Obsah

10.3. - F - od příští vyučovací hodiny nosit na vyučování :  sešit, učebnici a "Tabulky

                   pro základní školu"

11.3. AJ - úkoly na období od 11.3. - 20.3.

Téma: Holidays - strana 32 v učebnici

nová slovní zásoba: apartment - byt, beach - pláž, far - daleko, last - poslední, minulý, pool - bazén, theme park - zábavní park, weather - počasí

gramatika: sloveso být v minulosti WAS/WERE was/were tabulka

Umět odpovědět na otázku: Where were you yesterday? (Kde jsi byl včera?), I was (Byl jsem..)

Procvičte v učebnici str. 32/3(vypracovat do školního sešitu), v pracovním sešitě 24/3, v následujícím odkazu

https://www.grammarbank.com/was-or-were-exercise.html

Prosím o stažení aplikace Duolingo do mobilu a procvičování výslovnosti.

V případě jakýchkoliv dotazů mne neváhejte kontaktovat: popperova@zsprobostov.cz

 

11.3. ČJ - práce na období 11.3.-20.3.

JV - stále procvičovat pravopis na kontrolní diktát (pomocné odkazy na internetové stránky viz včerejší příspěvek ve skupině na fb)

- Základní větné členy - PŘÍSUDEK . s. 93-95 - do ŠS opsat nadpisy kapitoly, přepracovat všechny modré tabulky + červený rámeček "POZOR" na str. 94 (gramatickou oporu najdete i v PS uprostřed v příloze gram. přehledů str. 5)

- zkoušejte si na fólii uč. 93/2,3,4 + 94/6,9, do ŠS písemně - 95/11 (vypsat do tří sloupečků podle druhu přísudky z vět) + PS - vyplň 30/8, 9

SL - Popis místnosti - uč. 131/1a, c + do sešitu napiš slohové cvičení na téma Můj vysněný pokoj - fantazii se meze nekladou, práce pak bude hodnocena

LV - Balady - připomeň si hlavní znaky balady, přečti si v čítance balady Zakletá dcera (s. 47) a Tři dcery (s. 48) - ústně si promysli odpovědi na úkoly za texty. Průběžně se věnujte i vlastní četbě.

DÚ DĚJEPIS (za čtvrteční hodinu 12.3.2020)

 1. V rámci opakování vypracovat cv. číslo 5 - osmisměrka na malém papíře (k pomoci využij sešit nebo učebnici). Nalep do sešitu.
 2. Poslechnout na youtube dva díly Starých řeckých bájí a pověstí:
  https://www.youtube.com/watch?v=kEylEk_SiFU - Trojská válka
  https://www.youtube.com/watch?v=Aj7lf5Zkzn8&t=485s - Pád Tróje
 3. Na základě poslechu vyhledejte odpovědi na otázky a napište si je do sešitu.

- Která část těla byla Achillovou slabinou a proč zrovna tato část?
- Co bylo příčinou trojské války?
- Jak přelstili Řekové Trójany, aby mohli dobýt město?
- Jak válka skončila (kdo zvítězil) ?

DÚ DĚJEPIS (za úterní hodinu 17.3.2020)

 1. Do sešitu opiš snímky z prezentace (vzhledem k velkému formátu jsou zveřejněny ve skupině na FB).
 2. Přečíst si kapitoly v učebnici - str. 79 Vznik městských států                                                                                                  - str. 81 Sparta + v barevném pruhu Spartánská výchova
                                                      - str. 82 Athény

DÚ DĚJEPIS (za čtvrteční hodinu 19.3.2020)

1. Zopakuj si učivo z minulých hodin o Spartě a Athénách a vypracuj pracovní list (strana 29 - všechna cvičení). Odpovědi hledej v paměti, kdo nezvládne sám, hledá v sešitě/učebnici. Na stránkách FB je vyfocen pracovní list. Žáci, kteří nedostali pracovní list domů, zaznamenají správné odpovědi zezadu do sešitu. 

