dvxD4&t=6s

 

DÚ PŘÍRODOPIS - datum odevzdání 26.4.2020

Bohužel situace se nemění a je potřeba se v přírodopise posunout dál. Opustíme naše milované živočichy a podíváme se na botaniku - vědu o rostlinách.

Co je Vaším úkolem? Vaším úkolem bude vytvořit mi v rámci Power pointu (se kterým už umíte všichni) prezentaci s názvem ELEKTRONICKÝ HERBÁŘ.
Na zpracování budete mít vždy týden - od pondělí do neděle. Výběr zástupců nechám na vás, povinné bude téma a počet zástupců. Pro ukázku jsem vložila na fb snímky z prezentace (slouží jako inspirace, nekopírovat!)

Co má práce obsahovat? Informace a ukázky základních znaků vybraných zástupců. Tzn. stáhnete/vyfotíte obrázky, které se týkají základních poznávacích znaků daných zástupců (kořen, kůra, listy nebo jehličí, tvar koruny, šišky nebo květy), a vytvoříte snímek. K obrázkům připojíte velmi krátký popis.

Odkud mohu čerpat? K informacím a obrázkům využívejte učebnici (je to tam přehledné, přetříděné), internet, encyklopedie atd... ALE POZOR, na posledním snímku vždy budou uvedené zdroje informací i obrázků :)

ZADÁNÍ – MŮJ ELEKTRONICKÝ HERBÁŘ
- téma: JEHLIČNANY
- počet zástupců: 4

V případě jakéhokoliv dotazu mi napište na email fenclova@zsprobostov.cz. Hotové práce prosím ukládejte do složek One Drive nebo zasílejte emailem.

Anglický jazyk - úkoly na období od 27.4. - 30.4. 

Téma: Culture: Britain - page 40

vocabulary: conquer - dobýt, flag - vlajka, independent - nezávislý, law - zákon, monarch - panovník, parliament - parlament

Read and listen to the article. (Přečti a poslechni si článek):

https://elt.oup.com/student/project/level3/unit03/audio?cc=cz&selLanguage=cs

Aswer the questions.

1) What is the UK short for?

2) Which is the largest part of the UK?

3) Is Eire part of the UK?

4) What are the capital cities of Scotland, Wales and Northern Ireland?

5) What is the capital of The Republic of Ireland?

Draw a map of the Uk and describe it. ( Do sešitu nakresli nebo nalep mapu a popiš)

 

Zeměpis na období od 27.4. - 30.4.

1. práce s výpisky- vytiskni nebo si přepiš do sešitu výpisky na téma Vodstvo Asie  ( jsou uloženy i v tvé složce naOneDrive "Z - tvé jméno" - můžeš vypracovat rovnou tam)

2. pracovní sešit str. 36

poslat: doplněné výpisky + str. 36 do 30.4.

 

ČJ7 na období 27.4.-30.4. 2020

JV – Rozvíjející větné členy

uč. 95/7 – drž se mého zadání: Ze cvičení vypiš do sešitu pod sebe prvních 5 vět, mezi větami vynechávej vždy 2 řádky, v každé větě vždy vyhledej a barevně podtrhni přívlastek neshodný, do volného řádku pod větu změň spojení s řídícím podstatným jménem tak, aby se z Pkn stal přívlastek shodný.   vzor: Moje kamarádka se každým rokem účastní soutěže v recitaci. – Pkn,                                                               recitační soutěže - Pks

uč. 95 – tabulky do ŠS: Přívlastek postupně rozvíjející a několikanásobný + červený rámeček na str. 96 nahoře

96/1 – Vypiš ze cvičení prvních 6 vět (piš je pod sebe, vynechávej vždy 2 řádky. Ve větě vyhledej přívlastek, podtrhni barevně podle pravítka a urči, zda se jedná o Pk několikanásobný nebo postupně rozvíjející – napiš pod větu do volného řádku.     

vzor: Všechny příjezdové cesty byly zabezpečeny ochrankou.                                                                                     Pk postupně rozvíjející

          Na výletě jsme putovali po polních i lesních cestách.                                                                                  Pk několikanásobný

uč. 96 – tabulka: Přívlastek těsný a volný (přepracuj do ŠS)

SL – Životopis

Přečti si ukázku ve cvičení a zpracuj jednotlivé úkoly do sešitu na sloh:  uč. 140/3a, b, c, d

LV – Drama

PL Drama text a úkoly – přečti si text, připomeň si to, co už víš o dramatu, vyplň úkoly pod textem.

Podívej se na sestřih divadelního představení Sluha dvou pánů a odpověz na otázky:

https://www.youtube.com/watch?v=vgoF6A1L-w8

1) Jedná se o komedii nebo tragédii? Zdůvodni.

2) Jak se jmenuje hlavní postava – sluha?

3) Charakterizuj krátce sluhu.

4) Jak se jmenuje herec, který ztvárnil hlavní roli?

5) Najdi v dostupných zdrojích jméno autora divadelní hry.

 

NJ7 na období 27.4.-30.4. 2020

Freizeit + časování pravidelných a nepravidelných sloves v přítomném čase + slovosled ve větě

- zhlédni video, udělej si zápis do sešitu s nadpisem Slovosled v německé větě, vyznač si postavení slovesa a dalších vět členů ve větě  https://www.youtube.com/watch?v=bCCPqjrB7xU&t=24s  

Na PLIn der Freizeit 2 tvoř věty. Drž se zásad německého slovosledu. Pokud nemáš možnost list vytisknout, napiš věty do sešitu.

vzor: Frank / gern Fußball spielen.  ->  Frank spielt gern Fußball.

