Obsah

Datum - Předmět - Obsah - Datum splnění:

9.9. čj - zopakovat vyjmenovaná slova po B

9.9. ma - zopakovat násobení a dělení 2,5

10.9. čj - zopakovat VS po L

10.9. ma - zopakovat násobení a dělení 3

11.9. TŘÍDNÍ SCHŮZKY od 16.30

14.9. Slavnosti obce - sraz u OÚ ve 13.00

11.9.-AJ-umět anglickou abecedu, spelování - během září

7.10. AJ Unit 2 slovíčka umět, DÚ nakreslit strom života-Family Tree, kdo ještě neodevzdal, do 10.10. 

22. 10. Zítra na PČ jehlu a bavlnku nebo nit.

24.10. AJ test Unit 2, slovíčka, umět psát slovem čísla do 100, zájmena HER/HIS

27.11.Aj test Unit3,slovíčka,3.osoba jed.čísla u sloves na konci -s,sloveso HAVE

            He's got some/she hasn't got any....,otázky a odpovědi ve všech osobách,

            hodiny, zápor

    4.A pondělí 2.12.

    4.B středa 4.12.

            čtvrtek 31.10.

29. 10. ČJ-JV:18/4 příprava na diktát (ústně)

             ČJ-KS: popis zvířete ( ústně, dle osnovy u obrázku, vyhledat si zajímavost)

             ČJ-LV: mimočítanková četba

             MA - opakovat násobilku (písemné násobení)

             VL - příprava na test: počasí, podnebí, půda a zemědělství ( viz sešit)

              PŘ - znaky živé přírody 

18.12. AJ  Unit 4,slovíčka,předložky opposite,next to,between, stupňování příd.jm.

              big-bigger/velký-větší, porovnávání je větší než bigger than

              sloveso být v jed. i množném čísle, zápor is/isn't, are/aren't

       ve čtvrtek 9.1. test AJ