Obsah

   

                                                Angličtina,   Mgr. Tutková

Zkuste naše učebnice online nebo další  na procvičení během karantény

https://elt.oup.com/student/happystreet/level1

www.umimeanglicky.cz

AJ březen: PS 59/2, 60/2, 61/3, 62/2, 63/3 vypracovat a poslat na tutkova@zsprobostov.cz

                                            

                                      Vážení rodiče,

  prosím Vás, abyste se řídili pokyny na školním webu , www.zsprobostov.cz.

  Pokud byste něčemu nerozuměli, nebo potřebovali pomoci, můj email je:

  filipova@zsprobostov.cz                            

  Každý den mohou děti sledovat ČT2 od 10.00 hodin vysílání pro 3. třídu                                          Procvičování učiva je pro děti pěkné na počítači skolakov.eu a  také                        www.pripravy.estranky.cz, a doporučené programy na webu školy.                             

                            

                                                         středa 8.-15.dubna 

angličtina

Posílám přiložené soubory . Přehled gramatiky si prosím vytiskněte nebo opište do sešitu.

Tento přehled vytiskněte nebo opište do sešitu.docx (12.64 kB)

Na známky zkusíme písemné opakování .Vyplňte, stáhněte do počítače a přiložte jako přílohu a pošlete mailem na tutkova@zsprobostov.cz. Pokud to nepůjde,vytiskněte nebo opište do školního sešitu, ofoťte a pošlete mi fotku. Nezapomeňte test podepsat.

Písemné opakování Unit 7 3.třída.docx (12.79 kB)   TEST AJ

 

                                                                                                        

www.umimecesky.cz procvičování češtiny on-line

 

AJ 17.-24.4. 

nová lekce Unit 8 uč. 56 slovní zásoba oblečení do sešitu , čtení 57,  PS 69/2, 92, 

prosím toto opsat do sešitu  : přivlastňování: ke slovu přidáme 's: Jack, Jack's-je to Jackovo, Polly, Polly's; Greg, Greg's POZOR v tomto případě to neznamená sloveso IS

poznáme to podle toho, že ve větě už nějaké sloveso je: It's Jack's sock=It is Jack's sock=je to Jackova ponožka, odpovídáme na otázku WHOSE? Čí  ?

vypracovat PS 70/2, 71/3 poslat

 

 

Angličtina 7.5.-15.5.

poslední lekce Unit 9, slovní zásoba části těla s. 64 nakreslit a napsat do sešitu, PS 92

uč. 65 přečíst, PS 79/2 doplň slovní zásobu (fotky neposílej

 

 

 

angličtina 18-22/5

anglická rozcvička, uč. 66 číst a z acvičit si, opakuješ pokyny anglicky

uč. 67 ústně procvičit sloveso CAN, v záporu CAN'T: podle obrázků se ptát a odpovídat, procvičení slovní zásoby ze str. 92

Can you swim? Yes, I can/ No, I can't; Can you play tennis? Can you ski?

PS 80/2, 81 prosím vyfotit a poslat

                            

 

angličtina 25-29/5

opakování, napiš do školního sešitu:

It's too small=je to moc malé; It's too long=je to moc dlouhé; It's too short=je to moc krátké; It's too big=je to moc velké (fotit nemusíte)

PS 73/2 doplň, co se hodí nejlépe, vyber z nabídky (posílat nemusíte)

opakování čísel do 20, PS 75, nejprve napiš odhad (Guess), potom změř (Measure) - neposílejte                                                

 

angličtina 1.6.-5.6.

opakování slovesa CAN PS 84/1 vyplníte pouze 1. sloupeček  s názvem Me

nechte děti pracovat samostatně, ať poznám, jestli tomu rozumějí

prosím vyfotit a poslat na tutkova@zsprobostov.cz. Děkuju

dětem ve škole zkontroluji tam, děti doma prosím poslat mailem

Při kontrole školních sešitů jsem zjistila, že žáci nemají dopsaná slovíčka z několika lekcí. Prosím zkontrolovat slovní zásobu ve školních sešitech Unit 7, Unit 8, Unit 9 a dopsat

angličtina 8.-19.6.