(uvědom si, že se jedná o 3. os. j.č. – koncovka slovesa musí být –t nebo –et, pozor na hláskové změny nepravidelných sloves)

 

M - úkol na období 27.4.-30.4. otevřít kapitolu 1.5 Věta usu,
do sešitu nový napis: VĚTA usu
-
pod nadpis celý rámeček "Věta usu:" Větu naučit z pěměti. Pod tento rámeček do sešitu i všechny ostatní barevné rámečky (dej do rámečů i v sešitě) v kapitole 1.5 Věta usu 
Pod rámečky zapiš tento text:
"Vzorový př".: a opiš vše co je  v písmenu B, tedy opiš zadání příkladu, místo slova Rozbor napiš Náčrtek, a náčtek udělej tužkou podle učebnice, dále opiš Postup konstrukce (všechny body) - zamysll se nad ním (říká nám, jak postupně budeme trojúhelník rýsovat, nauč se číst nahlas všechny body, a nakonec trojúhelník narýsuj (postupuj podle znázorněného filmu v učebnici)

 

 

SDĚLENÍ PRO ŽÁKY A RODIČE
Vzhledem k nastalé situaci  prosíme, aby si děti ze školy odnesly veškeré osobní věci v šatně a ve třídách (úbory na TV, přezůvky, další oblečení atd…). Abychom dodrželi daná nařízení a děti se nescházely na pozemku a v okolí školy ve větších skupinách, stanovili jsme dobu, ve které mohou žáci jednotlivých tříd přijít pro své věci. Prosíme o dodržování termínů a hygienických zásad (rouška).

Úterý 5.5.2020 od 9:00 – 10:30 VII.

 

Anglický jazyk - úkoly na období od 4.5. - 7.5.

Téma: Geography: time zones - page 41

Vocabulary: axis - osa, rise - vycházet (slunce), rotate - otáčet se, set - zapadat (slunce)

1) Describe the picture.

2) Read the article.

3) Anwers the questions in exercises 1) 2)3)

Please get ready for the online lesson on Thursday 7th May.

 

ČJ7 na období 4.5. – 7.5.2020

JV – Předmět

1) Zhlédni video, zopakuj si dosud získané znalosti o Po, Př, Pk  - věty vypsané ve videu si přepiš do sešitu a  barevně vyznač tak, jak vidíš.

2) Nově si udělej zápis k dalšímu rozvíjejícímu členu – předmětu (Pt).

---> opiš si základní přehled z videa (co je předmět, jak se značí, jak se na něj ptáme, na čem je závislý,

       čím je vyjádřen + příklady s vyznačením větných členů – předmět vyznač barevně)

3) Zpracuj do ŠS další 4 věty podle videa. Označ všechny větné členy.

4) V závěru je zadán DÚ v podobě 3 vět. Věty si přepiš do sešitu. Vyzkoušej si sám/sama určit větné členy a své řešení porovnej se správným řešením, které přikládám, případně oprav.

https://www.youtube.com/watch?v=sxQFW5GGUSI – prezentace předmět

ŘEŠENÍ DÚ k prezentaci na PŘEDMĚT

5) Zašli náhled zápisů ve školním sešitě.

SL -  Životopis

PL – životopis – Přečti si ukázku životopisu, je v něm řada cizích slov.

V prvním cvičení vyplň do tabulky, co k sobě patří (cizí slovo + jeho definice). Co neznáš, dohledej v dostupných pramenech. Možnosti NESPOJUJ čarami. V druhém cvičení přiřaď podle svého úsudku osoby k profesím, které podle tebe vykonávají, nebo by se na ně podle vzhledu hodily.

LV – Drama

Podívej se na divadelní hru Hrdý Budžes. Tématem je život malé holčičky za socialismu v 70. letech 20. st. Po zhlédnutí odpověz (celými větami) na následující otázky:

1) Jak se jmenuje hlavní hrdinka příběhu? (jméno a obě příjmení) Která herečka hlavní roli ztvárnila?

2) Jak se jmenují rodiče hlavní postavy, jak jim holčička říká (jak je oslovuje)?

3) Jaké povolání mají rodiče?

4) Charakterizuj krátce holčičku. (vzhled, vlastnosti, styl oblékání, záliby)

5) Napiš slova z divadelní hry, která se pojí výhradně s obdobím socialismu.

6) Proč se hra jmenuje Hrdý Budžes?

https://www.youtube.com/watch?v=pcJCz-OHw_8&t=1537s

 

NJ7 na období 4.5. – 7.5.2020

Freizeit

1) Zopakuj si slovní zásobu, případně rozšiř o nová spojení na základě videa. Trénuj výslovnost tím, že budeš opakovat věty. Věty s volnočasovými aktivitami si piš do sešitu. Splň i zadaný domácí úkol ve videu.  --> Reaguj na otázku:

Was macht Anja gern? Celými větami popiš závěrečné 3 aktivity ve videu. Drž se vzoru:

Anja…gern  (….).      https://www.youtube.com/watch?v=V9F5xwlFopg

2) Podívej se na druhé video a odpověz na otázky, k odpovědím máš nápovědu:

https://www.youtube.com/watch?v=luM9zypWm9Y

Was macht Lukas gern? Lukas…

Was braucht (potřebuje) Lukas? Lukas braucht … , … und … .

Welche Musik mag Viktoria? Viktoria mag…

Was braucht Viktoria? Viktoria braucht…

Wie lange schwimmt Julia? Julia schwimmt …

Wer reitet? …..reitet.

Was macht Oliwia gern? Oliwia…

Welche Bücher liest gern Agnieszka?  Agnieszka liest gern….

