Obsah

Na procvičování AJmůžete zkusit raději na různých počítačích naše učebnice:

https://elt.oup.com/student/happyhouse/level1

www.umimeanglicky.cz

březen  AJ Unit 5 PS 35,37 

 AJ kontakt  tutkova@zsprobostov.cz

6.-13.4. učení na duben 

AJ Unit 6 slovní zásoba:a hairbrush-kartáč na vlasy,hřeben; a toothbrush-kartáček na

zuby; soap-mýdlo; shampoo-šampon; a towel-ručník; a duck-kačenka uč.48-49

PS 42 vybarvit: a red towel, green shampoo, a yellow duck, pink soap, an orange

hairbrush, a blue toothbrush obrázky nahoře, potom najít ve spodním obrázku a vybarvit 

stejně, až budete mít hotové, pošlete fotku na tutkova@zsprobostov.cz

dobrovolný úkol: nakreslete přání k velikonocům Happy Easter

Veselé Velikonoce přeje Andrea Tutková

 

13.4.2020

Úkoly na období  od 14.4. - 17.4.2020

Čj - Lili a Vili str. 33, 34

Jsem čtenář str.10 - metodika čtení předložek je na str. 55 ( v případě potřeby telefonická podpora).

Písanka (nová) č. 3 str. 1, 2 - volné řádky diktát, písmen, slov, vět.

Eliška - Slabikář str. 27, 28, 29

Ma - str. 40 ,41  krychle a koule (na skupinu vám pošlu vysvětlení co jsou geometrické obrazce a co tělesa)používejte kostky  ,věci ve tvaru koule a ať děti porovnávají: Jaký je rozdíl mezi kostkou a koulí? Jaký je rozdíl mezi krychlí a čtvercem( krychle - prostorové těleso, čtverec - rovinný útvar). Jaký je rozdíl mezi kruhem a koulí? Vezmi je do ruky. atd. Hádanky:

Co je to? Je to hranaté , má to šest stěn, které jsou tvořeny ze samých čtverců. Co je to? je to kulaté a placaté? Co je to? Je to hranaté, má to čtyři strany, které jsou stejně dlouhé.Co je to? Je to kulaté, ale není to placaté. Str. 42 - numerace do dvaceti, desítky a jednotky, krásné procvičení na Školákově ( ukázka na skupině).  Nemusíte dělat geometrii najednou, prokládejte to počítáním do dvaceti.

Prvouka - PL " Na jaře"  - opakování ( na skupině)

Nová kapitola " Orientace v čase " PL Dny v týdnu ( na skupině). Pořiďte si domů papírové hodiny - budeme se učit určovat čas  zatím jen v celých hodinách.

 

17.-24.4. AJ Unit 6 FOTKY NEPOSÍLEJTE

PS 45 si doplníme jako novou slovní zásobu 1. I wash my hands 2. I wash my face

3. I put on my socks 4. I brush my hair 5. I brush my teeth 6. I'm clean and tidy

podle slovníku určíte, co to znamená,kam patří čísla 1-6? slovník s. 74

It's cold=je to studené, It's warm=je to teplé, It's hot=je to horké uč. 53 ústně, PS 46 dle zadání vypracovat

procvičíme put on=obléknout, take off=sundat,svléknout+oblečení Unit4 ústně

prosím NEvypracovat další cvičení, zadám je koncem dubna na známky, děkuji Tutková

 

19.4.2020

Úkoly na období od 20. - 22. 4. 2020

ČJ - Lili a Vili str. 35, 36, 37

Jsem čtenář str. 11

Čítanka str. 56 " O rychlé želvě" - během týdne si každého poslechnu ( hlasité čtení této pohádky) při společném videohovoru.

Písanka str. 3, 4 - malé d

Eliška - Slabikář str. 30, 31 nové písmenko Ch, ch

Ma - str. 43 - numerace do 20, desítky a jednotky. Po společné přípravě samostatná práce. (str. 51/ cv. 1, 2), str, 44 - čísla 1 - 15, cv. 1, 2, 4 samostatně, cv. 3 po společné přípravě samostatně. ( str.51/cv. 3)

Prvouka - orientace v čase, režim dne a hodiny, PL a online procvičování - odkaz na skupině. Zadání  prvouky je do konce týdne.

 

22.4.2020

Úkoly na období od 23. -24. 4. 2020

Čj - Lili a Vili str. 38

Jsem čtenář str. 12

Písanka str. 5  psací D je těžké, natrénujte na tabulce a potom klidně ve školním sešitě, potom zkuste do písanky, třeba až další den.