Zeměpis úkoly na od 11.3. do 20.3.

přečíst kapitoly Jak se lidé odlišují a Kde lidé žijí (str. 78-81)

výpisky opsat do sešitu  - jsou uloženy v office 365 k dispozici

vyplnit pracovní listy - hustota a počet obyvatel ( dostali ve škole, ti co nemají jsou v office 365)

 

Matematika  - práce na období 11.3.-18.3.

Do ŠS vždy piš před vypracované cvičení - číslo strany/číslo cvičení!!
Do školního sešitu napiš nadpis: PRÁCE OD 11.3.2020, pak vypracuj:

- do ŠS podle tabulky str. 8 (nová uč. str.11) "Sestrojujeme osu úhlu AVB" - narýsovat osu úhlu dle postupu (slovní popis neopisovat). K narýsovanému úhlu a jeho ose připsat text z tabulky na str. 7 "OSA ÚHLU". Narýsovaný úhel s jeho osou a textem dát do rámečku.

- do ŠS pod rámeček vypracuj cvičení 8/6 (11/8)

Přírodopis - práce do 23.3.

Moji milí, na office 365 jsem vám poslala celou prezentaci, se kterou pracujeme ve škole.Zopakujte si členovce -list se základními znaky jste ode mě dostali na minulé hodině.Do sešitu si napište ROZDĚLENÍ ČLENOVCŮ:

1)trilobiti /snímek 10/

2)klepýtkatci / 10-13/

3)korýši /14/

4)stonožkovci /15/

5)šestinozí /16/

-ke každé skupině si napište stručné výpisky/znaky,stavba těla,zástupci/.Použijte prezentaci,ale doplňujte si informace z učebnice/ vždyť to znáte:-)/.Práci si rozvrhněte tak,abyste toto téma zpracovali do 23.3.Dále jsem vám poslala pracovní listy.Zkuste si je vyplnit...nemusíte vše. S Vko vás nebudu zatěžovat...sledujte zprávy :-)

ČJ, NJ - Prosím v tomto týdnu (do 20.3.2020) zasílat průběžně do nasdílené složky "ČJ Příjmení" na OneDrive (v rámci Office 365), popř. po dohodě při technických obtížích na e-mail: pavelkova@zsprobostov.cz, plnění vašich úkolů. Stačí pořídit fotky zápisů v sešitech.  Děkuji J. P.

F - do 20.3.2020

- učebnice str. 88 - zapsat postup určování hustoty (žluté rámečky - slovy i pomocí značek

   fyzikálních veličin)

výklad - mosaz má hustotu 8,6 gramu na centimetr krychlový znamená :

                 1 centimetr krychlový mosazi má hmotnost 8,6 gramu

- uč. str. 89, úloha U 5 písemně do šk. sešitu

- v rámci Office 365 je nasdílený prac. list "hustota látky 1" (nejlépe vytisknout, doplnit)

 

ČJ - připojuji menší úkol z mluvnice - poslouží k lepšímu pochopení a procvičení probírané látky. Pusťte si videa na následujících odkazech a prověřte si, jak jste učivo zvládli. 

https://www.youtube.com/watch?v=Zj6y9wlT5Ms

https://www.youtube.com/watch?v=l_cJTPsNmtk

https://www.youtube.com/watch?v=oMZZ45s6vx4&t=415s

M - Prosím nejpozději do pátku 20.3.2020 zasílat ofocený vypracovaný DÚ, který byl zadán do 18.3. na e-mail: tomasova@zsprobostov.cz (zatím zaslalo pět žáků)