Wo spielt Mateusz Basketball? Mateusz spielt Basketball in…

Wie heißt der Lieblingsfußballspieler von Marcin? Der Lieblingsfußballspieler heißt…

Není nutné porozumět každému slovu ve videu, snaž se sledovat klíčová slova a naposlouchej si výslovnost.

 

Zeměpis období do 7.5.

1. odpověz na otázky a napiš je do pracovního sešitu ( a, b na stranu 37 + c, d, e na str. 38)

a) které státy jsou nejvíce ohroženy monzuny

b) v kterém státu leží nejdeštivější místo Asie

c) základní potravinou Asie je rýže - napiš o ní 5 různých informací

d) co je a k čemu slouží sisal

e) jak se vyrábí rozinky

2. PS str. 37/ 1,2,3 + 38/2,3

poslat: ofocené stránky pracovního sešitu do 7.5.


Fyzika do 07.05.2020
vyplň a pošli kvíz, jeho odkaz ti přišel do školního e-mailu - odkaz platí do 7.5. (včetně)

Tady je odkaz na formulář tlak plynu v uzavřené nádobě:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=-8gICkveSkardTdxjQP9a-nnX3vVgDFBlNKKXbwZGmRUMDhJUTYxNEZBMkZQN1k4NkFRQzkwVFNYNC4u

M - úkol na období 4.5.-7.5. do sešitu NOVÝ VELKÝ nadpis ČTYŘÚHELNÍKY
- otevři kapitolu 4.1 a JEN prostuduj si rámeček s názvem ČTYŘÚHELNÍK, pod ním je
- barevný proužek s obrázkem a textem: "Na obrázku je.......", ten celý vypracuj do sešitu
- pod to napiš nový (menší) nadpis: ROVNOBĚŽNÍKY pod něj napiš tyto tři věty:
Protější strany rovnoběžníku jsou shodné.
Součet velikostí sousedíních úhlů rovnoběžníku je 180º.
Součet velikostí vnitřních úhlů rovnoběžíńíku je 360º.
- pod tyto tři věty vypracuj krásně celý rámeček v kapitole 4.3, který se jmenuje: "ROVNOBĚNÍKY jsou:"
- pod tento rámeček opiš všechny barevné proužky až do konce této kapitoly (jde o pět proužků, ve kterých jsou důležité věty, při jejich psaní ověřuj na obzcích, že platí)

VYZVEDÁVÁNÍ VĚCÍ

Ve škole jsou stále některé věci, které náleží žákům sedmé třídy a je nutné si je odnést. Chválím žáky, kteří si pro své přezůvky a oblečení již přišli 😊👍. Pro ostatní jsou na fb fotografie věcí, které jsou stále ve škole.

Poslední termín pro vyzvednutí - pondělí 11.5. od 9:00 - 12:00 hod. CHOĎTE PROSÍM HLAVNÍM VCHODEM, POKUD DOLE NEBUDE SLUŽBA, ZVOŇTE PROSÍM NA SBOROVNU.

Anglický jazyk - úkoly na období od 11.5. - 15.5. 

Téma: Revision - page 42

1) Pomocí odkazu si zopakuj slovní zásobu ke třetí lekci.

https://elt.oup.com/student/project/level3/unit03/vocabulary/?cc=cz&selLanguage=cs

2) 42/1 Doplň do textu slovesa v závorkách v minulém prostém, nebo průběhovém čase.

3) Vymysli větu na tato slovesa: put on, cross, drop, peel, repair, brush, send throw, pick up

4) 42/3 Popiš obrázek.

Please get ready for the online lesson on Thursday 14th May.

 

ČJ7 na období 11.5. – 15.5.2020

JV - Příslovečné určení (Pu)

Pusť si video od 6:31 min (v úvodní části je vysvětlován minulý domácí úkol, takže přeskoč).

Zpracuj si zápis do sešitu podle videa – vše, co uvidíš (Pu, druhy Pu, otázky, kterými se na jednotlivé druhy ptáme, ukázkové věty včetně vyznačení Pu…)  

Pu vyznač vždy barevně, nezapomeň si připisovat i otázky, které byly použity.

Zpracuj i závěrečnou větu s určením všech větných členů, které označíš jejich zkratkami.                

https://www.youtube.com/watch?v=mMghwVtn9Es&t=49s

SL – Vypravování

Projdi si celou prezentaci a zpracuj podle ní zápis do sešitu, důležité (tučně vytištěné) pojmy si podtrhej barevně podle pravítka (nepoužívejte fixy). Zápis zpracuj z prvních 8 slidů (snímků).

https://slideplayer.cz/slide/2778768/   - vypravování – prezentace

LV - Drama

S ohledem na předchozí práci nezadávám žádné cvičení na drama. O to důkladněji a pečlivěji však proveď zápisy v JV a SL. Čti si rozečtenou knihu, nebo si vyber něco k vlastní četbě.

 

NJ7 na období 11.5. – 15.5.2020

Hobbys

Zhlédni video, snaž se v první části co nejvíc porozumět odpovědím lidí v anketě.

V druhé části budou všechny odpovědi zopakovány ještě jednou a doplněny německými titulky.

Vypiš si z videa věty (pokud se některá aktivita opakuje, pak ji napiš jen jednou).

Co už znáš, nemusíš překládat, nová slovíčka nebo slovní obraty si přelož pomocí slovníku do češtiny a zkus se naučit.

Video si pusť opakovaně a zkoušej trénovat také výslovnost tím, že budeš věty nebo části vět opakovat nahlas.    https://www.youtube.com/watch?v=Aet1bZ_4O94 -  Was sind deine Hobbys?

 

Zeměpis na období do 15.5.