závěrečné opakování uč. 66 - rozcvička, čtení s. 69

PS 86/1,2 prosím vyfotit a poslat

opakování slovní zásoby PS 88 pojmenovat jednotlivé obrázky a dopsat do tabulky podle toho, z kolika písmen (letters) se skládá: bike - 4  Words with 4 letters, prosím vyfotit a poslat

věrečné opakování slovní zásoby 89-92 ústně

 

Pátek 12. června 

Český jazyk - učebnice str. 86 - přečti si žlutou tabulku - infinitiv, cv. 4 doplň slova a cvičení napiš do sešitu. Podtrhej slovesa  v infinitivu ( končí na - t ).

Matematika -   str.34 / cv. 18 - 4 sloupky písemně do sešitu, 2 ústně.

Úkoly mi pošlete oba, ale hlavně mi prosím pošlete ten portrét dítěte s rouškou na třídní fotku

( ten, kdo ještě neposlal), je to do pondělí. 

Pondělí 15. června

Český jazyk - učebnice str. 88/ cv. 3 - opiš do školního sešitu a nad slova napiš čísla slovních druhů.

Čtení - přečti si v čítance článek Up a babička Motyčka ( str. 142, nebo jinde)

Matematika - učebnice str. 36/ cv. 24 - 2 sloupky do MŠ, dělej rozklad, který ty potřebuješ,

můžeš ty vidličky, a vynechávat řádek, nebo nebo ten zkrácený bez závorek, nebo obojí. Kdo to umí z hlavy, může psát rovnou výsledek.

36/25  Lahví.......................80

             přepravky...............4

            Kolik lahví bylo v 1 přepravce?

36/ 26 Řady ..................... po 6

             sportovců.............. 90

             Kolik řad utvořili? 

Dnes mi, prosím, ke kontrole pošlete český jazyk.

Úterý 16. června

 Matematika - str. 36/cv.24 - 3. a 4. sloupek ( počítej s rozkladem, nebo bez rozkladu, jak ti to vyhovuje).

Prvouka  -  Učebnice str. 71 + PS str. 61 - Nejdříve si přiřaď k obrázkům v PS čísla, která mají obrázky     v učebnici. Potom roztřiď čísla v PS podle sloupce v učebnici na str. 71. Ten ti rovnou poradí, do kterého patra rostlina nebo živočich patří a  můžeš je hned třídit v PS v úkolu č. 1. Vypracuj i úkol. č. 2.

 

Čtvrtek 18. června

Prvouka - PS str. 62 - cv. 3  a cv. 5 ( Názvy rostlin přiřaď k obrázkům správně, já je jen vyjmenuji:

vraní oko čtyřlisté, rulík zlomocný, brusnice borůvka a brusnice brusinka. )

Prohlédni si a přečti text v učebnici na str. 72 a 73 a vypracuj v PS stranu 63.

Matematika - str. 40/cv. 14 vypočítej 6 příkladů bez zkoušky do školního sešitu.

Prosím, dnes mi pošlete prvouku i matematiku.

Pátek 19. června

Matematika - učebnice str. 41/cv. 21

Prvouka -  PS str. 64, můžeš opět využít v učebnici str. 72 a 73

Źákovské knížky - Pomozte, prosím, dětem vyplnit v žákovské knížce vzadu sebehodnocení za 3. čtvrtletí a nyní konec školního roku. Má tam být, co nového se naučily, co jim jde, v čem se chtějí zlepšit.Je to orientační, aby se uměly zamyslet nad svou prací. Žákovské knížky se odevzdávají do konce školního roku, nejpozději v den vysvědčení. Klidně, ať je děti přinesou v průběhu týdne.

Čtení -  Vyber si něco pěkného ke čtení v čítance.

Prosím, dnes mi pošlete prvouku i matematiku.