Obsah

Co nás čeká v lednu

      - opakování učiva za 1. pololetí III. třídy, pečlivá příprava doma těch, co to potřebují.

      - budeme psát drobnější i větší prověrky na zjištění získaných znalostí (ČJ, Ma, Prv, Aj)

       30. 1. Rozdávání výpisů z vysvědčení.

       31. 1. Jednodenní pololetní prázdniny.

    Procvičování učiva je pro děti pěkné na počítači školákov.cz a                                                    také  www.prípravy.estránky 

Den:                    Z čeho:                                                         Na kdy: 

_________________________________________________________________________________ 

6.1.   ČJ - žlutý PS - str. 24 /cv. 1 - vyhledat, vypsat slova,

             najít slovo, které tam nepatří + podpis rodičů. VS po M - řady,

             dodělat si karty s VS, kdo nemá.                                                        7. 1. 

           PRV - učit se čas a objem podle učebnice i PS.                                 9. 1.

7. 1.   ČJ - Opakovat si VS po B, L, M. Zítra zkouším ty děti, které ještě neříkaly řadu

                VS po M (zbytek).

           Ma - učebnice str. 49/ cv. 16 - celé cvičení do domácího sešitu.    8. 1.

8. 1.  ČJ - učebnice - str. 45 / cv. 15 - 7 vět.                                                     9. 1. 

9. 1. V úterý 14. 1. Budeme psát prověrku z Matematiky, která je v učebnici na str. 57.

             Prv - Dú - PS str. 24 /cv. 1 - dokončit celé.                                          13. 1.

10. 1. ČJ - do malého notýsku vypsat vyjmenovaná slova po P a k nim slova

              příbuzná, jen ta, která si myslí, že jsou důležitá.                                13. 1.

15. 1. ČJ - PS - str. 30/cv. 2 - vyluštit křížovku a namalovat obrázek.           16. 1.

Milý Miky, v úterý a ve středu jsme psali prověrku z českého jazyka a

             z matematiky. Proto děti neměli domácí úkoly. I ty si to napíšeš.

            Český jazyk - PS - jsme na str. 30 ( vynechali jsme str. 25/c) a cv. 2 a str.

            26. Jinak budeme mít vše do str. 31. Písanka - napsaná do str. 26. Takže děláme 

           VS po P.  Matematika - ukončujeme 1. díl bílé učebnice. Děláme slovní úlohy,   

          násobilku, písemné sčítání a odčítání. Prvouka PS - 24, 25.

16. 1. Zájemci o ŠVP, nečekejte na zaplacenícení doplatku do 20. 3. Pro velký zájem

           pojede ten, kdo zaplatí dříve a to můžete, co nejrychleji. Až se naplní kapacita

           je konec. Je více zájemců než míst. Druhá částka splátky činí 2 170 Kč. 

16. 1. Dú Ma učebnice str. 51 / cv. 33 - 2 sloupky i s rozkladem.            17. 1.                                      Čtenářský deník -  2. vypsaná kniha do konce ledna.

17. 1. ČJ -Číst v čítance pohádku Jirka s kozou str. 82 - 83. 

           Nezapomenout, že 2. kniha by měla být vypsaná ve čtenářském deníku do konce

           ledna.

20. 1. Dú - ČJ - str. 48 /cv. 2 celé ( Kuba J., Saša Z., Martin a Max bez poslední věty.)

21. 1. Ma učebnice str. 55 / cv.5 - opsat do dom. sešitu a jen sečíst.

22. 1. ČJ - PS - str. 30/cv. 3 - 7 a 9 vět.

23. 1. Ma - 4 příklady na písemné odčítání zapsané v dom. seš.

24.11. ČJ - PS - dát rodičům podepsat diktát, kdo má chyby, udělat opravu.

             Dát rodičům podepsat lístek o výstavě výkresů kočiček na gymnáziu.

            ČJ - kdo nestihl ve škole do malého notýsku vypsat VS po S ( nemusí příbuzné).

Informace na příští čtvrtek:  Všichni žáci III. třídy budou mít od 8.00 angličtinu skupina         A i B spolu. Vyučování bude tento den zkráceno.