1. PS 39/3 a 40/4 - vyplň si (neposílej) a pak teprve udělej kvíz  

2. vyplň a pošli kvíz (Asie povrch, hospodářství a obyvatelstvo) na přiloženém odkazu - odkaz platí do 14.5. (včetně) poté odkaz slouží ke kontrole tvých odpovědí

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=-8gICkveSkardTdxjQP9a1J3AREwwnZImYgYWzyz8nRUMDBGVkdEWDA2V1FZWTZWOVJaWFdMTjU5Si4u

 

M - úkol na období 11.5.-15.5. nejdříve si přečti a snaž se porozumět všem větám v rámečku v písmenku C (v kapitole 4.3, rámeček se jmenuje ROVNOBĚŽNÍKY), potom
- vypacuj pečlivě celý rámeček do sešitu včetně textu. Pod to napiš nový nadpis:
OBVOD ROVNOBĚŽNÍKU, (najdi kapitolu 4.5) pod nadpis vypracuj
- celý rámeček, který se jmenuje OBVOD ROVNOBĚŽNÍKU (a nauč se jeden ze vzorečků v rámečku, který ti nejlépe vyhovuje). 
Pod rámeček opiš tento text (pak vedle textu udělej náčertek, napiš vzoreček, který ses naučil/a dosaď a vypočítej ho, výsledek podtrhni 2x):
"Vypočítej obvod: a) kosodélníku s délkami stran 5m a 8m
                                b) kosočtverce s délkou strany 3 cm
- pod to vypracuj pečlivě celý rámeček v této kapitole s názvem OBSAH ROVNOBĚŽNÍKU 
(dva vzorečky z rámečku se nauč), pak pod rámeček napiš text: "Vypočítej obsah rovnoběžníku ABCD, pro který platí a=2m a výška na stranu a měří 4m" potom udělej náčrtek, vedle něj napiš vzoreček, dosaď do něj, vypočítej, napiš odpověď.

Fyzika do 22.05.2020

v rámci Office 365 je nasdílen (ve složce  "F7 a vaše příjmení") pracovní list "Světelné zdroje, rychlost světla" (nejlépe vytisknout, nalepit do školního sešitu)  dle učebnice str.150 - 152 doplnit nebo vybrat správné odpovědi. Vypracuj písemně cvičení. 

         Vytištěný pracovní list(do 22.05. 2020) je možné vyzvednout ve vstupu do hlavní budovy

 

ČJ7 na období 18.5.- 22.5.2020

JV - Grafický rozbor věty jednoduché

1) Vyplň kvíz a odešli nejpozději do 21. 5. (16 hod.).  

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=-8gICkveSkardTdxjQP9a3_bSVBigrBGpV30SxvKlvVUNE5MM0pMSDM1RDBQRUczSFZaTlNLSFo4NC4u

2) Přečti si postup, jak se provádí grafické znázornění věty jednoduché. Celé pak zpracuj krok za krokem do sešitu, včetně grafů, v nichž je daný krok vyznačen barevně. Udělej totéž. Stejně tak si barevně odliš větu, z níž se vychází (větu, která je znázorňována postupně graficky).

http://www.ucirna.cz/cestina/skladba_vetne_cleny_graficke_znazorneni.php - návod - jak na graf

3) Piš postupně věty určené ke grafickému znázornění a ke každé zpracuj graf podle předlohy (celkem tedy 4 věty + 4 grafy). POZOR, je nutné zachovat pozici daného větného členu na správném místě tak, jak je zakresleno v grafu (tzn. správně připojit čarami, správně umístit do řádku a dodržet postavení před a za řídícím členem). Ve větách je značen přísudek P, ty jej znač tak, jak jsme zvyklí – Př.

https://www.vetnecleny.cz/priklady/ - grafické rozbory – přísudek místo P značit Př

4) Pusť si video. Je v něm ukázán rozbor věty jednoduché. Předepiš si větu do sešitu. Postupuj podle videa a zpracuj k větě graf. Pomocné otázky, které jsou do grafu připisovány, si napiš také. Sleduj zároveň postup a umísťování jednotlivých větných členů.

https://www.youtube.com/watch?v=4TmQeUMtKPw – větný rozbor 5

Pomůckou ti může být přehled větných členů - kdo má možnost, může si vytisknout: PŘEHLED I., PŘEHLED II.

SL – Vypravování

Podle pracovního listu vypracuj jednotlivé úkoly. Zpracuj cvičení do sešitu.  PL - Vypravování

LV – Drama – ukázky dramatických žánrů

1) Pantomima

https://www.youtube.com/watch?v=1LBm1M3DBNY

Podle čeho nejčastěji poznáme mima?

Popiš v jednotlivých bodech, co mim v ukázce představuje:

a) …

b) …

c) …

d) …

2) Balet

https://www.youtube.com/watch?v=qUhiIK9YtdU – Louskáček – ukázka

https://www.youtube.com/watch?v=Xd2nTXsivHs – Labutí jezero – ukázka

Kdo složil hudbu k oběma baletům?

Najdi a zapiš o autorovi alespoň 5 informací. (Nezapomeň uvést prameny, vyhni se wikipedii.)

3) Melodram

https://www.youtube.com/watch?v=WEq40BVFLxc – Jiří Schmitzer

V čem spočívá podstata melodramu?

Kdo je Jiří Schmitzer? Najdi a zapiš o autorovi alespoň 5 informací. (Nezapomeň uvést prameny, vyhni se wikipedii.)

