Obsah

Datum - předmět - obsah - datum splnění:

Dne 11. 9. od 16.30hod se konají třídní schůzky.

9. 9. -  uč. Čj - 6/9 (4 řádky) - do 10. 9. 

10. 9. - M PS - 4/9 - 11. 9.

11.9.-AJ-umět spelování anglické abecedy-během září

11. 9. - Čj PS - 3/2 (jen doplnit) - 12. 9.

Dne 14. 9. Slavnosti obce, zahájení ve 13h u OÚ.

12. 9. - Čj KS PS - 6/1 (6-8 vět) - 13. 9. 

16. 9. - uč. Čj - 9/20b, 5. - 7. věta (4 podst. jména) - 17. 9.

30. 9. - ČJ PS 7/5 - 1. 10.

7.10. Unit 1 umět slovní zásobu, gramatika:3.osoba jednot.čísla,otázka s DO,DOES, zápor DON'T,DOESN'T, vazba THERE IS/ARE, předložky

5.11. Unit 2, slovíčka, dny v týdnu, rozvrh hodin

18.12. Unit 3,slovní zásoba PS vocabulary, části těla, přítomný čas-tvorba otázek,odpověď

sloveso HAVE GOT, minulý čas sloves pravidelných i nepravidelných, přehled ve školním 

sešitě

test v pátek 10.1.