Obsah

 

ANGLIČTINA:Mgr.Tutková

Zkuste učebnice online na procvičování:

https://elt.oup.com/student/happystreet/level2

www.umimeanglicky.cz

https://cs.duolingo.com

 AJ  Unit 7 březen: Unit 7 PS 60/2, zopakovat hodiny,61/3, 62/2,63/3 vypracovat

ČESKÝ JAZYK:

Vzory podstatných jmen rodu mužského: učebnice str.61/3,4,5, 62/6,7 cvičení vypracovat do domácího sešitu. Každý den vypracovat pouze1 cvičení.

Četba z vlastní knihy.

VLASTIVĚDA:

Učebnice str.60 - 62 Zlínský kraj - stručné výpisky so sešitu. Hlavně si ukázat na mapě.

PŘÍRODOVĚDA:

Učebnice str. 67 - 68: rostliny společenství vod  - přečíst. Do sešitu jen vypsat názvy těchto rostlin. Str. 68 - obrázek leknínu s popisem jeho částí.

MATEMATIKA:

Procvičovat písemné sčítání, odčítání, násobení a dělení - viz školní sešit. Kdo umí, nemusí.

Pracovní sešit 2.díl: 4/2, 6/5,7/3, 8/6, 11/3, str. 12, 14, 15/ 6, 9. Toto jsou možnosti, co si mohou děti například vypracovat. Nechám na jejich výběru.

Geometrie - 17/4

Každý den si vypracovat 1 - 2 cvičení.

17. - 24. 3.

VL: 62 - 63 Olomoucký kraj - stručné výpisky. Ukázat si na mapě, nemusíte vše vypisovat.

PŘ: 51 - 53 Louka - pouze vypsat trávy (lipnice, psárka, srha, pýr) - popř. namalovat obr. Květiny jen poznávat podle obrázku. Není potřeba je vypisovat...                            Živočichové - pouze čmelák - stručný výpisek a obrázek.

ČJ: po 1 cvičení ...63/3, 64/7. Ostatní stačí třeba ústně (63/1,2,4, 64/5 ).

MA: Učebnice - násobení dvojciferným číslem str. 94/5, 95/11                                                    Kdo by chtěl: 102/14,15 nebo slovní úlohy např. 60/1, 65/5, 72/15, 78/10, 86/8.

25. 3. 

Zdravé zuby Pracovní list

26.3. - 2.4.

ČJ - str. 65. Písemně 65/3

MA - PS 19/2,3 a str. 20. 

V učebnici MA slovní úlohy 24/5,6.  25/10 (stačí ústně, pracuj s tabulkami v PS - stovková, tabulka násobků), 25/14.  28/6  31/20, 22. 

3. 4. 

VLASTIVĚDA

Moravskoslezský kraj - stručné výpisky 64 - 65 

PŘÍRODOVĚDA

Pokus - str. 74

duben-angličtina  začneme novou lekci, úkoly budu zadávat po týdnech 6.-13.4.

Unit 8 slovíčka počasí - PS 92 najdi slovní zásobu o počasí a nakresli do školního sešitu 

cloudy, cold, foggy, hot, sunny, windy - počasí se pojí s It's/ It's raining, It's snowing

uč. 56 přečíst, uč. 57 odpověz podle obrázků What's the weather like today? Jaké je dnes

počasí ? in London, in Rio de Janeiro, in Moskow, in New York, in Paris ústně

14. - 17. 4.

ČJ - str. 31 - 32 opakování vyjmenovaných slov. Písemně 31/2, 32/2

MA - PS 22- 25 takto: 22/3 písemné násobení do sešitu, 24/7, 9, 25/4

           ostatní cvičení z těchto stránek dobrovolně dle vlastního výběru

VL - dokončit si kraje ČR, - zápis pokusu

20.  - 24. 4. výuková videa 

https://www.youtube.com/channel/UCed8c7s-ldG9B5tUfzS9PGg : SLOVESA

 

www.skolakov.eu   cvičení z hlavních předmětů pro 1.stupeň

www.vseved.upol.cz    zábavné procvičování z různých předmětů 

www.pravopisne.cz moderní cvičebnice k procvičování pravopisu

www.onlinecviceni.cz  časký jazyk a matematika pro 1. i pro 2. stupeň

www.umimecesky.cz procvičování češtiny on-line

angličtina 17.-24.4.

na známky PS 68 jenom hodiny, vyfotit a poslat na tutkova@zsprobostov.cz

Unit 8 nová slovní zásoba, napsat do sešitu:

I'm making=já dělám; I'm playing=já hraju; I'm listening=já poslouchám; I'm reading=já čtu

I'm talking=já mluvím; I'm watching=já sleduji(koukám na TV), PS 69/2

je to první setkání s přítomným časem průběhovým, žák musí umět sloveso BÝT ve všech osobách, my se zaměříme na 1. osobu JÁ  I'm=I am   a 3. osobu ON,ONA,ONO

HE'S, SHE'S, IT'S       I'm playing, he's playing- já hraju, on hraje

počasí PS 70/2, 71/3, 73/3

Přikládám přehled gramatiky, prosím vytisknout a nalepit do sešitu (pokud nemůžete tisknout, musíte si opsat)

přehled gramatiky

 

angličtina 24.4.-30.4.   tutkova@zsprobostov.cz

písemné opakování

PS 74 napiš, jestli platí pro obrázek A nebo B, do rámečků

PS 76/1 doplň věty z možností v rámečku

PS 78 stačí cvičení uprostřed Can you colour...dopiš barvy do textu a vybarvi postavy

prosím všechna cvičení vyfotit a poslat děkuji Tutková

 

24 - 30. 4. 