 

NJ7 na období 18.5.- 22.5.2020

Freizeit

PL – Menschen rund um die Welt

V pracovním listě si přečti texty a na jejich základě vyplň tabulku, která je níže. Pod nadpisem jsou vypsané země, z nichž osoby pocházejí. K textům je potřeba přiřadit i fotografie. (Nr. = Nummer = číslo)

Ke kontrole postačí zaslat vyplněnou tabulku.

Anglický jazyk - úkoly na období od 18.5. - 22.5. 

Téma: London: Sightseeing - page 44 ( v učebnici)

Slovní zásoba: celebrate - slavit, embarrassing - trapný, exhibition - výstava, own - vlastnit, sight - památka, sightseeing - prohlídka památek, square - náměstí, statue - socha, wheel - kolo

1) Look at the pictures. What can you see? (Popiš obrázky).

2) Read and listen to the article. (Přečti a poslechni si článek).

https://elt.oup.com/student/project/level3/unit04/audio?cc=cz&selLanguage=cs

3) 45/2 Match the things to the places. ( Spoj, co patří k sobě).

4)45/3 Find examples. ( V textu najdi příklady, kde se dané věci nachází).

a fountain: Trafalgar Square, a clock, a bridge, a statue, a palace, a river, a theatre, a square, a museum

Please get ready for the online lesson on Thursday 21st May.


M7 - úkol na období 18.5.- 22.5.2020
otevři v učebnici kapitolu 5.2. Lichoběžník, podívej se na obrázech střech pod napisem a zkus si odpovědě na otázky pod obrázkem.
Pak do ŠS pečlivě vypracuje dva rámečky a větu v barevném prožku pod každým rámečekem:
- rámeček, který se jmenuje: "LICHOBĚŽNÍK"
- větu v barevném proužku pod rámečkem
- rámeček, který se jmenu:: "PRAVOÚHLÝ LICHOBĚŽNÍK a ROVNORAMENNÝ LICHOBĚŽNÍK
- větu v barevném proužku pod rámečkem

 

Zeměpis do 22.5.

pracovní sešit str. 41 poslat do 22.5., pracuj s atlasem

DÚ DĚJEPIS (do 22.5.2020)
1. Nalepit výpisky do sešitu (vytisknout nebo vyzvednout ve škole nebo opsat)
2. Přečíst v učebnici s porozuměním text na stranách 104 - 108 (DOBA HUSITSKÁ)

3. Nepovinné - zhlédnout díly "Udatných dějin" 42-44
https://www.youtube.com/watch?v=Sj2EMoZ8nTg&t=6s

https://www.youtube.com/watch?v=cgBOZsnjBok

https://www.youtube.com/watch?v=t-kNdZW5dIU

Prosím na email nebo do složky poslat fotografii, že máte výpisky udělané/nalepené. Na jejich základě a na základě práce s učebnicí se budou odvíjet příští úkoly (plánována osmisměrka).

DOBA HUSITSKÁ - výpisky.odt (596.88 kB)

 

ČJ7 na období 25.5.- 29.5.2020

JV – Rozbor věty jednoduché

Ověřte si, jak jste zvládli učivo o větných členech. V následujících třech testech se pokuste najít správné odpovědi. Na konci každého testu následuje vyhodnocení. Výsledné hodnocení nascreenuj a pošli mailem nebo vlož na OneDrive do své složky. Požaduji všechny tři výsledky. Pokud se test nevydaří a výsledky budou nevalné, zkus si jej projít ještě jednou a opakovaně řeš jednotlivé úkoly.

1) https://www.mojecestina.cz/article/2013081802-test-urci-vetne-cleny-1

2) https://www.mojecestina.cz/article/2013101901-test-urci-vetne-cleny-2

3) https://www.mojecestina.cz/article/2016061501-test-vetne-cleny-a-pan-casu

SL – Vypravování

Zpracuj do sešitu modrou tabulku z uč. str. 111 (Přímá řeč).

Následně napiš do sešitu uč. 110/5. Pozor při opisování na dodržení správné interpunkce.

LV – Četba

1) Napiš stručně o knize, kterou právě čteš. Nezapomeň také na základní bibliografické údaje o knize (jméno autora, popř. ilustrátora nebo překladatele, název knihy, nakladatelství, rok a místo vydání).

2) Vytvoř originální fotografii na téma „Já a kniha“. Můžeš si najít své oblíbené nebo naopak netradiční místo ke čtení, můžeš být v libovolné pozici, můžeš sladit název knihy s prostředím, oblečením, námětem fotky. Pro inspiraci připojuji několik obrázků. Není však cílem je napodobit, ale vymyslet něco neotřelého, osobitého.

UKÁZKY FOTEK

 

NJ7 na období 25.5.- 29.5.2020

Freizeit

Inspiruj se dřívějšími videi (anketa se žáky ve třídě) a natoč video o svých zálibách, o tom, co děláš ve volném čase, co tě baví. Vždy danou činnost předveď a popiš také, co k tomu potřebuješ. Řekni, jak často nebo jak dlouho se činnosti věnuješ.

Do svého videa můžeš zahrnout i další členy rodiny (pokud budou souhlasit a chtít – tato část je jen bonusová, není povinná), abys popsal(a) co rádi dělají ve volném čase. Např. maminka bude sedět s knihou a ty německy řekneš: Meine Mama liest gern. Sie mag Romane.

Anglický jazyk - úkoly na období od 25.5. - 29.5. 

Téma: It´s next to the police station page 46 ( v učebnici)

Slovní zásoba: chemist´s - lékárna, drogérie, corner - roh, courthouse - budova soudu, go along - jdi podél, go past - projdi kolem, hairdresser´s - kadeřnictví, prison - věznice, roundabout - kruhový objezd, traffic lights - semafor, turning - zatáčka, undergroung - metro

Gramatika: Člen určitý a neurčitý

1) Read and listen to the story. Answer the questions. (Přečti a poslechni si článek. Odpověz na otázky.)

