Obsah

 

LEDEN

6.1. DÚ - Čj -D -opsat věty

čtení čítanka str. 96                         plnění 7.1.

7.1. DÚ -PS- str.59 cv.5 a 6

čtení čítanka str.71                         plnění 8.1.

8.1. DÚ - Čj -Š - umět vyjmenovat hlásky - samohlásky, souhlásky - tvrdé, měkké, obojetné

čtení  čítanka str. 76                        plnění 9.1.

9.1. DÚ - M-D - vypočítat příklady

čtení str.81  čítanka                                      plnění 10.1.

13.1.  DÚ - ČJ -D - doplnit u/ú/ů

čtení str.85 čítanka                                               plnění 14.1.

14.1. DÚ - M -Geometrie - rýsovat dle zadání   plnění 15.1

15.1. DÚ - Čj - D - doplnit i/y do slov na vloženém papíře

čtení str.86 čítanka                                       plnění 16.1.

16.1. DÚ - M- D  přílady 

čtení str.92 čítanka                                       plnění 17.1.

čtení čítanka str. 87                                      plnění 17.1.

20.1. DÚ -Čj - písanka str.30

čtení čítanka str. 88                                     plnění 21.1.

21.1. DÚ - M-PS str.77 cv.1,2,3

čtení čítanka str.106                                   plnění 22.1.

22.1. DÚ  - Čj- písanka str.36

čtení čítanka str.113                                    plnění 23.1.

23.1. DÚ- M-PS str.77 cv.1,2

čtení čítanka str. 121                                   plnění 24.1.