Obsah

Třídní schůzky 12.9. v 16.30

8.10. AJ nová slovní zásoba nalepená v notýsku, umět podtržená slova