Eliška - Slabikář - str. 32

Ma str. 45 - čísla 11 - 15 porovnávání

 

AJ 24.-30.4.          tutkova@zsprobostov.cz

písemné opakování na známky PS 48 prosím vyfotit a poslat

cv. Look and say: vybarvěte a blue towel, a red toothbrush, a yellow duck, purple soap, a pink hairbrush, green shampoo 

cv. Listen: očíslujte obrázky 1. I wash my hands 2. I wash my face 3. I brush my hair 4. I brush my teeth (poslat)

dobrovolný úkol: 48 hledej Rodneyho Find and draw Unit 6 hledat obrázky Rodneyho,

nakreslit do prázdných rámečků, pokud děti chtějí, mohou vybarvit domečky

Na závěr každé lekce lepíme samolepky za odměnu, zkuste si dolepit i předešlé lekce

 

27. 4. 2020

Úkoly na období od 27. - 30. 4. 2020

Čj - Lili a Vili str. 39, 40, 41

Jsem čtenář str. 13 ( zavolám na čtení této stránky, středa, čtvrtek - zase podle abecedy)

Písanka str. 6, 7, 8

Eliška - Slabikář str. 34, 35

Ma - sčítání str. 46/cv. 1 - tvoříme společně slovní úlohy a necháme žáky samostatně napsat příklad. Pak si zápis společně zkontrolujte a žáci si sami opraví případné chyby. Na znázornění můžete používat dva balíčky špejliček (vyfoceno na skupině), jeden slouží na desítku(ten nebudeme rozdělávat) a druhý balíček si rozdělejte a bude sloužit jako jednotky. Cv. 2,3,7samostatně po vysvětlení.Na znázornění cv. 2 použijte špejličky. Cv. 4,5 - společně řešte slovní úlohy. Z: je znázornění a V: je výpočet (příklad). U cv. 6 si na papír A4 nejdříve děti nakreslí číselné osy a podle příkladů budou skákat na sčítání a odčítání ( znají ze školy). Ať skákají po jedné a při tom počítají nahlas. Odčítání str. 47/cv.1  společně tvoříte slovní úlohy a žáci zapisují výsledky. Cv. 2,3,4,5 po vysvětlení zadat jako samostatnou práci - pro vysvětlení špejličky(jedna desítka pořád zagumičkovaná,ale pořád je tam, pořád s ní počítáme) , menšence (číslo, od kterého odečítáme) si děti připraví pomocí špejlí a menšitele (číslo, které odečítáme) - budou špejle odebírat, v učebnici škrtají kolečka. Cv. 6 - pokud máte papírové mince, múžete dopředu natrénovat, v učebnici pozor na to, ať nesčítají mince, ale jejich hodnotu. Cv. 7 - samostatně.

Prvouka - PL na skupině, nadále trénovat hodiny

Během týdne namluvím diktát vět a desetiminutovku z matematiky.

 

3.5.2020

Úkoly na období od 4. - 7.5. 2020

ČJ - Lili a vili str. 42 (při online výuce se zeptám na kamaráda , představení ho ostatním a na vysvětlení některých přísloví)

Jsem čtenář str. 14 ( budeme s touto stránkou pracovat při online výuce)

PL - Tatínek 1 a 2 povolání rodičů (pro ty rychlejší) na skupině

Písanka str. 9, 10

Eliška - Slabikář str. 36, 37

Ma - str. 48, odčítání typu 13 -10, po vysvětlení a přečtení slovní úlohy - samostatná práce, str. 49 sčítání typu 12 + 2 - vysvětlení a společná práce ( na online výuku připravit dva balíčky špejliček, budeme pracovat společně. Dále některá ze cvičení na str.51

Prvouka - na online výuku si připravit papírové hodiny, Lili a Vili prvouka str. 74 - Hospodaříme s pěnězi, PL - lidé a společnost, nakupování v obchodě , na skupině

Online výuku naplánuji na středu, čtvrtek.

