Obsah

Co nás čeká v listopadu

  13, 11. Projektový den - Já občan

  20. 11. od 16.00 - Spolek rodičů

               od 16. 30 - Třídní schůzky

28/11 spojená 1. vyuč.hodina AJ 3.A+3.B! informace jsou níže

 1. 12. Slavnostní rozsvěcení vánočního stromu.

 

Datum - Předmět - Obsah - Datum splnění:

1. 11. ČJ -SP napsat opravu. Čtení - číst str. 40 a 41v čítance. Co nejdříve 

            odevzdat čtenářský deník s vypsanou první knihou. 

            Ma - na fólii násobilku 7 - oba sloupky.

24.10. AJ test Unit 2, umět slovíčka, barvy, odpovídat na otázky v sešitě What's your name?...       3.A ve čtvrtek 31.10., 3.B v pondělí 4.11.            

 4. 11. Dú- ČJ - učebnice str. 33/cv. 4 - doplnit a opsat po slovo.......učit.

            Nemocní - ČJ - dneska jsme dělali ve žlutém PS 33/2, 3, 4. Ma násobilka 6, 7.

5. 11. Dú - Ma PS str. 19 -cv. 14. 

6. 11. ČJ - str. 34/cv. 8 .......půlnoc. - konec

7. 11. Prvouka - naučit se stavbu stromu a keře podle učebnice na str. 14 a naučit se význam kořenů, kmene, listů, květů a plodů pro rostlinu - v modrém sešitě.

8. 11. Už se může platit záloha do ŠVP ve výši 1000 KČ. Je velký zájem rodičů 

       o ŠVP, již je překročená kapacita.  Proto je potřeba včas zaplatit zálohu. Pojede ten,

       kdo zaplatí do naplnění kapacity. Kdo nedal přihlášku a chce jet, ať ji přinese i se 

      zálohou.

11. 11. Není písemný domácí úkol. Pouze pozorně číst v čítance str. 48, opakovat násobilku 7, kdo nedal čtenářský deník zpracovat knihu. ( do konce listopadu ). 

12. 11. Dú - Ma - zapsaný v sešitě domácím. Nutné přepsat a spočítat. Na zítra.

            Zítra je projektový den. 5 vyučovacích hodin od 8.00 - 12.40.

            Pomůcky - penál, nůžky, žákovskou knížku, notýsek a pohledy, či výstřižky z novin

           města České republiky, které je možno použít na koláž ( nevracet).             

  14. 11. ČJ - str. 32 - vypsat do malého sešitku slova příbuzná k vyjmenovaným slovům                 až po slovo bylina. 

15. 11. Násobilka 8 na fólii  

   18. 11. ČJ - učebnice str. 35/cv. 14 - 6 vět, kdo nedal čtenářský sešit, do konce listopadu doplnit knihu, naučit se vánoční báseň - na známky si připravit jednu ze dvou.

    19. 11. Ma - učebnice, str. 25/ cv. 1  - pouze opsat do domácího sešitu a spočítat.

21.11. test AJ Unit 3 slovní zásoba,otázka a odpověď Is it a ...?Yes,it is/No,it isn't

opakování čísel do 10, barvy

3.A  úterý 26/11, 3.B středa 27/11

28/11 obě skupiny na AJ spojené 1. vyučovací hodinu 3.A+3.B, 6. hodina pro 3.B odpadá

družina proběhne od 12.40 hod, 3.B tedy začíná už v 8.00!!!