M - práce na období od 18.3.- do úterý 24.3.  (prodlužuji termín do pátku 27.3.)
Vypracované a očíslované cvičení ofotit a zaslat na 
e-mail: tomasova@zsprobostov.cz
Z kapitoly 1.2 "Odhadujeme a měříme velikost úhlu" napsat do ŠS:
- rámeček str.9 (nová uč. str. 12-13) s názvem "VELIKOST ÚHLU měříme VE STUPNÍCH"
- proužek str. 10 s textem: "Velikost úhlu měříme ÚHLOMĚREM"
(přečíst a naučit ale neopisovat rámečeky "JAK MĚŘÍME ÚHLY" a proužek "Měříš úhel?")
- jen zkontroluj velikosti úhlů ve cvičení 10/1 (v nové uč. za proužkem "Měříš uhel?)
- opsat do ŠS rámeček str. 11 (nová uč. 13) "Úhel, který má........"
   + následující rámeček "VELIKOST........" 
- na pomocný papír (nikoli do ŠS) str.11/4 (nová uč.15/6)
- opsat do ŠS proužek se dvěma větami: "Shodné úhly mají stejnou velikost. Úhly, které..)
- do ŠS narýsuj 12/7 (15/8) celé cvičení. Za cvičení opsat rámeček s názevem "MINUTA". Za rámečkem "MINUTA" je písmeno E "Zkontroluj Čendu" -  přečíst a naučit se rozklad a převod ze stupňů a minut na minuty a také rozklad a převod z minut na stupně a minuty.
- do ŠS 13/11 (nová uč.16/12) celé cvičení. Pod toto cvičení zapiš a převeď na minuty:
a) 3 stupně a 15 minut, b) 5 stupňů a 24 minut

Z kapitoly 1.3 Úhly malé i větší str. 14 (nová uč. str. 18) napsat do ŠS:
- oba rámečky
(jeden rámeček, kde je věta: Větší úhel je ten, který má vetší velikost. A druhý rámeček s názvem OSTRÝ ÚHEL, TUPÝ ÚHEL - úhly narýsovat, pojmenovat + text pod každým úhlem)
- písmeno B: PRAVÝ ÚHELPŘÍMÝ ÚHEL (oba úhly narýsovat a pojmenovat)
- 15/1 (18/1) zapsat do ŠS jen odpovědi
- 15/2 (19/3) A,B zapsat do ŠS stupně = odpověď
- rámeček ze str. 15 (nová uč. 19) VRCHOLOVÉ ÚHLY, VEDLEJŠÍ ÚHLY (včetně textu )
- 16/3 (20/4) piš jen odpovědi (ano/ne) do rádku ať šetříme místem
- 16/4 (20/5) 
- 16/5 (20/5)
- 16/6 (20/6)
- 16/7 (20/7)
Zakončit rámečkem ze str. 17 (nová uč. str. 21) - souhlasné a střídavé úhly

Zeměpis - úkoly do 27.3.

1. vyplnit pracovní list města Města světa, někteří si ho zaměnili za pracovní list Hustota obyvatel hustota obyvatel  obojí ke stažení zde nebo na OneDrive,většina ho má ze školy)

2. na papír, čtvrtku A4 vypracuj plakát Sídla, kde srovnáš přednosti (co se ti líbí, co je výhodou) a nedostatky (co se ti nelíbí, nevýhody) života ve městě a na vesnici. Použij různé pastelky, fixy, obrázky, písmo... ať je to poutavé. Práci budu hodnotit

do 27. 3. pošli vypracovaný PL Města světaplakát Sídla

Anglický jazyk - úkoly na období od 23.3. - 29.3.

Téma: Our holiday - str. 34 v učebnici

slovní zásoba -1) vypiš, poslechni si výslovnost na netu a zkoušej, co nejpřesněji napodobit
airport - letiště, arrive - přijet, boat - loď, check - kontrolovat, label - štítek, visačka, miss - zmeškat, passport - cestovní pas, plane - letadlo, suitcase - kufr, tent - stan, ticket - jízdenka, travel - cestovat, trolley - vozík

2)vysvětli anglicky slovo passport

gramatika: pomocí videa si zopakuj was/were

https://www.youtube.com/watch?v=O3FdGPehN-E

Rozděl následující slova do tří skupin: 1) MEANS OF TRANSPORT (dopravní prostředky), 2) PLACES TO STAY ( kde můžeme přebývat), 3) THINGS YOU NEED FOR TRAVELLING (věci, které potřebujete k cestování)

- a plane, a suitcase, a train, a hotel, a passport, a ticket, a boat, a taxi, a tent 
vypracuj do sešitu, nalep či nakresli obrázky

Procvič slovní zásobu v pracovním sešitě str. 26/1,2 (křížovka)

 Fyzika - do 20.03.2020

Vypracované domácí úkoly posílejte na e-mail: klaskova@zsprobostov.cz

(zatím poslala pouze část žáků třídy)

nebo poslat do nasdílené složky "F6 a vaše příjmení" na OneDrive (v rámci office 365) 

 

Český jazyk - období 23.3.-30.3.