7.5.-15.5. AJ Tutková

Čeká nás poslední lekce Unit 7 Animals=Zvířata, nová slovní zásoba uč. 57, PS 75

a dog=pes; a cat=kočka; a bird=pták; a snake=had; a mouse=myš; a tiger=tygr

umět odpovědět na otázku Do you like...? Máš rád...? odpovídáme Yes,I do / No, I don't

Ano, mám /Ne, nemám,

PS 50-51 vypracovat, s. 50 říkej slovíčka a dokresli ocásky, s. 51 odpovídat na otázku Do you like? nakreslit smajlíka, jestli ano nebo ne (fotky neposílejte)

 

10.5.2020

Úkoly na období od 11. - 13. 5. 2020

Čj - Lili a Vili str. 43 (už to známe z poslechu, tím líp), bylo to trochu jinak, jiná knížka.

Jsem čtenář str. 15

Písanka str. 11,12

PL - pro rychlejší (pokračování Tatínek - 3)na skupině

Eliška - Slabikář str. 38, když budete zvládat i 39

Ma - str. 50,51

Prvouka str. 75 - moje kapesné

 

13.5.2020

Úkoly na období od 14. - 15. 5. 2020

Čj  - Lili a Vili str. 44 (známe ze společného čtení  a dokonce víme, jak kapitola skončí)

Jsem čtenář, str. 16/ cv. 1,2

Písanka str. 13

Eliška - Slabikář str. 39, 40

Ma - str. 52 odčítání typu 15 - 3. Při cv. 1 si společně vysvětlit a uvědomit, jaké pravidlo bychom mohli použít, podívat se vždy na dvojice příkladů. Cv. 2, 3 samostatná práce. Na skupinu pošlu tabulky pro bystré hlavičky - dobrovolné.

Prvouka PL - zaměstnání dospělých lidí (na skupině)

 

INFORMACE PRO RODIČE DĚTÍ NAVŠTĚVUJÍCÍ ŠKOLNÍ DRUŽINU 2019/2020:

VYZVEDÁVÁNÍ SÁČKŮ S PŘEZŮVKAMI:

Od úterý 19.5. do pátku 22.5. v čase 9.00 - 11.00 hod si rodiče dětí, které nebudou navštěvovat ZŠ od 25.5.2020, mohou vyzvedávat sáčky s přezůvkami a převlečením v budově ŠD Meziškolská ul. Zvoňte na keramickou dílnu.

 

angličtina 18-22/5

nové učivo Unit 7 předložky ON=na; IN=v, učivo procvičujte třeba s plyšákem např. a cat,

a dog a s krabicí a box

kočka v krabici= in the box; a cat is in the box

pes na krabici=on the box; a dog is on the box

PS 55 ústně pouze říkáte: a mouse is in the pencil-case; a tiger is in the car; a cat is on the bed; a snake is on the cupboard (na skříňce); a dog is in the bag; a bird is in the shoe

důležité je, aby děti říkaly tu předložku, nemusí říkat celou větu!

PS 71 můžete si vyrobit pomůcku, stačí vystříhnout jednu skříňku, které prostříhnete dvířka  a pár zvířátek, která budete dávat buď na skříňku a děti říkaji ON, nebo do skříńky a děti říkají, že je IN. Můžete použít i reálnou skříńku doma a procvičujete ON, IN.

Fotky neposílejte

 

17. 5. 2020

Úkoly na období od 18. - 20. 5. 2020

Čj - Lili a Vili str. 45, 46

Jsem čtenář str. 16/ cv. 3, cv. 4 si uděláme ústně při online výuce

PL - Kuba nechce číst - pro rychlíky

Písanka str. 14, 15

Eliška - Slabikář str.41

Ma - str. 53 - sčítání a odčítání  tří čísel  (zápis slovních úloh probereme na online výuce)

Prvouka - PL na skupině , Člověk ve společnosti - Místo, kde žijeme

 

INFORMACE PRO RODIČE DĚTÍ NAVŠTĚVUJÍCÍ ŠKOLNÍ DRUŽINU 2019/2020:

VYZVEDÁVÁNÍ SÁČKŮ S PŘEZŮVKAMI:

Od úterý 19.5. do pátku 22.5. v čase 9.00 - 11.00 hod si rodiče dětí, které nebudou navštěvovat ZŠ od 25.5.2020, mohou vyzvedávat sáčky s přezůvkami a převlečením v budově ŠD Meziškolská ul. Zvoňte na ŠD.

