Obsah

Datum - Předmět - Obsah - Datum splnění:

9.9. TZ Ve středu 11.9. úvodní třídní schůzky od 16:30h.

13.9. ČJ-LV- na příští hodinu přinést svou oblíbenou pohádkovou knížku.

19.9. M - 25/11 (34/11) A, B dokončit celé cvičení - 18.9.

19.9. Z - test vesmír, zeměpisná síť, rovnoběžky, poledníky - 25.9.

20.9. M - ve středu 25.9. "Zahajovací PP"

Zahajovací písemná práce z ČJ bude 1. 10. 2019.

24.9. - F - výpisky ze str. 10-13 (jen tučné a podtrhané pojmy) - 1.10.

3.10. M - v učebnici č 2 , str.  9/6 (17/6)) A, B - do 4.10.

4.10. TV Příští týden proběhne v rámci tělesné výchovy Turistika a pobyt v přírodě. Nezapomenout vhodné oblečení

11.10. Z test pohyby Země a Měsíc  17.10. 

15.11. M 34/6 (48/6) celé cvičení - 18.11.

14.10. M 15/14 (26/15) 17.10.

18.10. M 18/9 (30/11) sloupeček B (A je již vypočítán ve ŠS) - 21.10.

22.10. - F - nákresy modelů prvků a sloučenin (obr.z učebnice), pojmy prvek, sloučenina, atom, molekula ............................ - úterý 5.11.

1.11. M - procvičit převody jednotek délky

          M - 1. čtvrtletní písemná práce v pondělí 4.11.

4.11. Čj-SL- Vyhledat v novinách / na internentu ukázku zprávy a oznámení, vlepit do sešitu, nezapomenout uvést pramen - 11.11.

5.11. - F - opravná desetiminutovka - pojmy - prvek, sloučenina, složení látek, atom, molekula ................ doplňovací, rozkličovací postup ....................úterý 12.11.

8.11. ČJ-JV- doplnit zápis do ŠS dle uč. s. 42 (modré tabulky) - 12.11.

8.11. ČJ - příští týden kontrolní diktát, domácí procvičování pravopisu

8.11. ČJ-LV - odevzdat čtenářský list - 13.11.

11.11. ČJ-SL - zpráva a oznámení vztahující se k pohádce OŠÍPKOVÉ RŮŽENCE, náměty viz PL

11.11. M Dokončit cvičení 27/6 (40/7)

18.11. M 362 (51/2) dokončit celé cvičení - 20.11.

20.11. M 37/7 (52/7) dokončit celéncvičení

21.11. M 41/6 A (56/6 A) dokončit - 22.11.