Where do the men want to go? Why? Why don´t they go there?

https://elt.oup.com/student/project/level3/unit04/audio?cc=cz&selLanguage=cs

2) 47/2 Find the bank and the post office on the map. ( Na mapě najdi banku a poštu). Get ready to explain the directions. Připrav se na ústní vysvětlení cesty.

3) Zhlédni video, kde ti vysvětlí, jak používat člen určitý a neurčitý.

https://www.youtube.com/watch?v=t9RnPfC2dPQ

4) 47/4 Doplň členy.

Please get ready for the online lesson on Thursday 28th May.

 

M7 - úkol na období 25.- 29.5.
- do ŠS celý rámeček na str. 63 (68), který se jmenuje "OBVOD A OBSAH LICHOBĚNÍKU" 
- pod rámeček str. 63/1 (68/1) u každého příkladu vždy napiš vzoreček pro obsah a potom pod tento napsaný vzoreček dosaď údaje z obrázku (pamatuj, že rovnoběžné strany naproti sobě jsou základny "a""c").
- str. 63/3 (69/3) - vypočítej pouze obvod u obou lichoběžníků, vždy napiš vzoreček pro obvod a pod něj pak dosaď tebou naměřené údaje.

 

Zeměpis do 29.5.

- přečti si v učebnici téma Blízký východ, Střední východ, Zakavkazko a Střední Asie (výpisky nedělej)

- jen pro lepší orientaci v pracovním sešitě Blízký + Střední východ = Jihozápadní Asie

- PS str. 42, 47 a 48/1,2,3 (cv.4 ne!) = poslat do 29.5., používej atlas

 

DÚ PŘÍRODOPIS (do 29.5.2020)
Do sešitu vypsat zápis na téma STAVBA ROSTLINY - pro zápis využít prezentaci na tomto odkazu:
https://slideplayer.cz/slide/3409639/ (snímky 3 - 11).

K zápisu provézt jednoduché nákresy (druhy kořenu, stonky - stvol, lodyha, stéblo, stavba listu, stavba květu).

Hotový zápis vložit do složky nebo zaslat na email.

M7 - úkol na období 1.6.- 5.6.2020
- do sešitu nový nadpis HRANOL
- pod nadpis vypracuj pečlivě celou tabulku ze str. 66 (73), která se jemenu HRANOL
- všechny názvy z tabulky se nauč
- v duchu zkus odpovědět na dvě otázky v písemenku B "Tělesa"
- najdi cvičení, které začíná větou: "Anička zapisuje podle náčrtku......." a zkontroluj její zápis, zamysli se co musí ještě dopsat 
- podívej se na ukázky dalších hranolů na následující straně
- do sešitu pečlivě vypracuj tabulku ze str. 68 (75), která se jmenuje PLÁŠŤ HRANOLU

Anglický jazyk - úkoly na období od 1.6. - 5.6.

Téma: The tailor of Swaffham - page 48 ( v učebnici)

Slovní zásoba: dig - kopat, fall asleep - usnout, look for - hledat, pavement - chodník, set off - vyrazit (na cestu), spade - rýč, tailor - krejčí

1) Read and listen to the story. ( Přečti a poslechni si příběh).

https://elt.oup.com/student/project/level3/unit04/audio?cc=cz&selLanguage=cs

2) 49/2 Answer the questions ( Odpověz na otázky).

3) 49/3a) Complete the table. ( Doplň tabulku se slovy z příběhu).

4) 49/3b) Complete the sentences. ( Doplň věty. Použij slova z tabulky).

Please get ready for the online lesson on Thursday 4th June.

 

ČJ7 na období 1.6.-5.6. 2020

1) Jelikož je v pondělí Den dětí, rozhodla jsem se vám tento týden trochu odlehčit a pojmout češtinu spíše hravou formou. Přikládám tedy TÝDENNÍ VÝZVU  v podobě PL, který si ale můžete upravit podle sebe, můžete zvolit i papírovou podobu, kam budete kreslit, lepit, psát apod. Každý den si během týdne vybereš jeden úkol (nemusí jít popořadě) a pokusíš se splnit a zdokumentovat, můžeš vkládat i fotky. Výsledná práce nemusí mít tedy podobu původního PL, je to jen vzor. Na konci týdne mi pošleš mailem, nebo vložíš do složky na OneDrive svou práci. I když se jedná o hravou záležitost, práce je povinná a nahrazuje běžné učivo.

2) BONUS - (dobrovolná práce) - chceš-li zabojovat o jedničku, splň všechny úkoly z přiloženého PL, nezapomeň řešení číslovat. Podmínkou je poslat všechna řešení najednou v jednom dokumentu nejpozději do 5.6. Na pozdější odpovědi nebudu brát zřetel. Upozorňuji, že práce nebudu vracet k opravě a doplnění, proto si důkladně odpovědi promysli. U 11. úkolu je potřeba uvést nejméně 5 položek. ČJ HRAVĚ - PL

3) Tento týden využijte také k doplnění prací, které jste ještě neposlali. 

 

NJ7 na období 1.6.-5.6. 2020

Ti, kteří v předchozích týdnech poctivě pracovali a včas odesílali práce, si mohou tento týden od NJ odpočinout.

Kdo má ještě nějaké resty, využije týden k doplnění chybějících prací. 

 

Fyzika do 05.06.2020

v rámci Office 365 jsou nasdíleny (ve složce  "F7 a vaše příjmení") výpisky

"Přímočaré šíření světla, Měsíční fáze"  pracuj s učebnicí str.152 - 156.