JV - Podmět, druhy podmětu

Pusťte si video z následujících odkazů. Do sešitu si zapište, které druhy podmětu rozlišujeme.

https://www.youtube.com/watch?v=TxhiNdca8NU – podmět (obecně)

Procvičte si druhy podmětu, otestujte se: 

http://dum.zsamskrovi.cz/cj-test-vy_32_inovace_117

Na ve skupině na fb a v nasdílené složce "Č6 Pavelková" na OneDrive. bude nasdílený dokument k procvičení podmětu a přísudku, připojím i řešení. Zkuste si nejdříve vyplnit a následně zkontrolovat, zda jste zvládli a kde jste chybovali.

SL - Popis pracovního postupu

Jistě doma pomáháte s vařením. Pokuste se natočit komentované video - popis pracovního postupu - při přípravě nějakého libovolného / oblíbeného jídla. Nezapomeň na vyjmenování pomůcek, ingrediencí a dodržet správný postup krok za krokem. Video vlož do sdílené "ČJ Příjmení" složky na OneDrive, případně pošli na mail: pavelkova@zsprobostov.cz. Ve videu nemusí být vidět tvá tvář. Další možností je videorecept  nebo fotorecept. Práce bych ráda hodnotila. Prosím o vlastní tvorbu a ne kopírování z internetu. Pro názornost a příklad připojuji odkazy:

https://www.youtube.com/watch?v=QKnWHMyRE7k – popis prac. postupu, brambory

https://www.youtube.com/watch?v=ZjPoemC4rhI – videorecept

https://clanky.vareni.cz/fotorecept-na-marokanky-krok-za-krokem/ - fotorecept

LV - Balady

Podívej se na film Kytice a zhlédni video se stručným výkladem o K. J. Erbenovi. V návaznosti na film bude následovat kvíz k ověření, jak jste byli při sledování pozorní.  Do sešitu si poznamenej 3 informace o K. J. Erbenovi, které tě zaujaly v druhém videu.

https://www.youtube.com/watch?v=g-En58ABacA – Kytice celý film

https://www.youtube.com/watch?v=UDEQsXg5g-Y – K. J. Erben

 

F - do 27.3.2020

- v rámci Office 365 je nasdílený prac. list "hustota látky 2" (nejlépe vytisknout, doplnit)

 • na 1. linku doplň převod jednotky gram na centimetr krychlový na kilogram na metr krychlový (žlutý rámeček, str.91 v učebnici)
 • u dalších příkladů správně doplň jednotky hustoty 
 • příklad 2 .............. podle vzoru v učebnici doplň ................ str. 91 ........ jednotky hustoty.

- vypracované úkoly posílejte.

DŮLEŽITÉ SDĚLENÍ
Velmi si cením nasazení rodičů a jsem ráda za zpětnou vazbu ohledně domácích prací. Měla bych jen jednu prosbičku a zároveň drobný úkol pro všechny žáky. Zkusme společně začít využívat školní emaily vás žáků, které jste dostali v rámci programu Office 365 (ve znění jméno.příjmení@zsprobostov.cz) Spousta rodičů posílá práce z osobních emailů, tyto práce budu stále přijímat, ale do budoucna bych chtěla komunikovat převážně se žáky, protože hlavně jim je ta zpětná vazba určena :) V budoucnu začneme postupně využívat i další možnosti, které Office 365 nabízí (zpestření domácích prací, zábavné testíky, hromadný chat pedagogů se třídou a další), a proto bude nutné, aby se děti naučily školní emaily využívat. A teď ten malý úkol: Každý žák mi během dnešního a zítřejšího dne (středa, čtvrtek) pošle jeden testovací email ve znění "Jsem tu" na fenclova@zsprobostov.cz

Tímto úkolem začneme, pokud by měl někdo nějaký problém, neváhejte mě kontaktovat na dostupných komunikačních kanálech, které zatím stále platí, ovšem do budoucna bychom je postupně přesměrovali jen na ty Office 365.

