Obsah

10.9. (Přírodopis) Kdo nestihl v hodině domalovat sluneční soustavu, dokončí práci za domácí úkol - vybarvit a popsat planety. (na 12.9.2019).

10.9. (Dějepis) Kdo nestihl v hodině domalovat přehled učiva šestého ročníku, dokončí práci za domácí úkol + učebnice str. 8 - napsat do sešitu vysvětlení termínů "Minulost, dějiny, dějepis, historie". (na 13.9.2019)

Důležité informace na měsíc září.
Dne 12.9.2019 - od 16:30 třídní schůzky - společné ve třídě dějepisu (přízemí), v 17:00        schůzka Spolku rodičů (týká se zástupců tříd)
Dne 13.9.2019 - od 7:05 žákovský parlament (týká se zástupců třídy z řad dětí)
Dne 26.9.2019 - projektový den "Evropský den jazyků", výuka do 12:40.
15.9. (Dějepis) Kdo nestihl ve škole opsat zápis, dopíše doma. Zatím mají děti vyfocený zápis z tabule v mobilech, kdo neměl, zařídil si přeposlání, půjčení sešitu. V následujícím týdnu pošlu po dětech souhlas se zřízením tajné skupiny na fb, kam budu úkoly toho typu vkládat (na 17.9.2019) 

16.9. M - 21/8 (30/6) A, B dokončit celé cvičení

18.9. M -25/11 (34/11) sloupec A dopočítat včetně zkoušek20

19.9. Z - test vesmír, zeměpisná síť, rovnoběžky, poledníky - 24.9.

19.9. M - vypočítat dva příklady na dělení ve ŠS: 503:25 a 1973:13, včetně zkoušky

20.9. M - ve středu 25.9. "Zahajovací PP"