Doplň nákresy  do sešitu

Vytištěný pracovní list(do 05.06. 2020) je možné vyzvednout ve vstupu do hlavní budovy.

 

Zeměpis do 5.6.

1. pročíst, vlepit nebo napsat do sešitu výpisky o jižní a východní Asii, zde si je stáhni výpisky

2. pracovní sešit - str. 43,44 a 45

poslat: Pracovní sešit do 5.6.

DÚ DĚJEPIS (do 7.6.2020)
Vyplnit přiložený pracovní list. Pokud nemáte možnost tisku, jsou pracovní listy k dispozici ve škole, nebo překreslete osmisměrku do sešitu a pod ní pod čísly uveďte vždy správnou odpověď, kterou jste hledali v osmisměrce. Připište zbytek úkolu a zase stačí jen vyfotit a poslat :)

Osmisměrka Husité.pdf (240.43 kB)

 

Fyzika do 12.06.2020
Vyplň kvíz (od 08. 06.) a odešli nejpozději do 12. 06. (16 hod). 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=-8gICkveSkardTdxjQP9a-nnX3vVgDFBlNKKXbwZGmRUMUc4SU0wUE9QU0ZCMUNORkhRT0c1N1dNTi4u

 

 

ČJ7 na období 8.6.-12.6.2020

JV – Věta hlavní a vedlejší

1) zhlédni video   https://www.youtube.com/watch?v=lcgTnWYg0Rc

2) zpracuj zápis k souvětí a větám hlavním a vedlejším do ŠS

3) napiš si do sešitu i souvětí, která jsou uváděna jako příklady a vyznač v nich větu hlavní (VH) a větu vedlejší (VV)

4) zkoušej si i cvičení v rámci videa

5) vyplň cvičení na https://www.skolasnadhledem.cz/game/602 a výsledek zašli ve formě screenu na můj mail

6) vyplň cvičení na https://www.skolasnadhledem.cz/game/337 a výsledek zašli ve formě screenu na můj mail

SL- Vypravování

1) na stránce https://www.skolasnadhledem.cz/game/559  vyplň cvičení a pošli screen výsledného hodnocení – úkolem je vždy z nabídky vybrat vhodný výraz do věty

LV – vzhledem k výše uvedené práci výstup z LV nebudu požadovat, pouze si čti svou vybranou četbu (knihu)

 

NJ7 na období 8.6.-12.6.2020

Kleidung - Oblečení

- vrátíme se k předchozímu tématu v rámci opakování

- vytvoř prezentaci, která bude zahrnovat následující slidy:

1) Název, jméno, třída

2) Was tragen wir im Sommer? (Co nosíme v létě?) – formou obrázků s německými popisy (německá slovíčka se členem) na slide uložíš aspoň 10 položek, které patří k tématu oblečení (včetně obuvi a doplňků) v daném ročním období.

3) Was tragen wir im Winter? (Co nosíme v zimě?) – viz bod 2)

4) Mein Lieblingskleidung (mé oblíbené oblečení) – opět formou obrázků a německých slovíček zpracuj, co rád(a) nosíš.

5) Farben – Barvy (jakoukoli formou zpracuj na slide jednotlivé barvy a německy je pojmenuj)

6) Pokud budeš obrázky čerpat z jiných míst než ze svého fotoalba, pak uvedeš zdroje / prameny

 

M7 na období 8.6.-12.6.2020
1) prohlédni si v kapitole 6.2 SÍŤ TROJBOKÉHO HRANOLU
2) do sešitu vypracuj pečlivě celou tabulku z kapitoly 6.3, která se jmenuje POVRCH HRANOLU
3) do sešitu vypracuj pečlivě celou tabulku z kapitoly 6.4, která se jmenuje OBJEM HRANOLU
4) oboum vzorečkům se snaž porozumět co říkají a zapamatovat si je

Anglický jazyk na období 8.6.-12.6. 

Téma: Kids - page 50 ( v učebnici)

Slovní zásoba: ask somebody out - pozvat někoho na rande, get lost - zmiz, short-sleeved - s krátkým rukávem, suede - semiš

Gramatika: Future arrangements - budoucí čas

1)Read and listen to the story. (Přečti a poslechni si příběh).

https://elt.oup.com/student/project/level3/unit04/audio?cc=cz&selLanguage=cs

2)51/3 Say it in Czech. (Přelož výrazy do češtiny).

3)51/5 a Future arrangements. Complete the sentences. (Doplň věty).

Použij přítomný průběhový, kterým vyjádříš plánovanou budoucnost: I´m seeing my friend on Tuesday.

4) 41/3 v pracovním sešitě. What is Tara doing next week? ( Doplň věty).

Please get ready for the online lesson on Thursday 11th June.

 

Zeměpis do 12.6.

1. pracovní list - ke stažení zde nebo ho máš ve své složce

Jihovýchodní Asie - vyplň a pošli

2. Pracovní sešit - Jižní Asie str.46

poslat: PL a PS do 12.6.

Anglický jazyk na období 15.6.-19.6. 

Téma: Culture: New York - page 52

Slovní zásoba: ferry - trajekt, including - včetně, noise - hluk, skyscraper - mrakodrap

1) 52/1 Describe the pictures. (Popiš obrázky).

2) 52/2 Read and listen. (Přečti a poslechni si článek).

https://elt.oup.com/student/project/level3/unit04/audio?cc=cz&selLanguage=cs

3) 52/3 a, b Anwers the questions.(Odpověz na otázky).

4) Do the test MS Forms. (Udělej si test a zjisti, co sis zapamatoval o New Yorku).