 

24. 5. 2020

Úkoly na období od 25.- 27.5.2020

ČJ - Lili a Vili str. 48

Jsem čtenář  str. 17/cv. 7,  str. 18/ cv. 8,9

Písanka str. 17,18

Eliška - Slabikář str. 43,44

Ma - str. 55,  str. 56 cv. 7 - 11

Prvouka -  PL - Člověk ve společnosti (na skupině). Žáci, kteří jsou ve škole mají PL u p. učitelky .

angličtina 25-29/5 tutkova@zsprobostov.cz

PS 53 prosím vyfotit a poslat:

doplň čísla: 1 a cat is in the box; 2 on the cupboard; 3 on the chair (židle); 4 in the bed (postel); 5 in the cupboard; 6 on the box

 

27.5.2020

Úkoly na období od 28. - 29. 2020

ČJ - Lili a Vili str. 49

Jsem čtenář str. 18/ cv. 10

Písanka str. 19

 Eliška - Slabikář str. 45

Ma - str. 57 - většina má hotovo, tak ještě str. 58

Prv - PL byl na celý týden

 

31.5.2020

Úkoly na období od 1. - 3.6.2020

Čj - Lili a Vili str. 50

PL Výlet do ZOO na skupině

Písanka str. 20,21

Eliška Slabikář str. 46,47

Ma - str. 58 ,kdo má hotovo, tak jen str. 59

Prv - PL - Co umí lidé.

 

angličtina 1.6.-5.6. 

prosím všechny, kdo ještě neposlal str. 53 ke kontrole, poslat. Dětem ve škole zkontroluju tam, děti doma prosím ještě poslat ke kontrole. Děkuju.

uč. 61 procvičíme předložky ON, IN, naučíme se otázku Where do tigers live? Kde bydlí, žijí tygři? On land=na zemi; In water= ve vodě

postupně zkoušíme různá zvířátka 1-6 (Where do sharks live? In water) ústně

PS 54 spoj tužkou, kde žijí zvířátka: On land; In water; On land and in water obr. 1-6

posílat nemusíte

 

3.6.2020

Úkoly na období od  4. - 5. 6. 2020

Čj - Lili a VIli str. 51

Písanka str.22

Eliška - Slabikář str. 48

Ma - test na skupině, str. 60

Prv - PL byl na celý týden

 

7. 6. 2020

Úkoly na období od 8. - 10. 6. 2020

Čj - Lili a Vili str. 52, 53 (na celý týden)

PL- Výlet do ZOO 2 - pokračování (na skupině)

Písanka str.23

Eliška - Slabikář str. 49, 50

Ma - str. 61, str. 64/cv. 1,2

Prv - učebnice str. 78, PL - letní proměny v přírodě  - na skupině (prvouka na celý týden)

 

angličtina 8.6.-12.6.

poslední opakování PS 56 kromě posledního cvičení + 57 nalepit samolepky

1. najdi v učebnici Rodnyho a nakresli, co sebral

2. vybarvi zvířátka podle zadání: a blue mouse, a red cat, a yellow dog, a pink bird, a green snake, an orange tiger

3. napiš pod obrázky, jestli je Spike IN nebo ON 

4. cvičení vynechat

kdo zvládne, můžete vybarvit domečky

prosím vyfotit s. 56 a poslat na tutkova@zsprobostov.cz

dětem ve škole zkontroluju tam

 

10.6.2020

Úkoly na období od 11. - 12. 6.2020

Písanka str. 24 (trénujte si slova ze str. 23 a věty ze str. 24 i ve školním sešitě)

Eliška - Slabikář str. 51

Ma - str. 62

 

14.6.2020

Úkoly na období od 15. - 17.6.2020

Čj - Lili a Vili str. 54, 55 ( na celý týden)

Písanka str. 25, 26

Eliška - Slabikář str. 51,52

Ma - str. 63,65 ( str. 64 podle volného času - kdykoliv)

Prvouka - učebnice str. 79,80 - povídání

 

17.6.2020

Úkoly na období od 18. - 19.6.2020

Písanka str. 27,28

Eliška - Slabikář str. 53

Ma - str. 66,67

Lili a Vili máme skoro hotovou, zbývá nám poslední článek na příští týden, písanku také stačíme krásně dopsat a v matematice máme ještě pár stránek, které bud stihneme nebo pozvolna doděláme o prázdninách.  Nebudu už dávat úkoly z prvouky. O to více se budeme věnovat matematice.

Závěrečné sebehodnocení nakonec proběhne v žákovské knížce. Zítra Vám vyfotím přesně stránku, kde se to píše a pošlu na skupinu. Žk přinesou děti v úterý, až si přijdou pro vysvědčení.

Seznam pomůcek pro 2. třídu.doc (23.5 kB)