Obsah

Domácí práce během uzavření školy:

ANGLIČTINA:

Pokud potřebujete cokoli poradit s AJ, pište na tutkova@zsprobostov.cz . Těším se na zprávy od Vás, jak se s dětmi učíte. Zkuste naše učebnice online nebo další na procvičení:

https://elt.oup.com/student/happyhouse/level2

www.umimeanglicky.cz

Nemusíte fotit všechny úkoly a posílat, stačí mi vybrat 1 úkol a poslat do mailu, pokud by vám dělalo problém, stačí jenom poslat mail, že máte splněno či potřebujete s něčím poradit. Do konce března prosím všechny rodiče ozvat se mi na mail. Děkuji Tutková

březen: domácí příprava pro všechny - Z ANGLIČTINY

nová lekce Unit 2 s. 40 My house, kitchen=kuchyň,bedroom=pokoj,bathroom=koupelna,

sitting room=obývací pokoj,hall=předsíň,garden=zahrada, slovíčka umět

otázka Is it in the kitchen? Je to v kuchyni? Yes/No čtení v uč. 43

Where's my bag? Kde je moje taška? In the bedroom=v pokoji

on the left=nalevo, on the right=napravo umět

čtení uč. 46-47

PS 36,38-39,41-43 mimo cvičení na poslech, zpracovat průběžně během měsíce

zadání úkolů v pracovním sešitě je vždy v angličtině i češtině

kdo nemá doma pomůcky- zkuste učebnice online

 

Domácí úkoly do pátku 13.3.

Český jazyk - písanka str.16,17

pracovní sešit - str.12,13

čtení - bílá čítanka str.3,4,5,6.

Matematika - pracovní sešit str.24,25,26

Prvouka za hodinu 12.3. splnit elektronický pracovní list s vyhodnocením na téma péče o zuby. Najdete jej na adrese https://www.zdravezuby.cz/pro-skoly/pracovni-listy/pracovni-list-2-trida/ 

Možno využívat program na procvičování učiva na www.vcelka.cz, www.skolakov.eu

 

Domácí úkoly do pátku 20.3.

Vážení rodiče, úkoly neopravujte, nechte pracovat děti ve vlastním tempu a v klidu.

Vše , co by děti nepochopily, doplníme dodatečně.

Český jazyk - opakování tvrdé a měkké souhlásky

učebnice - růžová - ústně str.63 - 67

pracovní sešit str. 41 -42

písanka str.18,19,20

čítanka bílá str. 7 - 13

Matematika - pracovní sešit str. 27 - 30

Prvouka - POVOLÁNÍ: učebnice s. 36 a 37, pracovní sešit strana 38/stačí cvičení 1 a 3. Ofocená zpracování je možné posílat na email langerova@zsprobostov.cz .

 

Domácí úkoly 23.3. - 27.3.

Český jazyk -  opakování tvrdé a měkké souhlásky

učebnice - ústně str. 53 - 67

pracovní sešit str. 43 - 45, zatím vynechte cvičení, kde se pracuje se slovními druhy (podstatná jména, slovesa, předložky spojky), na str. 46 si mohou děti napsat některá cvičení z růžové učebnice.

písanka str.21, 22, 23.

čítanka bílá str. 14 - 18

Matematika -  opakování sčítání a odčítání 0 - 100

pracovní sešit str. 31 - 34

Děti mohou rýsovat úsečky a zapisovat jejich délky (do jakéhokoliv sešitu nebo na papír).

Pro lepší procvičování můžete psát  diktáty, opisy, početní příklady, slovní úlohy do kontrolních nebo jakýchkoliv  sešitů.

Můžete využít výuku na dálku na ČT2 , denně  od 9.35 do 10h nebo na internetu

ceskatelevize.cz/porady/13394657013-ucitelka/dily/starsi 

http://www.skolakov.eu

 

Domácí úkoly  30.3. - 3.4.

Český jazyk - opakování párové souhlásky (b-p, d-t, v-f....)

učebnice str. 68 - 71 -  ústně, některá cvičení možno napsat

domácí procvičování  - diktát, opis

pracovní sešit - doplnit chybějící cvičení do str.13

písanka str. 24, 25, 26

čítanka str. 19 - 28

Matematika  -  příprava na násobení

pracovní sešit str. 35 -38 , str. 84 -85 (geometrie)

naučit se násobilku dvou

opakování geometrické tvary (trojúhelník, čtverec, obdélník, kruh) a geometrická tělesa (krychle, kvádr, koule, jehlan, kužel, válec) - ukazujte si doma na předmětech kolem sebe.

 

 

 

 

 

 

 

í