ČJ, MA - vyplnění pracovních listů na zopakování učiva 

 -  videa ke slovesům, práce s učebnicí 66 - 72 ústně

1. - 8. 5.

PŘ : učebnice str. 59 - 62 , společenství pole - rostliny (výpisky poslány emailem)

VL: učebnice str. 66 - 70, Lidé a čas (výpisky poslány emailem)

ČJ : časování zvratných sloves (71). Písemně 72/3.

MA: jednotky času. Zopakovat hodiny.

        Pracovní list se slovními úlohami (posláno emailem)

AJ 7.5.-15.5.

čeká nás poslední lekce Unit 9, začneme slovní zásobou a gramatiku si necháme na online výuku příští týden, termín výuky napíšu na vaše maily

do školního sešitu napsat slovíčka: a castle=hrad; a ghost=duch; a king=král; a knight=rytíř; a queen=královna; a sword=meč, výslovnost zkuste podle str.  93 v PS

PS 93 Unit 9 najděte všechna slovesa a opište je do školního sešitu i s tvarem v minulém čase a přeložte si je do češtiny: buy, bought - koupit, koupil...celkem je tam 9 sloves

(fotky neposílejte)

11. - 17.5.

ČJ : 74/4 písemně, vybrat si 3 slovesa a určit mluvnické kategorie

MA: Pracovní sešit 26-29 dle vlastního výběru (např. 26/7,8 , 27/10,12, 28/4)

VL: 70 - 72 přečíst, výpisky pošlu emailem

PŘ: 62 - 65 přečíst, vybrat si jednoho živočicha - výpisek a obrázek

 

INFORMACE PRO RODIČE DĚTÍ NAVŠTĚVUJÍCÍ ŠKOLNÍ DRUŽINU 2019/2020:

VYZVEDÁVÁNÍ SÁČKŮ S PŘEZŮVKAMI:

Od úterý 19.5. do pátku 22.5. v čase 9.00 - 11.00 hod si rodiče dětí, které nebudou navštěvovat ZŠ od 25.5.2020, mohou vyzvedávat sáčky s přezůvkami a převlečením v budově ŠD Meziškolská ul. Zvoňte na ŠD.

 

AJ 18-22/5 prosím napsat do školního sešitu

nové učivo: Unit 9 minulý čas slovesa BÝT - was, were;  jednotné a množné číslo

1. I was        já byl                                    1. We were       my byli  

2. You were    ty byl                                 2. You were      vy byli

3. He was, she was, it was                    3. They were     oni byli

         on byl    ona byla  to bylo

ZÁPOR was + not = wasn't; were + not = weren't

 

uč. 64 přečíst a zaměřit se na slovesa v minulém čase

uč. 65 přečíst a najít všechna slovesa v minulém čase 

Prosím zkontrolujte si splnění úkolu z minulého týdne, že máte zapsaná všechna slovesa v sešitě. Budeme postupně přidávat další.

Přikládám další přehled gramatiky k vytištění (nebo opište) a nalepte do sešitu

přehled gramatiky

Jelikož někteří žáci nesplnili minulý domácí úkol a nebyli připraveni na online výuku, prosím vyfotit a poslat, že máte slovesa napsaná a nalepená v sešitě

angličtina 25-29/5

zkusíme cvičení na minulý čas, ať vidím, jestli už zvládnete

PS 79/2 vyber z nabídky správný tvar slovesa BÝT v minulosti a podle tabulky vlevo doplň do vět, prosím vyfotit a poslat na tutkova@zsprobostov.cz

83/3 doplň správné sloveso z nabídky, prosím vyfotit a poslat

 

angličtina 1.6.-5.6.

prosím dopsat do školního sešitu slovesa:

sing -    (minulý čas)   sang = zpíval

learnt -  (m.čas) learnt = učil se

win -  (m.čas) won = vyhrál

pass - (m.čas) passed = složil zkoušku

PS 80/2, 81/3 prosím vyfotit a poslat na tutkova@zsprobostov.cz

děti ve škole budou zpracovávat tam a já jim také zkontroluju práci ve škole, ostatní prosím vypracovat, vyfotit a poslat. Děkuju

 

Prosím o zaslání domácích úkolů 79/2, 83/3 zadaných na minulý týden, děti navštěvující školu si cvičení dopíší samostatně ve škole, ostatní doma. Prosím poslat ke kontrole, dětem ve škole jsem kontrolovala sešity dnes ve škole a cvičení ještě někdo nestihl dopsat. Paní učitelka určitě najde chvilku pro samostatnou práci z AJ. Děkuju

1.- 5.6.

ČJ - Stavba věty - ústně v učebnici 78 - 80. Pracovní list (poslán emailem).

Pravopisné pětiminutovky (Žabky) - doplňovat postupně od strany 14 - 26 (opakování vyjmenovaných slov).

MA - pracovní list (poslán emailem)

Mimočítanková četba

8.- 12.6.

ČJ - opakování skloňování podstatných jmen (Pravopisné pětiminutovky)

MA - pracovní list

VL- Staří Slované 72 - 76, přečíst si

PŘ- Léto v přírodě 87 - 88, přečíst si

 

angličtina 8.-19.6.

uč. 69-71 čtení, zaměřte se na slovesa v minulém čase, ústně

PS 86/1 prosím vyfotit a poslat

PS 88 Can you number the words in these sentences / zkuste složit věty a očíslovat jednotlivá slova / posílat nemusíte

závěrečné opakování slovní zásoby 89-93 ústně, na konci se zaměřte na minulý čas

 

Přikládám gramatické přehledy minulý čas

minulý čas

 

15. - 19. 6.

ČJ - Pravopisné pětiminutovky Žabky - doplňování  koncovek podstatných jmen

MA - PS cvičení dle výběru ( str. 35, 48)