Postup pro přihlášení:

Otevřete hlavní stranu naší školy, pak otevřete vpravo dole Office 365 a přihlašte se prostřednictvím adresy a hesla, které jste již obdrželi (proti podpisu na vytištěných lístcích). Pokud jste ztratili heslo, můžete požádat o nové zaslání paní ředitelku na e-mailu Langerova@zsprobostov.cz 

Děkuji za pochopení a doufám, že nám všem společně podaří najít cestu ke vzájemné komunikaci :)

Přírodopis : duben

Moji milí, děkuji těm, kteří mi poslali své práce a výpisky. Máte pochvalu.Čeká nás téma HMYZ. Zkusíme to pojmout trochu jinak. Každý z vás si k tomuto tématu najde podle svého gusta dva zajímavé dokumenty. Jeden na téma MOTÝLI a druhý na téma BROUCI. Do svých " Přírodovědeckých deníků" /doufám, že už máte všichni:-)/si zapíšete název dokumentu...případně odkaz a zpracujete toto téma alespoň na stránku A4/může být i víc/ , doplníte obrázkem atd. Hlavně zajímavosti:-). Nemusíte mi posílat. Budeme společně hodnotit až se uvidíme. Máte na to celý duben, kdybyste potřebovali cokoliv, napište mi. 

Opatrujte se a držte se:-)

Kdo bude chtít, může si na toto téma vytvořit tzv. LAPBOOK. Mrkněte na internet...je tam spousta inspirace. Fantazii se meze nekladou. :-)

Ještě připomínám.....Ti, co neodevzdali LP - Žížaly...prosím dodělat. Budu ve škole vybírat.

Anglický jazyk - úkoly na období od 30.3. - 5.4.

Téma: Minulý čas prostý - str. 34 v učebnici

- používáme, pokud hovoříme o určité době v minulosti

- pojí se s výrazy: yesterday, last week, last months, last year : I arrived yesterday.

- a) pravidelná slovesa: přidáváme koncovku ed: played, travelled, worked

-b) nepravidelná slovesa - jejich seznam naleznete v odkaze

http://www.ajslovicka.cz/nepravidelna-slovesa.html

Nyní se soustřeďme na pravidelná slovesa. Přečtiposlechni si článek na str. 34. Helena vypráví o svých prázdninách. Zde je odkaz na poslech:

 https://elt.oup.com/student/project/level2/unit3/audio?cc=cz&selLanguage=cs

1)Přes fólii podtrhni pravidelná slovesa: travelled, arrived....

2) Do sešitu napiš minulý tvar k těmto pravidelným slovesům: open, travel, phone, play, like, stop, close, want, collect, practise

 

Zeměpis úkoly na období 29.3. - 3.4.

1. Opsat nebo vytisknout a vlepit do sešitu výpisky Lesy, ke stažení zde Lesy - výpisky nebo na OneDrive ve společné složce Zeměpisu

2. Vypracovat pracovní list Užitečný les, ke stažení zde PL - užitečný les nebo vyplnit rovnou na OneDrive ve složce "Z-jméno žáka" (potom už se nic nemusí posílat)

3. V učebnice str.84-85 přečíst pro doplnění informací

Poslat: Pracovní list Užitečný les do 3.4

Fyzika do 3.4.

podívat se na video - výpočet hustoty - zapsat tento výpočet do sešitu :

https://www.youtube.com/results?search_query=v%C3%BDpo%C4%8Det+hustoty 

(druhé video od shora...... délka 3:06 minut)  posílejte na e-mail: klaskova@zsprobostov.cz