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=-8gICkveSkardTdxjQP9awrgnN1pVL1AvKd0atlwaeZUMzlOMk5FNUlVUUlKU0VOOUg0SlNGNUFVNi4u

Please get ready for the online lesson on Thursday 18th June.

 

ČJ7 na období 15. 6.-19. 6. 2020

JV – Pravopis – procvičování

Tento týden procvičuj pravopis. Připomeň si základní pravopisná pravidla. Každé cvičení si doplň, pokud budeš mít slabé výsledky při prvním pokusu, zopakuj si cvičení alespoň ještě jednou. PODMÍNKOU pro UZNÁNÍ splněného úkolu/cvičení  je nejméně 75%.

SCREENY ze všech vyplněných cvičení pošli na můj mail, nebo vlož do složky na OneDrive. Připiš, o která cvičení se jedná, někdy to není z tabulky patrné (stačí pořadí cvičení podle zadání níže).

CÍLEM NENÍ UDĚLAT VŠECHNA CVIČENÍ NAJEDNOU, PRÁCI SI ROZLOŽ.

1) pravopis přejatých slov – doplňování https://www.skolasnadhledem.cz/game/525

2) psaní souhláskových skupin – kvíz https://www.skolasnadhledem.cz/game/521

3) psaní velkých písmen a doplňování i/y, í/ý – doplňování https://www.skolasnadhledem.cz/game/519

4) shoda Př s několikanásobným podmětem – kvíz https://www.skolasnadhledem.cz/game/524

5) pravopis podstatných a přídavných jmen – přetahování https://www.skolasnadhledem.cz/game/564

6) vyjmenovaná slova – ANO/NE https://www.skolasnadhledem.cz/game/994

7) psaní i/y, í/ý – doplňování https://www.skolasnadhledem.cz/game/779

SL – s ohledem na rozsah práce z JV a LV nezadávám

     - pokud někdo neodevzdal práci ze slohu minulý týden, doplní a pošle

LV – Ilustrátoři dětských knih

Vytvoř prezentaci v PoverPointu na téma: „Čeští ilustrátoři dětských knih“ o daném počtu stránek (slidů) s následujícím obsahem:

1) Název prezentace, jméno a příjmení, třída, školní rok

2-6) Vyber si 5 starších (již zesnulých) českých ilustrátorů dětských knih a každému věnuj 1 stránku, na níž bude jméno ilustrátora, jeho fotografie, období kdy žil, alespoň 3 ukázky z jeho tvorby (nejlépe titulní stránky knih, které ilustroval).

7-11) Vyber si 5 současných (dosud žijících) českých ilustrátorů dětských knih, opět věnuj každému po 1 stránce a zpracuj podobně jako předchozích 5 stran (viz výše).

12) Seznam použitých zdrojů / pramenů

      - pokud použiješ tištěné zdroje, je nutné uvést název knihy, jméno autora, nakladatelství, rok a místo vydání

      - pokud použiješ internetové zdroje, nelze napsat pouze název stránky, je potřeba uvést celý odkaz na konkrétní stránku, ze které jsi informace čerpal(a) – hledej jinde než na Wikipedii

     - veškeré obrázky, které nejsou pořízeny tebou, musí být také uvedeny v pramenech – pozor, nestačí napsat název vyhledávače (Google, Bing apod.), ale musíš přejít na stránku s obrázkem a odkaz na danou stránku uvést.

Hotovou prezentaci pošli na můj mail nebo nahraj do složky na OneDrive. Upozorňuji, že neuznám prezentace zkopírované z internetu, jednalo by se o plagiátorství! Práci budu hodnotit.

 

NJ7  na období 15. 6.-19. 6. 2020
- opakuj a procvičuj si dosud probíranou slovní zásobu, kdo neposlal některé předchozí práce, doplní a pošle

 

M7 na období 15. 6.-19. 6. 2020
1) Zopakuj jsi převody jednotek: délkyobsahuobjemu
Potom si procvič převody v řádku, který se jmenuje: 
Jednotky délky (A)

Jednotky obsahu (A) 
Jednotky objemu
v tomto odkazu:
https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?id=2157&action=show#selid 

2) Každé procvičování na konci dej "Zkontrolovat". Až budeš mít všechny výsledky správně, vyfoť obrazovku tvého počítače. Pošli mi tyto tři obrazovky poštou.  POZOR: před vyfocením (skrýnem obrazovky) otevři svou "Poštu", tak aby na horní liště byla vidět záložka s názvem "Pošta"-tvé jméno"

 

Zeměpis do 19.6.

- opakování států Asie https://online.seterra.com/cs/vgp/3340

- nic neposílej
 

INFORMACE K PŘÍŠTÍMU TÝDNU (22.6.-26.6.)- ČJ, NJ

  • S ohledem na uzavírání klasifikace a závěrečnou pedagogickou radu již na příští týden nebudu zadávat úkoly z ČJ a NJ. Práce, které byly zaslány k dnešnímu dni (21.6.), eviduji jako splněné a odevzdané. Podobně na příští týden již neplánuji online výuku. Všechny, kteří během distanční výuky poctivě pracovali a snažili se plnit zadané úkoly, moc chválím a nemalý dík patří i všem rodičům za skvělou spolupráci. Společně jsme to všichni zvládli. 👍🙂 I nadále jsem všem dětem a rodičům plně k dispozici. J. P.

PROSÍM O VYPLNĚNÍ SEBEHODNOCENÍ do pátku 26.6.2020 - JE POVINNÉ - Děkuji :)

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=-8gICkveSkardTdxjQP9a3_bSVBigrBGpV30SxvKlvVUMzFWSDE5QzYyU0pPVjBZN1VCOE45SEJBRi4u